Monday, June 30, 2008

Keltavästäräkin kanta vakaa - Population of yellow wagtail is stabile

Keltavästäräkki on Lapin soiden tunnusomaisia lintuja. Värriön luonnonpuiston vähäisillä soillakin sen tapaa vuodesta toiseen.

Västäräkin arvioitu koko kanta piste- ja sarkalaskentojen yhteisestä aineistosta 1989-2008 Värriön luonnonpuiston alueella on 282 paria.

Pistelaskennoista 1985-2008 laskettu kannanvaihtelu (kuva oikealla, havaintoja vuodessa) kertoo, että keltavästäräkin kanta Värriön luonnonpuistossa on vakaa.

Population of Yellow wagtail (Motacilla flava) is stabile in Varrio Nature Reserve. The graph is based on point count 1985-2008 (observed birds per year). Based on combined point and block counts from 1989-2008 the estimated population of Yellow wagtail in Varrio Nature Reserve, is 282 pairs. 

Labels: ,


Sunday, June 29, 2008

Tutkielmia tikankontista - Essays on Lady's slipper (Cypripedium calceolus)

Juhannuksen jälkeinen viikko on tikankontin (Cypripedium calceolus) kukkimisen aikaa. Tikankonttia ei ole löytynyt Värriön luonnonpuistosta.

Lajin esiintyminen Suomessa on hyvin laikuttaista, sillä se vaatii erikoisen kalkkipitoisen maaperän. Tämä yksilö (ja kasvusto) kasvaa Kuusamossa, Kouvervaaran rinteessä , Yli-Kitkajärven itärannalla.

Tikankontti on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, uhanalainen, Suomessa vaarantuneeksi arvioitu laji. Se kuuluu EU:n tärkeinä pitämiin kasvilajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua (luontodirektiivin liite IV).

The week after Midsummer is the best time to photograph Lady's slipper (Cypripedium calceolus). Its distribution in Finland is very patchy, and so far it has not been found in Varrio Nature Reserve. This specimen (several tens of them) grows in western Kuusamo.

The lady's slipper is protected under Finland's Nature Conservation Act, and listed within the classification of threatened species as vulnerable on the national level. It is also listed by the EU as important species requiring strict protection (in Annex IV of the Habitats Directive).

Saturday, June 28, 2008

Kurjenkanervan aika - Time of Blue Heath (Phyllodoce caerulea)

Kurjenkanerva on pohjoinen laji, joka kukkii Värriötunturissa kesäkuun lopussa. Eniten sitä kasvaa Värriö kolmosella.

Blue Heath (Phyllodoce caerulea) is northern species. It flowers in Varrio fells at the end of June. Most abundant it is on Varrio III.

Friday, June 27, 2008

Kolojen asukkaita / Inhabitants of holes


Kurmitsalaskennan aikana tapasimme myös kärpän Syväkurun länsipuolella. Kärppä oli ilmeisesti uros, ja se oleskeli koivun tyvellä onkalossa, mitä lie siellä olikaan.


Matkalla autopaikalle iltapäivällä kuulin kimitystä Värriöojan länsipuolella. Pohjantikan isot poikaset siellä huusivat nälkäänsä, ja äititikka kävikin niitä ruokkimassa.


Nuortinahon varpuspöllö lähti pesäkololta lähestyessäni paikkaa. Männynoksalta se sitten tarkasteli kulkijaa. Pesäpuuta koputettaessa poikaset napsuttelivat nokkaa kolossa. TH

Vuoden 2008 keräkurmitsalaskenta - Dotterel walk 2008

Vuoden 2008 keräkurmitsalaskenta suoritettiin osin sateisessa, osin puolipilvisessä säässä. Tuuli puhalteli ensin idästä, kääntyi sittemmin etelään ja toi mukanaa matalalla mataavia sadepilviä. Lämpötila oli noin 15 astetta.

Laskentapartiossa olivat (keskikuva, alkaen vasemmalta) Anni Vanhatalo, Teuvo Leinonen, Teuvo Hietajärvi, Jorma Laurila ja VP (kamerassa)
Keräkurmitsoja löytyi tänä vuonna vain 6 kpl. Kapustarintoja laskimme 79 kappaletta, mutta pikkukuoveja vain 3 yksilöä. Keräkurmitsat olivat tänäkin vuonna Värriön tunturiketjun eteläpäässä, nelosella ja viitosella. Laskentatulosta saattoi heikentää sää.

Keräkurmitsat olivat ylipäänsä arempia kuin aikaisempien vuosien poutasään laskennoissa. Ylittäessämme Värriö kolmosen nummen satoi sen verran tiheästi, että jokunen lintu saattoi jäädä tykkänään huomaamatta.

Vasemmalla olevassa kuvassa Teuvo Hietajärvi seuraa keräkurmitsaa kiikarilla, josko edestämme karkoitettu yksilö menisi pesälleen.

Muita havaintoja olivat yksi tuulihaukka Värriö viitosen itälaidalla, pulmuspari (ilmeisesti pesivä) Värriö viitosella ja 2 erillistä pulmusyksilöä Värriö nelosella.

Lisäksi havainnointilinjan edestä pyrähti kahdesti pesästään lentoon niittykirvinen. Toiselle pesässä (Värriö nelosella) oli viisi munaa, toisessa (Värriö viitosella) neljä munaa. Niittykirvinen tekee Värriötunturissa pesänsä avotunturiin, tavallisimmin pienen rakkakiven kylkeen tai alle, heinän sekaan (kuva oikealla).


The results of Dotterel walk of 2008:

Dotterels 6
Golden plovers 79
Whimbrels 3

Thursday, June 26, 2008

Sadepäivänä / On the rainy day

Satoi rankasti lähes koko päivän, vasta illalla alkoi aurinko näyttäytyä. Lämpötila laski 7-8 asteeseen.

Kävin katsomassa helmipöllön pesää. Siellä oli 3 poikasta, jotka varmaan viikon sisällä lähtevät.

Kuutsjärven eteläpuolella lähti iltapäivällä viiden aikaan sateessa karkuun märkä jäniksenpoika, joka hävisi nopeasti. Se oli makuulla katajan alla. Se ei ollut ihan vastasyntynyt, mutta pieni vielä, nyrkinkokoinen. TH

Wednesday, June 25, 2008

Metsänraja nousee / Forest boarder going up
Laskin viimeisen lintulinjan itäpuolella Jorma Laurilan tehdessä seuraa. Erikoisin havainto oli lapinharakkapoikue Rakitsanjängällä. Aikaisemmin en ole todennut sen täällä tunturissa pesivän. Nähtiin myös ryhmä ukkometsoja Haaskaojan itäpuolen rinnesekametsässä. Muuten havainnot olivat tavanomaisempia - tosin siemensyöjiä (punatulkku, urpiainen, vihervarpunen...) on selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Tämän olen huomannut jo muillakin linjoilla.

Pulkan laessa on huomattavissa, että metsä valtaa alaa. Tunturikoivikko kasvaa niin, että paljakkaa ei kohta enää olekaan. Myös männyt kasvaa korkeutta. Tämä näkyy myös lintulajistossa. Tunturikahlaajia ei näkynyt ja pajulinnut ja punakylkirastaat ovat lisääntyneet. Myös niittykirvisen (k) luulisi häviävän pikkuhiljaa, mutta nyt niitä löytyi 3 paria, siis vähennystä ei vielä ole tapahtunut.

Nähtiin myös kärppä (k) Haaskakummun itärinteellä. Se tarkasti kivenkoloja ja ihmetteli kulkijoita 7. jälkeen.

Sää oli tänään melko lämmin, 10-20 astetta, tosin sade- ja ukkoskuurot vähän viilensivät iltapäivällä. TH

Tuesday, June 24, 2008

Leppälintu runsastuu Värriön luonnonpuistossa

Leppälinnun kanta ilmeisesti runsastuu Värriön luonnonpuistossa. Erityisesti tämä havainto tulee ilmi pistelaskentalinjojen yhdistetyssä aineistossa (kuva oikealla), johon lasketaan mukaan sekä sisäpisteet että ulkopisteet (ulkopisteiltä hyväksytään myös lauluäänet).  Havaintojen nouseva suunta on tilastomatemaattisesti merkitsevä (yli 99 prosentin todennäköisyydellä).

Jos mukaan otetaan vain sisäpisteeltä (ympyrän säde 25 metriä) tehdyt näköhavainnot, tilstollinen merkitsevyys on alempi 93.5 prosenttia.

Sen sijaan vuosien 1989-2008 yhdistetyssä piste- ja sarkalaskennan aineistossa leppälinnun kanta on pysynyt keskimäärin samana, mutta vuotuinen vaihtelu on suurta. Värriön luonnonpuiston alueella on keskimäärin 306 pesivää leppälintuparia.
M

Labels: ,


Monday, June 23, 2008

Lentokuvia / Flying birdsTullessani töihin tutkin Marjavaaran alueelta löytämääni tervapääskyaluetta. Tällä hakatulla alueella lenteli kymmenkunta tervapääskyä. Alueella oli myös sopivia tikankoloja saman verran, lähinnä hakkuualueelle jätetyissä keloissa.

Löysin myös kolonhakkaajan pesän. Käpytikat olivat hakanneet keloon 7 m korkeudelle pesäkolon, missä ne kävivät ruokkimassa poikasia melko tiheään tahtiin. Tervapääskyt syöksyilivät niitä kohti lähes aina niiden tullessa pesälle. Puussa oli 2 vanhempaa koloa, missä mahdollisesti oli tervapääskyn pesintä, koska pääskyt näyttivät yrittävän 2 m tikankolon alapuolella olevaan koloon. Tervapääskyn pesintä jäi varmistamatta, mutta pitää käydä vielä myöhemmin tutkimassa asiaa.
Alueen yli lensi myös piekana pari kertaa. Toisella kertaa piekanaa ahdisti korppi, jolle piekana antoi lopulta kyytiä (k). PP muuten löysi samana päivänä 2 piekanan asuttua pesää Hirvikaltion-Luuhaaran alueelta, joten on niitä piekanoitakin pesimässä näillä alueilla.
-----
Tullessani Sallan kautta ennen Kuoskua kymmenen maissa kärppä juoksi tien yli myyrä suussa.
-----
Kärpästä vielä - ilmeinen kärppä on tuhonnut lähes kaikki pönttöpesät Kotovaaran laessa, ilmoitti Anni. TH

Friday, June 20, 2008

Aamusumussa / In foggy morning
Laskin aamulla länsipuolen linjoja sumussa ja sateen jälkeisessä säässä. Viiden jälkeen kuului aseman länsipuolen kurulta virtavästäräkin ääni. Värriö 1:n etelärinteeltä löytyi katajasta urpiaisen pesä jossa oli 5 munaa. Puolivälinjängän laidalla oli metsäkanapari. TH

Thursday, June 19, 2008

Nuorttiaavan karjaa laitumella / Grazing cattle of Nuorttiaapa
Kaksi hirveä oli syömässä vihantaa Nuorttiaavan pohjoislaidalla aamukahdeksan jälkeen. Nämä Nuorttiaavan lihakarjaan kuuluvat sonnit ovat jo alkaneet kasvattaa sarvia syksyn koitoksia varten. Toinen, vanhempi oli vaihtanut jo kesäpuvunkin, mutta nuoremmalla vaihto oli vielä kesken.

Nuorttiaavalla on koivikkosaareke, jossa on lähes täysin puhdas koivumetsä, n. hehtaarin ala. Siellä kasvaa erittäin vanhoja koivuja, näyttävät suorastaan aikansa eläneiltä. Mutta monet niistä ovat hienon näköisiä, erittäin epätavallisia, jos vertaa vaikka Karjalan koivikoihin. Kuvassa yksi, jonka runko näyttää kuolleelta, mutta joka kasvaa edelleen.

Aamun lintulaskennassa löytyi mm. kanahaukka ja pikkusirkku. Suopöllökin lähti Nuorttiaavan laidalta rastaiden häirtsemänä. PP ilmoitti tavanneensa aamulla idänuunilinnun Saun kuruilta.

Pesälöytöjä tuli käpytikan poikaspesä ja leppälinnun kelopesä. Pajusirkun pesä ei päässyt löytöihin, koska se oli niin hyvin piilotettu, että jäi löytämättä. Lintu näytteli siipirikkoa. TH
-----
P.S. Mustikka ja korpiorvokki löytyivät kukkivina alamaista. Ensimmäiset kesäsääsket ilmaantuneet.

Wednesday, June 18, 2008

Länsipuolella / On the west sideHirvi lähti karkuun Syväkurun länsipuolella aamulla klo 9.20. Se juoksi avosuolle ja jäi sieltä tarkastelemaan häiritsijää. Hajua se ei saanut ja sille jäi epävarmaksi, ketä se karkasi. Lopulta se meni metsään ja näkyi sieltä katselevan.

Hirvi oli naaras ja sillä oli karvaton alue rinnassa, mistä lie johtunut. Turkki oli vaihtumassa, mutta tuskin karvattomuus siitä johtui.

Värriö 3:lla lapinkimalainen (Bombus lapponicus) etsi mettä sianpuolukan kukista. Muuten hyönteismaailma on vielä hiljainen ja varsinaisia kesäsääskiä ei vielä näe. Lämpöä oli tänään enimmillään 15 astetta.Vanhan poroaidan varren lapintiaisilla oli jo poikaset (k). Emot kävivät ruokkimassa niitä ja naaras jäi vielä joksikin aikaa lämmittämään ruokinnan jälkeen. Löysin myös leppälinnun pesimästä tikankolossa lähistöllä. TH
-----
P.S. Piisilän Petri ilmoitti tavanneensa 2 lapinuunilintua laulamassa Puitsitunturin maastossa tänään. Viimeinenkin muuttolintulaji on siis tullut ja kesä voidaan aloittaa.

Tuesday, June 17, 2008

Aivan kuin olisi karhun pää / Meeting with bear

Varhain aamulla laskin lintuja linjalla. Vettäkin ripisteli. Seitsemän jälkeen yht'äkkiä nousi karhu takajaloilleen kymmenen metrin päässä. Jaloissa alkoi olla heikotuksen tuntua, mutta peto tuhahti voimakkaasti ja paineli pakoon.

Kävin varovasti seuraamassa, mutta mitään ei enää näkynyt. Pakopaikalta löytyi mädäntyneen poron roippeita, jotka karhu oli vetänyt vedestä maalle.


Jatkoin laskentaa hiljalleen. Puolen kilometrin päässä hieman oikealla näytti aivan kuin olisi karhun pää. Katsoin tarkemmin ja vielä kameran objektiivin läpi ja - karhun pää se olikin, alle 50 m päässä. Otin jonkun kuvan, jolloin karhu reagoi kameran ääneen, mutta rauhoittui sitten.

Hiivin sitten vajaan kymmenen metriä, kunnes pääsin paremmalle hollille. Otin siitä kuvia karhun ihmetellessä kameran raksutusta, mutta se ei saanut vainua ja painautui kiven päälle makaamaan. Vähän ajan päästä se kuitenkin nousi ja lähti rauhallisesti kävelemään oikealle päin. Menin perässä, mutta enää en sitä nähnyt. Karhu oli keskikokoinen, ehkä naaras ja tukevassa kunnossa. Hyvin todennäköisesti tämä oli sama yksilö kuin se, joka pakeni haaskalta.
Linjalla ei ollut muuta ihmeempää ja tarkastin vielä koskikaran ja helmipöllön pesät. Karalla oli ainakin 2 poikasta (k). Pöllölläkin oli varmaan poikaset, koska naaras tuli koputettaessa katsomaan reiälle. Hautomisaikana se ei juuri tullut katsomaan. Kuvasin myös erikoisen näköistä mäntyä.

Päiväsyönnin aikaan myös kettu käväisi aseman pihalla katsomassa, olisiko mitään syötävää. Tällä kertaa se joutui lähtemään tyhjin toimin pois.
-----
Tänään oli viitisentoista astetta lämmintä. Iltapäivällä paistoi aurinko ja iltapuoleen jyrisi ukkonen. TH
-----
P.S. Kaksi lintujenlaskijaa (Sami Luoma ja Ilkka Kuvaja Satakunnasta) on laskenut viime päivinä linjoja puiston alueella. Havaintoina heillä mm. vanha sinipyrstö Hirvasjoella ja virtavästäräkki Syväkurun lähistöllä. Pultoselässä he olivat havainneet autosta tien laidalla olevan pikkusiepon.

Monday, June 16, 2008

Nuorttiaavan laidalla / By the mire Nuorttiaapa
Varpuspöllö oli taas Nuortinahon kolossa pesimässä. Viime vuonna se piti siellä välivuoden. Potkaistessani keloa sisältä kuului nokan napsutusta, ja myös puun tyvellä oli jätteitä, mm. munankuori.

Lähistöllä olevassa punakylkirastaan pesässä olivat poikaset kuoriutuneet päivä pari sitten. Löysin myös toisen pesän katajasta idempänä ja siellä oli sama tilanne. Emot varoittelivat lähipuissa (k).

Kävin tutkimassa tilannetta käenpiikojen tapaamispaikalla Nuorttiaavan laitamilla. Siellä oli kuitenkin hiljaista, joten ilmeisesti pesintää ei ole aloitettu ainakaan siinä puussa. Läheltä paikkaa löytyi kuitenkin kulorastaan ja hömötiaisen pesät 30 m välein. Tintillä oli jo poikaset, koska emot kävivät niitä ruokkimassa (k). Rastaasta en ottanut selvää.

Matkan varrella lähti kaksi ukkometsoa raskaasti lentoon. Niillä on varmaan jo sulkasato alkanut.
-----
Kuvista näkee muuten, että kuusen vuosikasvaimet ovat vasta alkamassa kasvuaan ja että koivuissa on jo pienet lehdet. Ilmat ovat lämmenneet jo toiselle kymmenelle asteelle, mutta vettä satelee estäen aurinkoa lämmittämästä enempää. TH
-----
P.S. Ensimmäiset hillat kukkivat Puolivälinjängällä 14.6. (Teuvo Leinonen).

Friday, June 13, 2008

Ainijärvellä / On the lake Ainijarvi


Laskin aamulla lintuja Ainijärvellä. Lintuja oli suhteellisen vähän nyt, mutta mukavia havaintoja tuli silti - kuten näiltä linjoilta yleensäkin.

Alleja (k) oli 7 yksilöä ja mustalintuja 1. Sitten oli kymmenkunta telkkää ja heinäsorsia (k) vähän vähemmän. Jossain vaiheessa järvelle laskeutui kaakkuri (k), josta on Ainijärveltä vain pari havaintoa kaikkiaan.

Länsipään laguunin kannakselta tiheän kuusen alta karkasi iso saukko. Siitä sain sukelluskuvan. Kohta se olikin jo laguunin vastarannalla nousten rinnettä ylös.


Ainiojalla lauloi hernekerttu (k). Se oli oikeastaan muuttohavainto, sillä vasta nyt on havaittu tätä lajia muuallakin Lapissa.
-----
Värriön yhteismetsän kämpän pihapiirissä pesii ampuhaukka. Jäkäläharjulla oli myös yksinäinen hiiripöllö. TH

Thursday, June 12, 2008

Vesisateessa / In the rain

Aamulla oli vielä lunta maassa muutama sentti, mutta päivän jatkunut vesisade sulatti lumet. Lämpötilakin kohosi iltaa kohti viiteen asteeseen, vaikka satoi. On lämpenemässä.Lumesta huolimatta rentukkapehko jo kukki Hirvasjoella. Muita kukkivia ei löytynytkään. Myös kalamies TL oli nähnyt kukkivia rentukoita Nuorttijoella.

Aivan rentukoiden lähistöllä karkasi koskikara pesästään, joka oli pienen putouksen rantatörmässä melkein vedessä. Emo jäi katselemaan turkkikuuseen. Pesässä oli 5 munaa. Pesäpaikka putouksella on vanha, lähes jokavuotinen.

Vanha pesäpaikka oli myös lapintiaisella Rakitsan itärinteen alla. Kasvavaan mäntyyn nakerrettu kolo on tintin mieleen. Olemme huomanneet, että yhdet ja samat luonnonkolot ovat lapintinttien käytössä vuodesta toiseen. Sen sijaan meidän lähes 300 pöntössämme aseman ympärillä on korkeintaan yhdessä lapintiaisen pesintä vuosittain. Kirjosiepoille ja leppälinnuille ne kyllä kelpaa - jopa 80 pesää.


Hirvaskankaalla oli kuukkelipoikue. Poikaset olivat jo isoja, selvästi toukokuun puolella pesänsä jättäneitä. (taas muuten bloggeri tekee mitä haluaa!)
-----
Rakitsan rinteessä varoitteli kulorastaspari pesänsä takia, joka oli vain reilun kahden metrin korkeudella koivussa. Pesässä oli 3 munaa. Kulorastas ei pesi useampana vuonna samaan pesään, mutta pesii useasti lähistöllä. Tässäkin paikassa muistan olleen muutaman kymmenen metrin päässä pesiä ainakin kahtena vuonna. TH

Wednesday, June 11, 2008

Lumisateessa / In the snowfall

Maan kastelu jatkuu edelleen. Lunta ja räntää satoi koko päivän. Viikonlopuksi on luvattu lähelle 20 astetta lämmintä, joten sitten alkaa luonnossa tapahtua nopeasti. Jos ennuste pitää paikkansa.
Oravalla on vielä viisaasti talviturkki päällä (viime vuonna 29.5. jo kesäturkki eräällä oravalla!). Aamupäivällä kuusiorava nakersi ilmeisesti luunkappaletta pihamännyssä. Sitten se siirtyi syömään männyn lähes olemattomia vuosikasvaimia.

Taviokuurnakoiras söi kuusensilmuja Rakitsanlaaksossa. Kuuset aloittavat kasvun mäntyjä myöhemmin, joten ne ovat vasta silmuvaiheessa.

Lähellä taviokuurnaa oli laulurastaanpesä rakentunut nuoreen kuuseen metrin korkeudelle. Pesässä oli neljä munaa, joten muninta on varmaan kesken, olletikin kun emoja ei näkynyt paikalla.


Kirjosieponpöntössä Kotovaarassa oli käynyt kutsumaton vieras. Kahta munaa oli syöty. Tämä on jo kolmas tapaus tälle keväälle. Kärppäkö lie? Seurataan tilannetta. Jospa syyllinen vielä paljastuu (kuten aikaisemmin). TH

Tuesday, June 10, 2008

Tunturissa / On the fells

Lunta, räntää, rakeita, vettä ja tihkua mahtui ilmaan käydessäni tunturien lakia pitkin puiston etelärajalla. Onneksi pohjoistuuli oli heikkoa. Illalla vielä paistoi aurinkokin, joten vivahteita riitti. Lämpötila nousi illalla 6-7 asteeseen.Tunturikahlaajista on ollut vähän havaintoja Värriö 1-2:lla, keräkurmitsasta ei ollenkaan. Tänään löytyi tasan yksi kurmitsa Värriö 3:lta, ei vielä pesivä. Kapustarintojakin tapasin vain 3 yksilöä, joten ilmeisesti kylmyys vaikuttaa näiden tunturikahlaajien määrään.
Urpiainen oli tehnyt pesän katajaan polven korkeuteen V3:lla. Naaras hautoi ja koiras kävi ruokkimassa sitä siemenseoksella. Pesässä oli haudottavana viisi munaa.

Kolmosella oli myös tokka porovaatimia jälkeläisineen. Hyvin näyttää lisääntyminen onnistuneen, koska n. kymmenen vaatimen porukassa oli yhdeksän vasaa. Voipa olla, että vaatimiakin oli vain yhdeksän.

Pari linnunpesää löytyi vielä tunturin alta. Koskikaralla oli valmis pesä Hirvasjoen latvalammen yläpuolen putouksella ja Rakitsanojalla laulurastas varoitteli 5-munaista pesäänsä iltapäivällä. Syväkurun lammella olivat äänessä peukaloinen ja pyy. TH

Labels: , , , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?