Saturday, March 31, 2007

Juuoiva kevätkilossa - Juuoiva fell in late winter light

Vuodenajan kuvia: Juuoiva kevätkilossa.
Photos of the season: Juuoiva fell in bright late winter light.

Friday, March 30, 2007

Riekkoja ja vanhaa metsää / Willow Grouses and old forestTänään kävin Kotkakurunojan varrella. Siellä on vanhaa, naavaista mänty-ja sekametsää (kuva). Naava (tai luppo) on korkealla, muuten porot olisivat jo syöneet sen. Tällaiset metsät ovat kohta harvinaisia Suomessa. Ennen pitkää niitä löytyy vain pohjoisilta suojelualueilta.

Alueella tapasin myös riekkoparven, 4 yksilöä. Myös eilen tapasin yhden koirasriekon Saumuristan länsipuolelta (kuva). Vaikka riekot ovat vähissä, täällä niitä aina joskus tapaa. TH

Today I was on the creek Kotkakurunoja. There is old pine and mixed forest with beard moss (photo). Beard moss is high, otherwise reindeers had already eated it. Forests of this kind will be rare in Finland. Then they can be found only in northern nature reserves.

On this territory I met a flock of Willow Grouses, 4 birds. Also yesterday I met one Willow Grouse to the W from Saumurista (photo). Though Willow Grouses are quite rare nowadays, we can meet them here sometimes.

Сегодня я был у ручея Коткакуруноя. Там есть старый сосновой и смешанный лес с лишайником (фото). Лишайники находятся высоко, иначе олени съели бы его. Леса такого типа будут редкие в будущем в Финляндии. Тогда их можно найти только на северных охраняемых территориях.

На этой территории я встретил стаю белой куропатки, 4 птиц. Тоже вчера я встретил одну белую куропатку (фото), самца на запад от Саумуриста. Хотя белая куропатка ныне довольно редкая, тут их можно иногда видеть.

Thursday, March 29, 2007

Erämaa heräsi eloon / Wilderness woke to life


Hiljainen erämaa on herännyt eloon lämpöaallon vaikutuksesta. Joka puolella kuuluu lintujen ääniä. Puolivälinjängänmäen käpylintualueella kuului tänään lähes taukoamatta viherpeippojen laulua. Niitä oli ainakin 10. Alue on hyvää ruokamaata linnuille. Lisäksi kuului urpiaisia, pikkukäpylintuja, taviokuurnia, punatulkkuja (1. varma hav. tälle keväälle), käpytikkoja, hömötiaisia ja talitiaisia. Erikoista, että täällä erämaassa tapaa talitiaisia keväästä syksyyn kaukana ihmisistä. Myös kuukkelit (lentokuva) olivat liikkeellä. Kirjosiipipari (koiras lennossa) varoitteli kovasti niitä seuraten. Puhelinlinjan varrelta löysin hiiripöllön jäännökset (kuva). Ilmeisesti lentänyt lankaan muutama päivä sitten. Ketut ja muut olivat jo löytäneet raadon. TH
Silent wilderness woke to life because of the heat wave. Everywhere can be heard voices of birds. On the bird territory of Puolivälinjängänmäki was heard singing of Greenfinches. There were at least 10 of them. This territory is a good place for birds to find food. In addition to Greenfiches I heard Redpolls, Crossbills, Pine Grospeaks, Bullfinches (1. in this spring), Great spotted Woodpeckers, Willow Tits and Great Tits. It is special, that there are Great Tits in this wilderness the whole summer far away from people. Also Siberian Jays (flying in photo) were moving. A pair of White-barried Crossbills (male flying) was strongly warning and following jays. By the telephone line I found remains (photo) of Hawk Owl, which probably dashed against the line a few days ago. Foxes and others had already found the remains.
Тихая глухомань разбудилась в живых из-за теплой погоды. Везде слышно звуки птиц. На территории Пуоливалинянганмаки пели зеленушки. Там были по крайней мере 10 птиц. На этой территории много пищи для птиц. Там были еще слышно и чечетки, клесты-еловики, щуры, снегиры, большые пестрые дятелы, буроголовые гаички и большые синицы. Это интересно, что тут на этой дикой территории далеко от людей все лето обитают большые синицы. Были там и кукши (на фото на лету) на ходу. Пара белокрылых клестов (на фото самец летает) очень тревожились летая за ними. У телефонной линий я нашел остатки ястребиной совы (фото), которая наверно столкнулась с линией несколько дней назад. Лисы и другие уже нашли остатки.

Wednesday, March 28, 2007

Lämpöaalto / A heat wave


Viime päivinä on useana päivänä ollut yli 7 astetta plussaa ja aurinkoista. Lumi on pudonnut 75 senttiin.

Metsoja tavattiin tänään kolmessa paikassa soitimella, kotka istuskeli kelossa Sotatunturin pohjoispuolella (kuva) klo 11.

Nuorttiaavalla on vielä lunta (kuva), ei näkynyt vesilintuja.

Petri Piisilä on tehnyt seuraavat havainnot:

- merikotka vanha Naltiotunturissa 26.3.
- pulmunen 1 yks. " "
- varis " " "
- merikotka nuori Korvatunturissa 27.3.
- pulmunen 3 yks. Kolsanvaara (Nuorttijoki) 27.3.

Hän havaitsi myös 2 hiiripöllöä ja maakotkan Nuortin - Korvatunturin alueella 27.3.

Tuesday, March 27, 2007

Kolmonen auringon kilossa - Varrio III at bright sun

Vuodenajan kuvia: Varrio kolmonen kevätauringon kilossaPhotos of the season: Varrio peak three at bright winter sunlight.

Monday, March 26, 2007

Kakkoselta koilliseen - Northeast of Varrio two

Vuodenajan kuvia: Värriö kakkoselta koilliseenPhotos of the season: Northeast of Varrio peak two

Sunday, March 25, 2007

Tutkimusasema talvivarustuksessa - Research station in winter mode

Vuodenajan kuvia: Tutkimusaseman talvivarustuksessa.
Photos of the season: Varrio Research Station in winter mode.

Saturday, March 24, 2007

Yli Rakitsan - Over the Rakitsa hill

Vuodenajan kuvia : Yli Rakitsan (taustavasemmalla häämöttää Venäjän puolen Vainotundar)


Photos of the season: Over the Rakitsa hill.

Friday, March 23, 2007

Erämaan ruokavieraat / Food guests of wilderness
Tänä aamuna oli ruokintapaikalla jo kaksi talitiaista (koiras ja naaras), lapintiaisten ja viherpeippojen seurana. Kuvassa oikealla viherpeipolla on rengas. Seuraavaksi odotellaan punatulkkua. Täällä kelpaavat linnuille hyvin auringonsiemenetkin, toisin kuin kaupunkipaikoissa. TH

Today morning there were already 2 Great Tits (male and female), with Siberian Tits and Greenfinches. In picture on the right Greenfinch has a ring. We are waiting for Bullfinch as the next species. Here birds accept also sunflower seeds, differently than in towns.

Сегодня утром у кормилище были уже 2 большой синицы (самец и самка) с гаичками и зеленушками. Зеленушка на фото справо имеет колцо. Как следующий вид мы ожидаем снегиря прилететь сюда. Тут подходят птицам и семена подсолнушки, иначе как в городах.

Thursday, March 22, 2007

Talitinttejä ja petoja / Great Tits and birds of preyAamulla 9. aikaan tuli talitiainen asemalle. Se oli koiras. Talitintin ääntä kuului myös iltapäivällä Puolivälinjängänmäen käpylintualueella. Alueella kaarteli kotkapari klo 14.50, lentäen hiljalleen kaakkoon (kuva).

Alueella paljastui tuhoja. Kolme ensinlöydettyä käpylinnunpesää olivat hiljaisia. Vain viimeksi löydetyllä pikkukäppärin pesällä oli elämää (kuvassa koiras). Varpuspöllö vaiko kuukkelit olivat tuhot aiheuttaneet?

Pitkänjängän eteläpuolella istui kuusen latvassa hiiripöllö klo 12.30. TH

Wednesday, March 21, 2007

Kevättä kauneimmillaan / The spring at the most beautiful


Kevät alkaa olla kauneimmillaan. Hanget korkeat nietokset (n. 90 cm) hohtavat auringossa, hieman pakkasta ja luonto elää. Viherpeippoja on tullut lisää. Eilen niitä oli 4 asemalla, tänään Kari laski niitä jo 18. Hiihtäjäekologit olivat myös tavanneet yhden metsässä tänään.

Väliojan itäpuolelta löytyi pikkukäpylinnun pesä kuusesta 10 m kork. Käyttäytymisestä päätellen lähistöllä on vielä ainakin parin pikkukäppärin ja yhden kirjosiiven pesät. Metsoja siellä oli kaksi koirasta, siipeäkin oli vedetty. Lisäksi ukkometson ja 4 riekkoa Nuortinahossa havaitsi Tarmo. Värriö 1. luoteispuolen koppelo oli tänäänkin samassa puussa hakomassa.

Puolivälinjängänmäen käpylintualueella alkoi varpuspöllö piippailla klo 17. jälkeen. Käpytikat pitivät melkoista rähäkkää sille. Kuuden maissa toinen varpuspöllö vastasi, ja edellinen lähti lentoon sitä kohti. Liekö pöllöt syynä siihen, että kirjosiiven pesällä oli hiljaista. TH

Tuesday, March 20, 2007

Kanalintuhavaintoja / Observations of gallinaceous birds

Tänäänkin löytyi yksinäinen koppelo. Se istui männyssä Hirvaskankaan kummuilla iltapäivällä. Teeriä oli taas Ainijärven ampumaradan laidalla, nyt puolenkymmentä (kuva). TH

Also today I found lonely female Capercaillie. She sat on pine on small hills of Hirvaskangas in the afternoon. Black Grouses were again by the shooting place of Ainijärvi. Now 5 birds. (photo)

Сегодня я нашел одиноую глухарку. Она сидела на сосне на холмах Хирваскангас во второй половине дня. У Аиниярви были и сегодня тетерева, сейчас 5 птиц. (фото)
Monday, March 19, 2007

Lumisadepäivä / Snowfall today


Tänään satoi lunta koko päivän, haittasi meneillään olevaa käpyjenkeruuta - käpysavottaa. Koppelo hakoili männyssä sateessa jo monetta päivää samassa puussa Värriö 1. luoteispuolella (kuva). Ainijärven vartion tuntumassa pörräsi toistakymmentä teertä, pääasiassa koiraita.


Helmipöllöhavaintoja on tullut lisää: Tulppiossa yöpyneet geologivieraamme Akseli Torppa ym. kuulivat siellä illalla 16.3. klo 23. puputusta. Metsäekologivieraamme Henrik Lindberg ym. kuulivat taas seuraavana iltana asemalle hiihdellessään samaa ääntä Ainikuusikossa idän suunnasta n. klo 18. aikoihin. TH

It was snowing the whole day today, and it disturbed us collecting cones. Female Capercaillie (photo) ate in snowfall on the same pine already many days to the NW from Värriö 1. Near by the boarder guard station Ainijärvi there were flying over 10 Black Grouses.

We have got more observations of Tengmalm's Owl: our guest-geologist A. Torppa etc., who stayed over night at Tulppio tourist center 16.3., heard voice of the owl after sauna at 23. On the following day our guest-ecologist H. Lindberg etc. heard this voice in Ainikuusikko from the E about 18. o'clock, when they were skiing to the station.

Сегодня шел снег весь день, это мешало нас собирать шишки. Глухарка кормилась в снегопаде уже много дней на той же сосне на северо-запад от Вярриё 1. (фото). Стайка тетеревов больше десяти особей летали не далеко от пограничной заставы Аиниярви.

Получили еще наблюдения о мохноногих сычей: наш гост геолог Аксели Торппа и др. слышали звуки его в турбазе Тулппио 16.3. в 23. ч. после сауны. Они там ночевали. Наш другой гост лесной еколог Х. Линдберг и др. слышали те же звуки в Аиникуусикко 17.3. в 18. ч., когда они ходили на лыжах к станции.

Sunday, March 18, 2007

Huurremöykky tunturissa - Frozy mystery on the fells

Mikä on tämä huurremöykky Värriötunturissa, ykköshuipun laella? Jokin onneton lakimänty, joka on vaarassa uupua huurrekuormansa kanssa?

Kyseessä on piirtävää lämpömittaria (Lamprecht termohydrografi) varten rakennettu sääkoppi, joka uhmaa tuulia, lumisateita ja huurteita tunturin laella. Sen piirtoliuska vaihdetaan kerran viikossa. Mittauskorkeus on kaksi metriä.


What is this frozy formation on the top of Varrio fells, peak one? Is it an unlucky pioneer Scots pine sapling, covered by heavy snow.


The formation reveals a standard weather chamber, installed at
height of two meters. It has resisted for years the heavy winds and winter snows on the top of the fell

Mechanical, drawing thermo hydrograph, model Lamprecht has been installed in the chamber. The paper of the plotter is changed once a week.

Saturday, March 17, 2007

Kiloa kolmosen takaa - Southern light behind Varrio peak III


Pyrypäivää seurasi kilopäivä. Tuuli lounaasta ja juoksutti lunta tunturissa. Kuvassa Värriö kolmonen, kakkosen kaakkoislaidalta.

Sunny Saturday followed snowy Friday. It was blowing from south-west, and there was some running snow on the fell. The photo has been taken from Varrio peak two towrds peak III.

Friday, March 16, 2007

Pirunkurun kelo ilta-auringossa - Dead Scots pine in evening sun


Kevättalvi keikkuen menevi;
koko päivän satoi lunta ja lumiräntää. Illan suussa aurinko kuitenkin paistoi Pirunkurun länsirinteessä olevaan männikköön, ja tähän vanhaan keloon.

Spring is coming in changing weather. It was snowing all the day, heavy and wet snow, but just at sunset the sky cleared up. In the photo the evening sun shines to an old dead Scots pine on the western slope of Devil's Canyon

Thursday, March 15, 2007

Taviokuurnat ovat palanneet / Pine Grosbeaks have returnedTaviokuurnat ovat saapuneet jo joukolla. Tänään oli jo n. 10 yksilön parvi Puolivälinjängänmäen kuusikossa syömässä kuusensilmuja. Laulua kuului aseman luona ym.

Seudulla on myös helmipöllöjä, vaikka aseman lähistöllä ei iltaisin ole puputusta kuulunutkaan. Rv. Reijo Kalliskota kuuli viime yönä sitä Papulammen luona puolilta öin. Toissa päivänä hän kuuli puputusta päivällä Ala-Nuortilla Kolsalla.

Viherpeippoja oli asemalla jo 2 yksilöä. Myös urpiaisen ääntä kuului Nuorttiaavan laiteilla. TH

Pine Grosbeaks have returned already in groups. There was a flock of about 10 birds eating on pines today on the hill Puolivälinmäki. I heard a singing bird by station etc.
There are also Tengmalm's Owls (Aegolius funereus) in this region, though we didn't hear them by the station in evenings. A boarder guard Reijo Kalliskota heard a voice on Papulampi-lake last night. A day before yesterday he heard it in daytime on the river Ala-Nuortti.

On the station I saw two Greenfinches. I heard also voice of Redpoll by Nuorttiaapa-mire.

Щуры вернулись уже в группах. Стая 10 птиц была кормилась почками сосен на сопке Пуоливалинмяки сегодня. Еще я слышал поющую птицу у станций и т.д.
Есть и здесь и Мохноногие сычи, хотя мы их не слышали у станций вечером. Пограничник Реиё Каллискота слышал звук в прошлюю ночь у озера Папулампи. Позавчера он слышал звук днем на реке Ала-Нуортти.
На станций были сегодня уже 2 зеленушки. На окраине болота Нуорттиаапа я слышал звуки чечетки.

Lakimetsä puhdistuu lumesta - Mountain forests get rid of snow


Maaliskuun puolivälissä Värriötunturin lakimetsät alkoivat puhdistua lumesta. Kuva Värriö ykkösen länsilaidalta

In mid March the high forests of Varrio fells start to get clear of snow. The photo has been taken west of Varrio fells, peak one.

Wednesday, March 14, 2007

Hiiripöllön päivä - Day of Hawk-owl


Rakitsan laaksossa yksinäinen hiiripöllö tähysteli saalista kuusen latvassa. Eipä se kuvaajaa kovin lähelle päästänyt

In the Rakitsa valley a lonesome Northern Hawk-owl (Surnia ulula) was watching over landscape on top of Norway spruce. It did not allow the skiier to approach too near with his camera.

Tuesday, March 13, 2007

Pimeä kevätpäivä Lattuna-aavalla - Dark spring day on Lattuna aapa mire


Lattuna-aavalla, Sotatunturin länsipuolella oli pimeä kevätpäivän keli, sumuisen taivaan alla, matkatessani tänään kohti Värriötunturia.

On Lattuna aapa mire the spring weather was dark, under heavy clouds, when I was travelling towards Varrio fells today.

Monday, March 12, 2007

Värriö ykkönen maaliskuun matalassa - Varrio fell peak one at March low pressure


Vuodenajan kuvia: Värriö ykkönen maaliskuun matalapaineessa

Photos of the season: Varrio peak one under low pressure skies

Sunday, March 11, 2007

Tunturikuusia talviusvassa - Fell spruces in winter mist


Vuodenajan kuvia: Tunturikuusia talviusavassa

Photos of the season: Fell spruces in winter mist

Saturday, March 10, 2007

Maalisaurinko usvan takaa - March Sun behind winter mist


Vuodenajan kuvia: Maalisaurinko tunturiusvan takaa

Photos of the season: March sun behind winter mist

Friday, March 09, 2007

Raippavaaran outametsä maaliskuun lumessa - Snowy forest of Raippavaara hill

Vuodenajan kuvia: Raippavaaran outametsä maaliskuun lumessa


Photos of the season: Snowy forest of Raippavaara hill

Thursday, March 08, 2007

Lisää käpylinnunpesiä / More nests of crossbills
Kävin tutkimassa eilistä mahdollista isokäpylinnunpesää. Arvio osoittautui oikeaksi. Koiras (kuva kesk.vas.) kävi ruokkimassa naarasta pesässä, joka on kuusen latvassa 14 m korkeudella (kuva vas.). Löysin tänään myös kirjosiiven (kuva kesk.oik.) ja pikkukäpylinnun pesät. Nyt on siis koko sarja, kolme lajia käppäreitä pesimässä samalla kankaalla, kauimmaiset 400 m toisistaan. Kaikki näyttävät hautovan. Kirjosiiven pesä on kuusessa 9 m korkeudella (kuvassa koiras lentää pesältä) ja toisen pikkukäppärin kuusen latvapuolessa 8 m korkeudella. Kaikki ovat hyvin vaikeasti huomattavissa maahan. Pesän löytäminen onnistuu vain emoja seuraamalla. TH

I went to investigate yesterdays possible nest of Parrot Crossbill. Supposition was right. The male (photo on the middle-left) feeded the female on the nest, which is on the top of spruce, 14 m from the ground (photo on the left). I also found nests of White-barried Crossbill (photo on the middle-right) and common Crossbill today. We have now the whole serie of crossbills nesting in the same woods, in the area of 400 m. All seem to have eggs. The nest of White-barried is on spruce, at 9 meters (in photo male is coming from the nest). The nest of other Crossbill is at 8 meters, on the top of spruce. All the nests are very difficult to see, and they can be found only by following birds.

Я пошел изучать вчерашное возможное гнездо сосновика. Моя оценка была правильная. Самец (фото средне-cлева) кормил самку на гнезде, которое находится на вершине ели, в высоте 14 м (фото слева). Еще я нашел гнезда белокрылого клеста (фото средне-справа) и еловика сегодня. Сейчас у нас есть полная серия клестов - 3 вида -, которые гнездятся на том же бору, самые дальные 400 м дгуг от друга. Все насиживают. Гнездо белокрылого находится на ели, 9 м от земли (на фото самец улетает с гнезда) и гнездо второго еловика на вершине ели, 8 м от земли. Все гнезда очень трудно заметить на земле, и найти их можно только следовая взрослых.

Wednesday, March 07, 2007

Käpylinnun pesä / The nest of Crossbill


Kävin tänään kevättalven lintulaskennan, jonka aikana löysin pikkukäpylinnun pesän Puolivälinjängänmäen lounaispuolelta. Pesä sijaitsi hoikassa kuusessa n. 8 m korkeudella vähän puolivälin yläpuolella (kuva vas., keskellä oleva kuusi, pesä vier. kuusen latvan alapuol.) Pesässä oli naaras hautomassa (kuva ylh.) ja koiras kävi ruokkimassa sitä (kuva oik. pesä linnun oik. puol.).

Löysin myös mahdollisen isokäpylinnun pesän lähiseudulta, mutta se jäi varmistamatta tällä kertaa. Lisäksi alueella oli varoittelevia kirjosiipiä.

Kevättalven lintulaskennan tulokset:
- pikkukäpylintu 5 yks.
- isokäpylintu 2 "
- kirjosiipikäpylintu 2 "
- käpylintu sp. 6 "
- käpytikka 7 "
- hömötiainen 1 yks.
- viherpeippo 1 "
- riekko 3 "

Lisäksi näin hankikärpäsen Ainijärven ampumaradan laidalla lumella. Pakkasta - 3.5 astetta klo 14. Pilvistä, heikkoa tuulta. Lunta n. 70 cm. TH

Today I made the spring-winter counting of birds and I found a nest of Crossbill to the SW from Puolivälinjängänmäki-hill. It was on spruce, above the middle of the tree, 8 m from the ground (photo on the left, nest on spruce in the middle, nest down from the top of shorter spruce). Female was sitting on the nest (photo above) and male became to feed her (photo on the right). Possibly I also found a nest of Parrot Crossbill also on this area, but this time I couldn't make sure. Yet I saw there alarming White-barried Crossbills.

Results of counting:

- Crossbill 5 birds
- Parrot Crossbill 2 "
- White-barried Crossbill 2 "
- Crossbill sp. 6 "
- Great-spotted Woodpecker 7 "
- Williow Tit 1 "
- Greenfinch 1 "
- Willow Grouse 3 "

I saw a snow fly by the shooting place of Ainijärvi. Weather: - 3.5 degrees at 14. Cloudy, slow wind. About 70 cm snow.

Сегодня я провел весенно-зимное вычисление птиц. Тогда нашел и гнездо клеста-еловика на юго-запад от сопки Пуоливалинянганмаки. Гнездо было на ели в высоте 8 м, немного вверх от половины ели (фото слева, гнездо на средней ели, вниз от вершины корочей ели). Самка насиживала на гнезде (фото сверху) и самец кормил ее (фото справа, гнездо направо от самца). Может быть я нашел и гнездо сосновика, но мне не удалось проверить ситуацию в этот раз. Еще я видел тревожные белокрылые клесты на той же местности.

Ресультаты вычисления:

- клест-еловик 5 особей
- клест-сосновик 2 "
- белокрылый клест 2 "
- вид клеста 6 "
- большой пестрый дятел 7 "
- буроголовая гаичка 1 "
- зеленушка 1 "
- белая куропатка 3 "

Еще я видел зимную муху на снегу недалеко от Аиниярви. Погода: - 3.5 градусов в 14. Облачно, слабый ветер. Ок. 70 см снега.-

Tuesday, March 06, 2007

Kotka tuli haaskalle / Golden Eagle became to carrion
Aamulla klo 8.45 lensi kotka aseman länsipuolitse kaakon suuntaan, missä on poronhaaska (kts. luontop.k. 10.2.! ) Kävimme reilun tunnin päästä tarkastamassa haaskan. Kotkaa ei näkynyt, mutta kylläkin sen jäljet (kuva). Paikalla oli muutama korppi. Poronraadot oli syöty jo aika vähiin vajaassa kuukaudessa (kuva). Kari näki sitten kotkan lentävän haaskan suunnasta päin aseman itäpuolitse koilliseen klo 11.15.


Kävimme kiertämässä Tarmon kanssa tänään Tarmon päivänä riistakolmion. Havainnot:

- riekko 1 yks.
- korppi 1 yks.
- kettu 12 jälkeä
- kärppä 2 "
- näätä 11 "
- jänis 15 "
- orava 4 "
yht. 46 havaintoa. TH

In the morning at 8.45 flew Golden Eagle (Aquila chrysaetos) by the station on the W-side to the SE, where is the carrion of reindeers (look at the Nature diary 10.2.!). We went to check the carrion after an hour. We didn't see the eagle, but we saw his tracks (photo). There were a couple of Ravens. The reindeers had been eaten almost totally after 3 weeks (photo). Kari saw then the eagle flying by the station to the NE at 11.15.

We went the triangle of game 12 km with Tarmo today on the day of Tarmo. Observations:

- Willow Grouse 1 bird
- Raven 1 bird
- Fox 12 tracks
- Ermine 2 "
- Pine Marten 11 "
- Hare 15 "
- Squirrel 4 "
all together 46 observations. TH

Утром в 8.45 летел орел-беркут через западную сторону на юго-восток, где находится падаль (посм. дневник 10.2. !). Через час мы проверили падаль, но беркута там не было. Зато были следы его (фото). Тоже там были несколько воронов. Почти съели олены за 3 недели (фото). Потом в 11.15 Кари видел беркута летевши на северо-восток через станцию.

Мы с Тармо прошли сегодня в именины Тармо триугольник дичи. Наблюдения:

- белая куропатка 1 птица
- ворон 1 птица
- лиса 12 следов
- горностай 2 следа
- лесная куница 11 следов
- заяц 15 следов
- белка 4 следа
всего 46 наблюдений.

Monday, March 05, 2007

Koppelo hakomassa / Female capercaillie eating


Kotovaaran laessa huomasin havunneulasia maassa aamupäivällä. Katsahdin viereiseen mäntyyn - ja koppelohan siellä oli latvapuolessa. Tämä on hyvä keino löytää metsoja. Katselee vain mäntyjen alle. Jos on neulasia, tarkastaa sen jälkeen puun. TH

On the top of hill Kotovaara I saw needles of pine on snow in the late morning. I looked at a pine near - and female capercaillie sat there almost on the top. This is a good way to find capercaillies - to look under pines. If there are needles, you only have to check the tree.

На вершине сопки Котоваара я увидел хвои на снегу в первой половине дня. Посмотрел на сосну рядом - и глухарка-капалуха же там сидела высоко. Это - хороший метод найти глухарей. Смотри только под сосны! Если там хвои, проверить потом только дерево.

Sunday, March 04, 2007

Häirintää / Interruption


Sauojan varrella oli hiiripöllö puolenpäivän maissa, istuen kuusten latvoissa. Käpylinnut hätäilivät sen ympärillä. Niillä oli siis pesintä alkamassa tai meneillään, muuten ne eivät pöllöstä niin välittäisi. Pöllö vaihtoi välissä puunlatvaa, mutta häiriköt seurasivat perässä (kuvissa pöllö ja kirjosiipikäpylintuja). Parin kilometrin päässä Hirvasjoella oli toinen pöllö samaan aikaan. Sillä myös oli häirintä päällä.

Taviokuurnia löytyi tänään 4 yks. Kaikki yksinäisiä lintuja. Näistä yksi ruokaili hiiripöllön vieressä olevassa kuusessa, eikä välittänyt pöllöstä. Saukon vanhemmat jäljet Hirvasjoella ja Kotkakurunojalla. TH

By the creek Sauoja there was a Hawk Owl in the middle of the day on tops of spruces. Crossbills were alarming around him. It means that they was starting to nest or were already nesting. In other case they wouldn't alarm so much. The owl changed tops of trees, but interruptors followed (in photos owl and White-barried Crossbills). A couple of kilometres from this, there was another Hawk Owl by Hirvasjoki-river, also with interruption.
I found 4 Grospeaks today, lonely birds all. One of them was feeding on spruce, next to the tree of the owl. He wasn't interested in the owl. I saw also older tracks of otter on Hirvasjoki and Kotkakurunoja-creek.

Ястребиная сова была у ручья Сауоя в середине дня. Сидела на вершинах елей. Клесты тревожились вокруг нее, значит они начинали гнездиться или уже гнездились. Иначе они не так тревожились из-за совы. Сова меняла деревья, но преследователи не оставили ее (на фотографиях сова и белокрылые клесты). Пару километра отсюда была другая сова у Хирвасйоки, тоже с помехой.
Сегодня я нашел 4 щурей, одинокие птицы. Один из них кормился на соседней от совы ели, но сова его не интересовала. Я видел сегодня и следы выдры на реке Хирвасйоки и ручье Коткакуруноя.

Saturday, March 03, 2007

Kevät on alkanut / The spring at the beginning


Tänään löytyivät erämaan ensimmäiset muuttolinnut. Klo 11.25 ilmestyi aseman ruokintapaikalle viherpeippo-koiras (kuva vas.). Petäjärinteellä lensi yksinäinen taviokuurna lounaaseen klo 13.10. Asutuskeskuksissa nämä lajit voivat talvehtia, mutta tänne erämaihin ilmestyvät helmi-maaliskuussa.

Muutenkin luonto tuntuu hieman heränneen. Pikkukäpylinnut (3 yks.) ovat alkaneet käydä jyrsimässä aseman savupiippua. Lapintiaiset (kuva oik.) ja kuukkelit käyvät entistä vilkkaammin ruokintapaikalla. TH

Today we saw the first migratory birds of our wilderness. At 11.25 became male Greenfinch (photo left) to feeding place. In Petäjärinne-woods flew lonely Grosbeak to SW at 13.10. In villages and towns these species may live through winter, but they come to wild areas in february-march.

In general the nature seems to be waking. Crossbills (3 birds) started to come to nibble the smokestack of station. Siberian Tits (photo right) and Siberian Jays visite more lively the feeding place.

Сегодня мы видели ппервые прилетающие птицы нашей глухомани. В 11.35 появилась зеленушка у кормилища. В лесу Петаяринне летел щурь на юго-запад в 13.10. Вед в населенных пунктах эти виды могут обитать всю зиму, но они прилетают к диким территориям только в февралье-марте.
Вообще кажется, что природа немного ожила. Клести-еловики (3 птицы) начали грызть дымовую трубку станций. Сероголовые гаички (фото справо) и кукши сейчас больше оживленно прилетают на кормилище.

Friday, March 02, 2007

Auringon voima kasvaa - Power of the spring sun is increasing


Vuodenajan kuvia: Kevätauringon voima kasvaa

Photos of the season: Power of the spring sun is increasing

Thursday, March 01, 2007

Nuorttituntunturi Värriön luoteisrinteeltä - Nuortti fell northwest of Varrio


Vuodenajan kuvia: Nuorttitunturi Värriö ykkösen luoteisrinteeltä

Photos of the season: Nuortti fell northwest of Varrio peak one

This page is powered by Blogger. Isn't yours?