Friday, June 30, 2006

Keräkurmitsakävely - Dotterel walk

Vuoden 2006 keräkurmitsakävely tehtiin viiden miehen voimin (Teuvo Hietajärvi, Jorma Laurila, Ville Vakkari, Matti Pohjonen ja Veli Pohjonen). Aikuisia keräkurmitsoja löytyi tänä vuonna 11 kappaletta (viime vuonna 15 kappaletta). Osalla keräkurmitsoja oli juuri kuoriutunut poikue mukanaan. Lisäksi löytyi yksi pesä, jossa oli kolme munaa.

Värriötunturin keräkurmitsakävelyllä viiden hengen linja (etäisyydet 30 metriä) kulkee rintamassa läpi Värriötuntureiden 11 km pitkän selänteen, menomatkalla länsilaitaa ja tulomatkalla itälaitaa. Linjalla havainnoidaan keräkurmitsat, kapustarinnat, pikkukuovit, kiirunat ja pulmuset.

Muita päivän reitin havaintoja:
Kuvassa keräkurmitsakoiras Värriötuntureiden viitoslaella. Etualalla tunturin tyyppikasveja: tunturivihvilä ja tunturilieko.

Allaolevan videon keräkurmitsalla oli lähettyvillään kaksi poikasta, ja emo (itse asiassa koiras) tekeytyi tapansa mukaan siipirikoksi)

*****

Annual dotterel walk of Varrio Research Station was carried out by a team of 5 observers (Teuvo Hietajarvi, Jorma Laurila, Ville Vakkari, Matti Pohjonen and Veli Pohjonen). This year altogether 11 adult dotterels (Charadrius morinellus) were found (15 dotterels in 2005). Some of the dotterels had tiny chikcs with them. In addition we found one nest with three eggs.

In the dotterel walk the entire 11 kilometers long chain of 5 Varrio mountain tops is walked through in a line of 5 walkers, each at a distance of 30 meters. When walking southwards the western slope is checked, when walking back, northwards, the eastern slope is followed. While walking all dotterels, golden plovers (Pluvialis apricaria), whimbrels (Numenius phaeopus), rock ptarmigans (Lagopus mutus) and snow buntings (Plectrophenax nivalis) are counted.

Other obervations from the dotterel walk route:
In the photo male dotterel is shown in Varrio fells, peak 5. In the front you can see two typical plants of fell flora: Three-leaved rush (Juncus trifidus) and Alpine clubmoss (Lycopodium alpinum).

In the video below the dotterel had two chicks nearby and the bird pretended wounded to attract attention.Klikkaa kuvaa - Click the photo to play.
Ellei video avaudu - If the video does not open,
lataa Flash Player täältä - Download Flash Player here.

Labels: , , , ,


Thursday, June 29, 2006

Peukaloisen metsä - Forest of Winter wren

Peukaloinen lauloi soidinlauluaan Hirvasjoen latvoilla (kuvassa), mikä kesäkuun lopussa saattaisi tarkoittaa valmistautumista toiseen pesintään. Toista pesintää ei ole kuitenkaan Värriön luonnonpuistossa vielä todettu. Lisäkuvaa peukaloisen metsästä alla olevassa videossa.

Rautiainen (2 koirasta) lauloi samoin keskikesän soidinlauluaan, Kuntasjoen yläjuoksun kuusikossa.

Molemmat kuulohavainnot teki päätoimittaja Jorma Laurila (Suomen Luonnosta), joka vierailee parhaillaan Värriön tutkimusasemalla.

Winter wren (Troglodytes troglodytes) was singing its mating song upstream Hirvasriver, near to the river sources (in the photo). At the end of June such passionate singing could mean preparations for the second nesting. This, however, has not yet been verified in Varrio Nature Reserve. More about the forest of Winter wren in the video below.

Dunnock (Prunella modularis) was in similar mating mood (2 singing males) in spruce dominated upper Kuntasriver valley.

Both observations were done by Mr. Jorma Laurila, Editor in Chief of Finnish Nature Magazine who is currently visiting Varrio Research Station.

Ellei video avaudu - If the video does not open ("click to play"),
lataa uusin Flash Player täältä - Download newest Flash Player here.

Wednesday, June 28, 2006

Luhtavilla kukkii - Common cottongrass in flower

Luhtavilla (Eriophorum angustifolium), jota myös monitähkäiseksi villaksi kutsutaan, on tupasvillan ohella Lapin tyypillisiä suovilloja, jotka antavat alueen soille juhannuksen jälkeisen kesäajan valkoista väriä. Luhtavilla kasvaa monin paikoin myös Värriön tutkimusasemalle johtavan pitkospuureitin varressa (kuvassa).

Luhtavillan tieteellinen sukunimi Eriophorum on kreikkaa, ja sana merkitsee "villankantajaa". Villaisuus tulee siitä, että kaksineuvoisten, tähkämäisesti ryhmittyneiden kukkien kehäsukaset pitenevät siitoslehtien lakastuttua jopa 30-kertaisesti. Hedelmä on haivenpähkylä. Eli se valkoinen kukkameri, jonka luulemme luhtavillassa ja tupasvillassa näkevämme, ei olekaan enää kukkien merta vaan siementämään valmistuvien tähkien merta.

Common cottongrass (Eriophorum angustifolium) is, besides Hare's-tail cottongrass (E. vaginatum) the other of the typical cottongrasses that give the whitesh color to the post mid-summer Lapland aapa mires, swamps and peatlands. The whitest color does actually no more belong to the flowers but the seeds that start to mature in the heads after the rather early flowering in mid June.

Värriön luontopäiväkirja Lapin alueradiossa - Varrio nature diary in Lapland radio

Värriön luontopäiväkirjaa esiteltiin tänään Lapin alueradion aamulähetyksessä (klo 7:50). Kuuntele haastattelu täältä.

Varrio nature diary was today (at 07:50) introduced in the Lapland radio to the local audience. You can listen to the interview here (it is in Finnish only).

Tuesday, June 27, 2006

Koleita kesäöitä - Cold summer nights

"Lapissa kaikki kukkii niin nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivukin..."
Eino Leino

Viime yönä maanpinnan alin lämpötila oli 1,5 astetta ja kahden metrin korkeudella 3,8 astetta. Nämä lukemat kertovat kuinka voimaton vuodenaika kesä on napapiirin pohjoispuolella. PM

"In Lapland all flower so quick, ground, grass, barley, even alpine birch..."
Eino Leino

At last night the lowest temperature on the ground was +1,5 Celcius degrees and in the two meter level +3,8 Celcius degrees. These numbers tell how powerless season is summer in the north of the Polar circle.

На Лапланде всё цвестют так скорый, земля, трава, ячмень, даже болотого берёза..."
Эино Леино

Прошлой ночи температуре на земля было +1,5 и высота два метров это было +3,8. Здесь числы рассказывают как бессильный время года есть лета на севере на полярном кругею.

Sunday, June 25, 2006

Perhe-elämää pöntössä - Family life in the bird box


Lapintiaisen suurperheeseen Värriö I:n pohjoisrinteessä kuuluu hyvää. Kymmenen poikasta syövät kaiken, minkä vanhemmat ehtivät pesälle kiikuttaa. Muutaman päivän päästä on jo lentoharjoittelun aika. Värriön yleisimmällä pönttölinnulla kirjosiepolla pesintä on vielä hieman varhaisemmassa vaiheessa: nyt on kuoriutuminen käsillä monessa pesässä. PM (photo: E-MK)

The big family of Siberian tit (Parus cinctus) lives on the northern slope of Varrio I. Ten baby tits eat as much as their parents can carry to the nest. After couple of days it's time for flying practice. European pied flycatcher (Muscicapa hypoleuca), one of the most common birds in Varrio nature reserve which nests in bird box, is not so early. In many pied flycatchers' nests bird chicks are to be hatched out on these days.

Большая семвя Сероголовая гаичкы живёте в северный склон горы Вярриё один. Девит маленкий гаичкы ежут всё их родителы могут приносить. После нусколка дней малчикы начинают тренировать летать. Мухоловка-пеструшка нет так ранний. Севодна многие малюткы разбивают его яйчная скорлупа.

Saturday, June 24, 2006

Yötön yö Värriössä


Friday, June 23, 2006

Värriön luonnonpuiston yleisimmät linnut - Top 10 bird species in Varrio nature reserve

Värriön luonnonpuiston yleisin lintu on pajulintu. Värriön tutkimusaseman lintulaskennoissa (sarkalaskennat ja pistelaskennat) se havaitaan säännöllisesti lähes kaksi kertaa niin usein kuin lajien selvä kakkonen: järripeippo.

Suomen lintuatlaksen mukaan pajulinnun esiintymistiheys Värriön luonnonpuistossa ja sitä ympäröivillä Itä-Lapin alueilla on haarukassa 16 - 32 paria neliökilometrillä. Tästä laskettu pajulintujen kokonaisarvio 125 neliökilometrin laajuiseen Värriön luonnonpuistoon on 3000 paria. Lukemasta voi johtaa suhteelliset muiden lajien kannat vuotuisten linjalaskentojen lajikohtaisten runsaushavaintojen perusteella.

Värriön luonnonpuiston sarkalaskentojen alustavien tulosten (3 laskentasarkaa, 17 vuoden tulokset) perusteella 10 yleisintä lintulajia ovat seuraavat:
 1. Pajulintu 3000 paria
 2. Järripeippo 1740 paria
 3. Urpiainen 329 paria
 4. Punakylkirastas 284 paria
 5. Vihervarpunen 240 paria
 6. Niittykirvinen 237 paria
 7. Keltavästäräkki 229 paria
 8. Leppälintu 223 paria
 9. Pikkukäpylintu 217 paria
 10. Kirjosieppo 151 paria
*****

Most common bird species in Varrio nature reserve is Willow warbler (Phylloscopus trochilus). In the blockwise and spotwise bird monitoring it is regularly observed almost twice as often as the clear number two in the top 10 list: Brambling (Frincilla montifrincilla).

According to the official Finnish Bird Inventory ("Atlas count") the density of willow warbler in Eastern Lapland, enclosing Varrio Nature Reserve, is in the range 16 - 32 pairs per square kilometer. This gives an average total population of 3000 Willow warbler pairs to Varrio nature reserve, bearing in mind that the total reserve area is 125 square kilometers. Using as reference the systematic bird monitoring data of Varrio research station for Willow warbler, the population number for other bird species can be estimated.

Based on blockwise bird monitoring data, over standard 3 blocks and over 17 years, the provisional top 10 list for bird species in Varrio nature reserve is as follows:

 1. Willow warbler (Phylloscopus trochilus) 3000 pairs
 2. Brambling (Frincilla montifrincilla) 1740 pairs
 3. Common redpoll (Carduelis flammea) 329 pairs
 4. Redwing (Turdus iliacus) 284 pairs
 5. Eurasian siskin (Carduelis spinus) 240 pairs
 6. Meadow pipit (Anhus pratensis) 237 pairs
 7. Yellow wagtail (Motacilla flava) 229 pairs
 8. Common redstart (Phoenicurus phoenicurus) 223 pairs
 9. Common crossbill (Loxia curvirostra) 217 pairs
 10. European pied flycatcher (Fidecula hypoleuca) 156 pairs

Thursday, June 22, 2006

Lirolla poikaset Nuorttiahon lammella - Wood sandpiper has chicks at Nuorttiaho pond

Nuortinahon takana, pitkospuureitin eteläpuolella on pieni jänkä, jonka pohjoispäässä on lampi. Liro pesii säännöllisesti tällä lammella. Juhannuksen alla lirolla on jo poikaset jossakin jängällä. Sen huomaa liroemon hätäilevistä huudoista, jotka vetävät kulkijan huomion puoleensa. Itse poikasia pääsee jängällä harvoin näkemään.

The summer track to Varrio research station passes, just after crossing the Ylinuortti bridge, a small swampy pond. Wood sandpiper (Tringa glareola) nests annually by this pond or by the adjacent swamp, and its calls are regularly heard by the tracker. Wood sandpiper has chics before midsummer, which can be noticed by the behaviour of the nesting birds. It is very seldom when photographer can shoot at such a short distance.

Wednesday, June 21, 2006

Korpiorvokeita juhannuskukiksi - Viola epipsila for Midsummer flower

Korpiorvokki (Viola epipsila) kukkii Värriön tutkimusaseman juhannuskukkana Kuutsjärven luusuasta alkavassa Kuntasjoen kurussa, toivottaen Heleää Juhannusta kaikille Värriön luontopäiväkirjan lukijoille.

Viola epipsila, an arctic Viola species, flowers below lake Kuutsjarvi, in the valley where Kuntasjoki river starts flowing east. Let Viola wish Happy Midsummer for all Varrio Nature Diary readers.

Tuesday, June 20, 2006

Lapinuunilintu Kuutsjärvellä - Arctic warbler behind Kuutsjarvi lake

Lämpimän sään myötä lapinuunilintu putkahti laulamaan Kuutsjärven luusuan kuusikkoon. Sen lauluääni on verraten helposti tunnistettava. Lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) on pitkän matkan muuttaja idästä, ja se saapuu muuttolinnuista viimeisenä, Värriöönkin vasta sitten, kun hyttyset jo lentävät kesälentoaan. Lapinuunilintu on Värriön luonnonpuiston harvinaisimpia lintuja. Se tavataan silti Värriössä miltei vuosittain - varmaan helposti tunnistettavan laulunsa vuoksi. Enemmän lapinuunilinnusta Värriön tutkimusaseman kotisivulla.

With the warm weather Arctic warbler (Phylloscopus borealis) suddenly emerged as singing in the spruce forest behind Kuutsjarvi lake. The singing verse of Arctic warbler is rather easily recognized. Arctic warbler is the latest of the migratory birds. In Varrio it arrives when the mosquitos are already flying. Arctic warbler is one of the rarest birds in Varrio Nature Reserve as well as all over Finland. It is however seen in the nature reserve almost everry year - or rather heard thanks to its memorable and easily recognized song.

Koppelolla poikaset Rakitsassa - Capercaillie has chics in Rakitsa hill

Koppelolla on poikaset Rakitsanvarassa. Emo tekeytyy tapansa mukaan siipirikoksi ja yrittää kääntää kulkijan huomion poikasista itseensä.

Capercaillies have already chics in the forest. The female capercaillie pretends being wounded, tries to keep the wanderer's eyes on herself, away from the small chics, and allows photographer to shoot really near.

Monday, June 19, 2006

Tunturilieko Värriö ykkösellä - Alpine clubmoss on Varrio one

Tunturilieko kuuluu keltaliekoihin (Diphrasiastrum). Niillä on pitkä maanmyötäinen varsi, josta kasvavat suomumaiset, talvivihannat lehdet. Tunturilieon (Diphrasiastrum alpinum) pystyversot kasvavat tiiviinä kimppuina, joissa haarat ovat sinivihreät.

Alpine clubmoss belongs to the genus Diphrasiastrum. These species have a long stem growing near to the ground. The leaves are evergreen. The upright stems grow as compact clusters, with blue-green colour.

Sunday, June 18, 2006

Sianpuolukka kukassa - Bearberry in flower

Myös sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) kukkii jo. Molempien "pohjanrypäleiden" (arctos = pohjoinen, stafyle = rypäle), sianpuolukan ja riekonmarjan kukka on ruukkumainen ja hyvin ahdassuinen. Kuva Värriö kolmoselta.

Also bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) is already in flower. Both bearberry and its nearest relative, alpine bearberry (A. alpinus) have small flowers that resemble a clay pot with very narrow mouth. This specimen grows in Varrio III.

Saturday, June 17, 2006

Riekonmarja kukkii - Alpine bearberry in flower

Kesävihanta riekonmarja puhkeaa ensin kukkaan ja vasta sitten lehteen. Itse kukka on vaatimaton vaalea ruukkumainen kello. Uudet lehdet nousevat edellisenä syksynä ruskan jälkeen lakastuneiden vanhojen lehtien seasta.

Alpine bearberry (Arctostaphylos alpinus) is deciduous. In the spring the flowering takes place first. Then the new leaves start to grow through the withered old leaves that gave the flamboyant carmine read color to the fells in the previous fall. The flower is small, clay or bell like, with a narrow mouth.

Havaintoja lintulinjalta - Observations from the bird line

Vastaan tuli näätä, ja pakoon täyttä päätä...menikin näätä Värriö II:n lounaispuolen kuusikossa klo 10 aikaan aamulla. Olin lintulaskentareitillä, kun huomasin pari vilausta kuusen alla ja takana, joista päättelin näädän huomanneen minut ja paenneen. Näädät asuvat täällä talvella, ja näköjään myös kesällä.
Muutaman sadan metrin päässä pakeni hiiripöllö. Pesää sillä ei varmaankaan ollut.
Sen sijaan lapintiaisella oli pesä ja poikaset Värriö I:n luoteispuolen kelossa, kuten jo monena vuonna aikaisemminkin. Emo kävi ruokkimassa. TH

I saw Pine marten at 10 in the morning, when I was counting birds on the bird line in spruce forest southwest of Varrio II. Only two glimpses - and he was gone. Martens live here in wintertime, and - as we can see, also in summertime.
Hawk owl escaped after a couple of hundred meters. I think there was no nest.
But Siberian tit had nest in the hole of dry pine (like in many years before) northwest of Varrio I. He was feeding youngs.

Я увидел лесную куницу в 10. утром, когда считал птиц на птичьем маршруте на ельнике на юго-западной стороне Вярриё 1. Только мелькнула два раза у елки и - исчезла. Куницы обитают тут зимой и видимо - летом.
Через несколько сот метров улетела ястребиная сова. Мне кажется, что гнезда не было.
Зато гнездо было у лапландской гаички в дупле сухостойки на северо-запад от Вярриё 1.,
как уже много лет до этого. Она кормила птенцов.

Friday, June 16, 2006

Poikasia jo maastossa / Young birds already on the field

Tänään 16.6. tuli vastaan ensimmäinen koppelopoikue Pitkänjängän E-puolella aamuviideltä laskiessani lintuja. Poikasia oli ilm. 5. Vähän myöhemmin suo-ojalla piipitti 9-poikainen tavi-
poikue. Laulurastaalla oli viisi 3-4 päivän ikäistä poikasta (punakyljellä jo 14.6. poikaset lennossa samoilla seuduin Nuorttiaavan S-laidalla). Pikkukäpylintu hätäili Puolivälinjängän laidan kuusikossa ampuhaukan takia - pesähän sielläkin oli, 11.5 m kork. kuusen latvassa. Poikanen tai useampi lähti heti kiivettäessä, ja lensi hyvin. Lähistön tilhen pesässä kuusessa 5 m:ssä oli viikon ikäiset poikaset.
Eilen löytyi Väliojan kuusista kesän ensimmäiset hippiäiset - pari, joka varmaan pesiikin siellä.

Korpiorvokit kukkivat jo monetta päivää ja juhannuskullerotkin alkoivat seurata esimerkkiä. TH

Today 16.6. I met the first capercaillie brood to the E from Pitkäjänkä early in the morning, when I was counting birds. There were 5 youngs. A little later on the creek of mire there were peeping a brood of Teal - 9 youngs. Song Thrush had 5 youngs - 3-4 days old (Redwing-youngs were flying 14.6. on the S-side of Nuorttiaapa). Crossbills were alarming because of a Merlin - there was nest on the top of a spruce, 11.5 m from the ground. Young one or more youngs flew away, when I started to climb. On the neighbourhood Waxwing had 4 youngs, on the age of a week.
Yesterday I met the first Goldcrests (Regulus regulus), a pair on spruces of creek Välioja. Probably they will nest there.

A violet (Viola epipsila) is in blossom and globeflower (Trollius europaeus) just started to be.

Сегодня 16.6. я встретил первый выводок глухарья, когда считал птиц. В нем были 5
птенцов. Через минутку на болотном ручее пищал выводок чирка-свистунка - 9 птенцов.
У певчего дрозда были 4 птенца на гнезде на южной стороне Нуорттиаапа (птенцы дрозда-белобровика летали уже 14.6. на близости этого места). На восток от болота Пуоливалинянка пара еловиков тревожилась из-за дербника, и гнездо же там было на вершине ели на высоте 11.5. м. Птенцы улетели сразу, когда я стал карабкатья на него - хорошо летели. Не далеко от того места потом нашел гнездо свиристеля. Оно тоже на ели, но только 5 м от земли. На нем 4 птенца, возраст их ок. недели.
По ручею Вялиоя увидел вчера первые королки этого лета - пару на месте, способное гнездованию.

Фиалка (Viola epipsila) цветет уже много дней и купальница (Trollius) только начинает следовать за примером.

Thursday, June 15, 2006

Trolliusten vasarat - Trollius europaeus in full flower

Trolliusten vasarat
silmiäni takovat.
Hoi, mies herää!
Kevät tekee terää.
...
(Aaro Hellaakoski)

Jos Värriöön matkaaja haluaa nähdä kullerot täydessä loistossaan, hänen on matkattava kesäkuun puolivälissä pitkin Kemijokivartta. Loistokkaimmat kulleroniityt löytyvät Vuostimon kohdalta, Pelkosenniemen alapuolelta.

Globeflowers (Trollius europaeus) alongside Kemiriver are in full flower around 15 June. The largest and most luxurious globeflower fields are found around Vuostimo village, downstream from Pelkosenniemi.

Tuomi kukkii - Prunus padus in flower

Tuomi alkoi kukkia 15. kesäkuuta, viikon verran etuajassa.

Prunus padus started flowering on 15 June, about a week earlier than predicted.

Wednesday, June 14, 2006

Suvi tuli tunturiin / Summer came to fell with warm spell

Kesä tuli tunturiin toissapäivänä 12.6. Eilen mitattiin plus 28 ja risat, ja hiki virtasi alas tunturin rinteitä. Tänään vähän "lauhtui".
Järrillä oli 11.6. 5 munaa kuusessa Kuntashaaralla. Peukaloinenkin oli saanut soidinpesän valmiiksi.
Mäntypesästä oli pikkukäppärin pojat lähteneet, Kuntashaaran kuusessa oli eilen ainakin 2 lähdöllään olevaa poikasta. Puukiipijälläkin kuulosti olevan vielä poikaset pesässä.

Hilla ja mustikka kukkivat jo komiasti, tuomi aloittelee. Tunturissa aamuviideltä tänään jänispari juoksenteli vielä juoksujaan, vaikka jo 3.6. Reijo näki parin pienenpieniä poikasia Rakitsanjängällä. Puolivälinjänkäkorvessa taas hirvenvasa pisti juoksuksi varmaankin emon esimerkkiä seuraten nyt aamulla 8 jälkeen. Samassa korvessa oli jo Ohovista uupelo. (hyttyssuojaa ei löytynyt).

Harmaasiepon ensihavainnot saatiin vasta 11.6. Niitä oli jo monessa kohtaa. TH

Summer came to fells 12.6. Yesterday measured over plus 28. There was hot spell in rubber boots on slopes of fells. Today was easier.
Brambling (Fringilla montifringilla) had 5 eggs in Kuntashaara-spruce 11.6. and also Wren (Troglodytes troglodytes) had built his mating nest.
The youngs of Crossbill had leaved the pine-nest, but in spruce on Kuntashaara I saw at least
2 young ones, ready to go. Tree Creeper youngs were in the nest hollow, too.

Ripe cloudberry (Rubus chamaemorus) and Bilberry (Vaccinium myrtillus) were in full blossom, Chokecherry (Prunus padus) is beginning. On the fell at 5. in the morning a pair of Hares was running their spring plays, although Reijo saw a pair of tiny-tiny youngs on Rakitsanjänkä-mire on 3.6. Moose-young escaped after his mama, I think, on the swamp of Puolivälinjänkä-mire after 8 in the morning. On the same swamp there were no Off-gas found for insects, which means mosquito army had already risen from their airports.

The first observations of Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) were made 11.6., when there were already many of them in many places.

Лето наступило на тундры 12.6. В следующий день измерили больше плюс 28, и тогда текал пот по склонам тундры. Но сегодня стало легче.
У вьюрока были 5 яиц на гнезде елки на Кунтасхаара 11.6., и у крапивника уже готово свое гнездо. Птенцы клеста-еловика оставили свое гнездо на сосне, но на гнезде елки на Кунтасхаара я видел по крайней мере 2 молодых, готовых на вылет. Тоже птенцы пищухы
еще слышны в дупле своем.

Морошка и черника уже здорово цветут, черемуха начинает. На тундре утром в 5. я увидел пару зайцев, которые бегали в своих весенных играх, хотя уже 3.6. Реийо увидел пару каких маленьких зайчат на Ракитсанянка. А лосинка я видел сегодня утром после 8.
на болоте Питкаянка, бегавши наверно за мамой. На той же болоте был большой недостаток от яда Таиги или Офф, значит армия комаров уже взлетела со своего военного
аэропорта в своем Североморске.

Серую мухоловку увидели только 11.6., уже во многих местах.

Tuesday, June 13, 2006

Värriön lämpöennätys lähellä - Temperature near to all time record

Tänään Värriön tutkimusaseman säähavaintokoju mittasi päivän korkeimmaksi lämpötilaksi 28.7 astetta. Se on kaikkien aikojen toiseksi korkein Värriössä mitattu lämpoötila. Ennätys 29.2 astetta on mitattu 20.7.1988. Myös 19.7.2000 mitattiin 28.7 astetta, joten tämänpäiväinen ennätyshelteiden kakkostila on jaettu sijoitus. Vuoden 2005 lämpöennätys oli 28.3 astetta, joka mitattiin 10.7.

Today the climate station of Varrio measured the highest temperature at 28.7 degrees. It is second to highest record, of 29.2 degrees that was measured on 20.7.1988. Also on 19.7.2000 the temperature rose to 28.7 degrees. In 2005 the highest temperature was measured at 28.3 degrees, on 10 July.

Monday, June 12, 2006

Mustikka kukkii - Bilberry in flower

Mustikan kukinta alkoi vuonna 2006 pari päivää etuajassa, 12. kesäkuuta 2006.

Flowering of bilberry (Vaccinium myrtillus) started on 12 June 2006, a couple of days earlier than predicted.

Sunday, June 11, 2006

Tuulihaukka hautomassa / Kestrel sitting on the nest

Eilen 10.6. tarkastimme Pirunkurun jyrkänteen risupesän. Tuulihaukkahan se siellä hautoi. Todennäköisesti se on myös rakentanut pesän, vaikka emme ole rakentamista nähneetkään. Pohjolan Linnut kirjoittaa: ...väitettä, että tuulihaukka pystyisi itse rakentamaan pesänsä, ei ole todistettu. ... Mikäpä muukaan sen olisi rakentanut, koska se on tuore rakennelma.

Tänään löytyi koppelon munan kuori Rakitsan E-puolen kummuilta. Ilm. korppi oli asialla. TH

Yesterday 10.6. we controlled the nest of the rock of Pirunkuru. Kestrel was sitting on the nest. Probably he had built the nest, although we have not seen him building. The book Pohjolan Linnut writes: ...the statement, that Kestrel could himself build his nest, has not been proved... Who else could build it, because it is a new building.

Today I found a shell of the egg of Capercaillie. Probably Raven is the guilty.

Вчера 10.6. проверили гнездо на скале расшелины Пирункуру. Пустельга сидела на гнезде. Наверно она построила гнездо, хотя мы не видели ее строить гнездо. Книга Похйолан Линнут пишет: ...утверждение, что пустельга сама могла бы строить свое гнездо, не засвидетельствовано... Кто же другой построил его, т.к. это новая построика.

Сегодня нашел корку яйца глухарья. Наверно ворон виноват.

Rentukka kukkii - Caltha palustris in flower

Värriön tutkimusaseman havaintopolun rentukka alkoi kukkia tänä vuonna kesäkuun 11. päivä, muutamaa päivää ennustettua aikaisemmin.

Caltha palustris in Varrio observation path started to flower this year on 11 June, a few days earlier than predicted.

Saturday, June 10, 2006

Hiiripöllö pihalla vierailulla - Hawk owl visiting in the yard

Aamulla tutkimusaseman pihamännyssä istuskeli hiiripöllö (Surnia ulula). Viime päivinä sama hiiripöllö on nähty muuallakin aseman lähiympärsitössä useita kertoja.

In the morning a hawk owl (Surnia ulula) was sitting on a scots pine branche in the yard of the research station. The same owl has been observed several times in the surraudigns of the station in the past days.

(E-MK)


Friday, June 09, 2006

Kurjenkanerva tunturissa -

Kurjenkanerva on yksi tunturin kesäkuun kukkijia.

Thursday, June 08, 2006

Ylinuortti virtaa vuolaana

Ylinuortti virtaa vuolaana vielä kesäkuun alussa, lumien sulamisvesien vielä vaikuttaessa.

Wednesday, June 07, 2006

Porot laiduntavat kevätkoivua - Reindeers browsing springly birches

Keväällä, jäkäläkauden ja luppoajan jälkeen porojen valkuaisen tarve on suurimmillaan. Koivuista kelpaavat hiirenkorvat heti, kun niissä on jotakin syötävää. Kuvan poro laiduntaa Värriö ykkösen ja kakkosen välisessä laaksossa

In the spring, after having browsed mostly of lichens from under the snow, reindeers need desperately proteins. As soon as bud burst in mountain birches advances a little, reindeers start to eat the emerging leaves, or even the swollen buds. This reindeer browses in the valley between the fells Varrio one and two.

Tuesday, June 06, 2006

Kullero nupulla - Trollius europaeus in bud

Myös kullero (Trollius europaeus) on valmiina kukkimaan Nuortinahossa. Kulleroita kasvaa harvakseltaan Värriön luonnonpuiston purojen varsilla. Jos Värriöön matkaava haluaa nähdä kullerokedon täydessä loistossaan, silloin on Kemijärven ja Pelsosenniemen välillä pysähdyttävä Vuostimon risteyksessä (vasemmalle kääntyy tie Pyhätunturiin). Risteyksen ja Kemijoen välisillä pelloilla kukkii sadoittain, ellei tuhansittain kulleroita noin 15. kesäkuuta.

Also Trollius europaeus is soon in blossom in Nuortinaho. Trollius is growing as scattered in Varrio nature reserve, along small rivers and creeks. If the traveller to Varrio wants to see Trollius field in full blossom he should stop in Vuostimo junction between Kemijarvi and Pelkosenniemi (road turning left takes to Pelkosenniemi). The fields between the road and Kemi river flower in hundreds or thousands of Trollius plants. The peak of flowering is annuall around 15th of June.

Monday, June 05, 2006

Ensimmäiset rentukat - First Caltha palustris

Kevään ensimmäiset Värriön luonnonpuiston kukkivat rentukat (Caltha palustris) löytyivät Nuortinahon läpi virtaavasta suojaisesta pikkupurosta.

The first flowers of Caltha palustris in Varrio nature reserve were found in a small creek flowing through Nuortinaho.

Sunday, June 04, 2006

Kevätpiippo kukkii heinistä ensimmäisenä - Luzula pilosa flowers first

Kevätpiippo (Luzula pilosa) kukkii lähellä metsänrajaakin heinistä, ellei kaikista putkilokasveista, ensimmäisenä. Kuvan yksilö on kukassa Nuortinahossa, pitkospuureitin varressa.

Luzula pilosa flowers first of all grasses, if not of all flowering plants, near to the timber line in the north. This specimen was in flower in Nuortinaho, by the summer track to the station.

Saturday, June 03, 2006

Lisää kapustarintoja - More Golden plovers


Kapustarintoja löytyi tänään Värriö ykköseltä 3 kappaletta ja samoin Värriö kakkoselta 3 kappaletta. Kapustarinnan löytää sen äänen perusteella helposti, ja lintu päästää kulkijan verraten lähelle. Muun lakimaan linnut olivat tänään yksi tuulihaukka (lennossa ykköseltä kohti Jyppyrävaaraa), soidinlauluaan laulava niittykirvinen Värriö kakkosella, kivitaskupari sekä Värriö ykkösellä että Värriö kakkosella, ja lisäksi muutama yli lentävä urpiainen. Tunturilaen yleisääni on edelleen, kiivaimpana lintujen kevätaikanakin: hiljaisuus.

Today I found more Golden plovers: 3 birds on Varrio peak I, and another 3 birds on Varrio peak II. Golden plovers are easily found if you just follow the gentle call. The birds are relatively tame, and they let you come with your camera to a distance of less than 10 meters. The other fell top birds today were Common kestrel (Falco tinnunculus) which flew over Varrio one to the north, singing Meadow pipit (Anthus pratensis) on Varrio two, a pair of Northern wheatears (Oenanthe oenanthe) both on Varrio one and Varrio two, and a few Common redpolls (Carduelis flammea) that were just flying over the fell. Also during the hottest spring season the dominant sound on the fell tops is - the silence.

Friday, June 02, 2006

Kapustarinnan maa - Land of Golden plover

Kapustarinnat (Pluvialis apricaria) ovat palanneet tunturiin - kun viimeiset lumet sulavat. Ville Vakkari kuuli niiden vienon huudon Värriö ykkösellä, kun pari päivää tunturissa maannut sankka sumu hälveni illan suussa. Illalla kuulimme kapustarinnan huudon kolme kertaa myös tutkimusaseman saunan (Kuutsjärven) terassille. Kuvassa kapustarinnan maata Värriö ykkösen laen luoteisosassa.

European golden plovers (Pluvialis apricaria) are back - as the last snows are vanishing. Ville Vakkari heard the gentle calls of golden plovers, when the dense fog of the previous days, had cleared up. In the evening we heard golden plover's call three times even to the terrace of the station's sauna, at Kuutsjärvi. The photo of the land of Golden plovers has been taken on the northwestern part of the top of Varrio one.

Koivun hiirenkorvavaihe ohitettu - Birch leaves are slowly growing

Koivun hiirenkorvavaihe ohitettiin tutkimusaseman fenologiahavaintojen mukaan 27.5.2006. Sen jälkeen koivun lehdet ovat kasvaneet vain hieman, ilmojen jäähdyttyä. Kuva Rakitsan itärinteellä, taustalla häämöttävä tunturi on Sauoiva.

The bud burst stage of birches was passed on 27 May 2006, according to the phenological observations of the station. Since then the leaves have grown only little, as the weather cooled considerably. The photo was taken on the eastern slope of Rakitsa hill, in the distance the silhouette of Sauoiva fell is seen.

Thursday, June 01, 2006

Käpylinnun pesällä - At Crossbill´s nest

Värriön tutkimusasemalla kävi vieraita Hokkaidon yliopistosta Japanista. Ohjelmaan kuului muun muassa pohdintaa pohjoisten vanhojen mäntymetsien tyyppilajin, käpylinnun kannanvaihteluista. Teuvo Hietajärvi (tikkailla) esittelee tässä Värriötuntuin pohjoisrinteeltä löytyneen pikkukäpylinnun pesän, jonka poikaset olivat jo kuoriutuneet.

Värriö research station had visitors from Hokkaido University, Japan. On the northern slope pf Varrio fell (peak I) we had a discussion about population ecology of Common crossbill (Loxia curvirostra). Mr. Teuvo Hietajarvi (on the stairs) presented an occupied nest, in which the chics were well developing, despite cold and foggy weather.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?