Sunday, December 22, 2019

Christmas party 2004 - Pikkujoulu 2004


Before Christmas 2004 we had a Christmas party in Värriö station, the date was 17.12.2004. Before that, there was a normal check-up of measurements in Smear station in Kotovaara hill. Snow was coming down slowly.


After the check-up, we had a delicious Christmas party dinner at the main station.Joulunalusaikaan 2004 meillä oli pikkujoulu Värriön tutkimusasemalla (päivämäärä 17.12.2004). Päivän normaaliehin rutiineihin kuului mittausten tarkistus ja päivittäiset huolto työt Kotovaaran Smear-asemalla. Lunta sateli hiljalleen, suurin hiutalein.


Illansuussa pidimme ikimuistoisan pikkujoulun tilaisuuden herkullisine ruokineen.
Labels: , ,


Monday, December 16, 2019

Lights in Varrio before Christmas - Joulun odotuksen valoja Värriössä


Hunting for the arctic lights happened in December 2006. The fifth photo is from Sotajoki river, south-west of Varrio nature conservation area while travelling back from Varrio.


Kaamosvalojen metsästys tapahtui joulukuussa 2006. Viides kuva on Värriön ulkopuolelta, Sotajoelta, paluumatkalla tutkimusasemalta.


Labels: , , , ,


Saturday, December 14, 2019

Skiing to Kotovaara - Hiihtäen Kotovaaraan


Daily winter routines in Varrio Research Station is to ski to the SMEAR measurement station in Kotovaara, about one km north of the main building. Originally, at the beginning of the 1990s, the SMEAR station was established far enough from the main buildings so that temporarily from heating ovens or sauna ovens emission (small particles) are far enough and do not disturb the main measurements. SMEAR-towers were in winterly cover, but it was easy to climb up there and take some photos over the surroundings. The date for photos 11 Dec 2005.


Värriön päivän rutiineihin kuuluu käynti noin kilometrin päässä pohjoisempana, Kotovaaran laella olevalle SMEAR -asemalle. Mittausasema perustettiin 1990-luvun alussa riittävän kauaksi tutkimusaseman päärakennuksista, että esimerkki takasta tai saunan kiukaasta savupiippuun silloin tällöin pärskähtävät hiukkaset eivät häiritse päämittauksia. SMEAR päätorni oli huurteessa, mutta kyllä sinne torniin saattoi kiivetä ja kuvata ympäristöä. Kuvien päivämäärä 11.12.2005.


Labels: , , , , , ,


Friday, December 13, 2019

The Sun did not rise, but the Moon did - Aurinko ei noussut, kuu nousi


On 13 Dec 2005, I skied to the top of Varrio one fell. It happened to be the full moon day. It was exceptionally clear December weather, also a bit cold of course. The lights and colours in the south (the "sunlight" photo) were a bit different than in the north.


Joulukuun 13. vuonna 2005 oli Värriössä kirkas päivä, täydenkuun aikaan. Hiihdin keskipäivän aikaan Värriö ykkösen laelle kuvaamaan. Kirpsakka taisi olla pakkanenkin. Valot etelässä (aurinkovalon kuva) olivat hieman erilaiset kuin pohjoisessa.Labels: , , , , ,


Thursday, December 12, 2019

Teuvo ready for snow line counting - Teuvo lähdössä jälkilaskentaan


One of the most longlasting observation series in Varrio was done in the so-called 6-7 km long snow line. All the tracks in the snow, of mammals and birds, as well as observations of living birds, were counted one a week. Observations were done by skiing. Teuvo Hietajärvi took care of most of the counting days. His skills in identifying the tracks in the snow, grew into an amazing level. Here Teuvo is ready, in early December 2005, for driving with a snowmobile to the top of Varrio (No 1) fell, where the snow line starts.


Värriön tutkimusaseman pitkäaikaisimpia havaintosarjoja oli talvella kerran viikossa havainnoitu 6-7 km pitkä lumilinja. Linja havainnoitiin hiihtäen. Kaikki nisäkästen ja lintujen jäljet tunnistettiin ja kirjattiin. Teuvo Hietajärvi hiihti lumilinjan useimmiten. Hänen taitonsa tunnistaa jäljet lumessa sekä linnut puissa ja ilmassa, kasvoi hämmästyttävälle tasolle. Tässä Teuvo on valmiina, joulukuun alkupuolella 2005, ajamaan Värriö ykkösen laelle, siirtymään suksille, ja hiihtämään lumilinja Ainijärven suuntaan.

*****
About the snow lines: the observations are collected by skiing, not from the snowmobile. Snowmobile disturbs the animals and next data may also be disturbed.Lumilinjan laskennasta: Havainnot tehdään hiihtämällä, ei moottorikelkasta. Moottorikelkka jälkineen häiritsee eläimiä, ja se voi häiritä seuraavan viikon havaintoja. Alkuperäiset kuvat vuodelta 1998 Värriön arkistosta; Teuvo itse ei taida olla siellä hiihtämässä.


Labels: , , ,


Wednesday, December 11, 2019

December heavy snow in Varrio - Joulukuun tykkyä Värriössä


The start of heavy snow in the Arctic highland trees changes from year to year, depending on cold weathers, winds and moisture contents in the air. Here quite a lot of heavy snow was gathered in trees by 11 Dec 2008, around Varriotunturi fells.Tykyn kertyminen arktisiin puihin vaihtelee vuodesta toiseen. Tässä tykkyä oli kertynyt 11.12.2008 jo melkoisesti Värriötuntureiden välisten notkelmien puihin.

Labels: ,


Friday, December 06, 2019

Itsenäisyyspäivän kuvia, taannoin - Finland Independence Day memories, from older times


We drove with snow mobiles in 2008 Independence Day from Ainijärvi parking area to Varrio Research Station. Nuorttitunturi fell was to the left from the trail. The sun tried to rise, but on 6 December there was no success, quite far behind the Arctic Circle.Ajoimme moottorikelkalla vuoden 2008 itsenäisyyspäivänä Ainijärven pysäköintipaikalta Värriön tutkimusasemalle. Nuorttitunturi jäi uran vasemmalle puolelle. Aurinko yritti nousta, mutta eipä se enää 6. joulukuuta tasolla onnistunut, näin kaukana napapiirin  pohjoispuolella.Labels: , , , , ,


Wednesday, December 04, 2019

Lights of mid winter - Kaamoksen valoja


Lights of mid winter, above Arctic Circle, appear on some clear and cold days. Hunting of those lights with camera is challenging. There lights were above Nuorttitunturi fell, in Varrio Nature Conservation area, on 16 Dec 2004.Napapiirin yläpuolella kaamoksen valot tulevat taivaalle näkyviin ennen joulua, tiettyinä pakkaspäivinä. Niiden valojen metsästys kameralla on yksi kiehtovimpia ulkoilun haasteita. Nämä valot olivat Nuorttitunturin päällä, Värriön luonnonpuistossa, 16.12.2004.Labels: , ,


Back to memories - Takaisin muistoihin, Lapin luonto luo outoa taikaa ...


Back to memories

My period as station director in Helsinki university Varrio Research Station was 2004-2009. There are thousands of photographs from that period. It might be now time to memorise those times, with photos. In the present photos, we were travelling to the Varrio Nature Conservation area and the Research Station on 7 Dec 2004. The photos were taken by prof. Esa Kerttula.
Takaisin muistoihin, Lapin luonto luo outoa taikaa ... 

Kauteni Helsingin yliopiston Värriön tutkimusaseman johtajana oli 2004-2009. Kaudelta on tuhansia valokuvia. Lienee aika jo muistella Värriön kautta valokuvin. Kuvassa matkaamme Värriön luonnonpuistoon ja koeasemalle 7.12.2004. Kuvat on ottanut asemalla vieraillut prof. Esa Kerttula.

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?