Thursday, March 15, 2007

Taviokuurnat ovat palanneet / Pine Grosbeaks have returnedTaviokuurnat ovat saapuneet jo joukolla. Tänään oli jo n. 10 yksilön parvi Puolivälinjängänmäen kuusikossa syömässä kuusensilmuja. Laulua kuului aseman luona ym.

Seudulla on myös helmipöllöjä, vaikka aseman lähistöllä ei iltaisin ole puputusta kuulunutkaan. Rv. Reijo Kalliskota kuuli viime yönä sitä Papulammen luona puolilta öin. Toissa päivänä hän kuuli puputusta päivällä Ala-Nuortilla Kolsalla.

Viherpeippoja oli asemalla jo 2 yksilöä. Myös urpiaisen ääntä kuului Nuorttiaavan laiteilla. TH

Pine Grosbeaks have returned already in groups. There was a flock of about 10 birds eating on pines today on the hill Puolivälinmäki. I heard a singing bird by station etc.
There are also Tengmalm's Owls (Aegolius funereus) in this region, though we didn't hear them by the station in evenings. A boarder guard Reijo Kalliskota heard a voice on Papulampi-lake last night. A day before yesterday he heard it in daytime on the river Ala-Nuortti.

On the station I saw two Greenfinches. I heard also voice of Redpoll by Nuorttiaapa-mire.

Щуры вернулись уже в группах. Стая 10 птиц была кормилась почками сосен на сопке Пуоливалинмяки сегодня. Еще я слышал поющую птицу у станций и т.д.
Есть и здесь и Мохноногие сычи, хотя мы их не слышали у станций вечером. Пограничник Реиё Каллискота слышал звук в прошлюю ночь у озера Папулампи. Позавчера он слышал звук днем на реке Ала-Нуортти.
На станций были сегодня уже 2 зеленушки. На окраине болота Нуорттиаапа я слышал звуки чечетки.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?