Tuesday, February 28, 2006

Huurteinen tunturikoivu - Snowy mountain birch

Helmikuun Värriökuvia: huurretta tunturikoivussa Värriö kakkosella, taustalla pakkastaivas.

February photos in Varrio: frozen dew in mountain birch of Varrio two; behind blue sky in cold, sunny weather.

Monday, February 27, 2006

Katkennut tykkymänty Värriö ykkösellä - Broken Scots pine on Varrio one

Sannamaija Susiluoto tekee väitöskirjaansa metsänrajakysymyksistä. Hänen koekenttänsä on Värriö ykkösen länsilaidalla. Tunturiin kiivenneitä mäntyjä on tunturissa tutkimukselle riittävästi, mutta tykkyvuosina on varauduttava siihen, että jokin tutkimusmännyistäkin voi uupua tykyn alle.

Ms. Sannamaija Susiluoto is studying the problematics of tree line on Varrio one mountain. There are enough research trees for her study, but during exceptional years of heavy snow it happens that some of the research trees may get broken, like this Scots pine.

Sunday, February 26, 2006

Umpihankea Värriö kakkosella - Through soft snow in Varrio two

Helmikuun lopun hanki on vielä pehmeä, tuntureiden huippuja lukuunottamatta. Hiihtäminen onnistuu vain pitkillä metsäsuksilla. Kuva Värriö kakkosen itärinteeltä, taustalla Värriö kolmosen laki.

At the end of February the snow is still soft, except on the tops of the fells. Skiing is possible only with special long forest skiis. The photo has been taken on the eastern slope of Varrio two, towards Varrio III.

Saturday, February 25, 2006

Vastavaloon Syväkurusta - Towards the sun from Syvakuru creek

Helmikuun lopulla tykky on jo lähes pudonnut kurujen puista. Kuva Syväkurun länsipäästä Värriö kolmosen pohjoisrinteelle.

At the end of February the snow has fallen from the trees on the lower slopes and valleys. Photo has been taken from Syvakuru creek towards northern slope of Varrio III.

Friday, February 24, 2006

Korvatunturi helmikuussa - Korvatunturi fell in February

Helmikuun lopun kuulailla pakkasilmoilla Korvatunturin kolmihuippuinen laki näkyy hohtavana horisontissa. Kuva Värriö ykkösen pohjoisrintreeltä pohjoiseen.

On bright freezy days of the end February the three-peaked silhuette of Korvatunturi fell shines in the horizon. The photo has been taken north of the northern slope of Varrio one.

Thursday, February 23, 2006

Talvitie Värriöön - Winter track to Varrio

Talvitie Värriöön kulkee Pitkäjängän kautta. Taustalla Värriö ykkösen laki ja siellä oleva linkkimasto. - Vertaa luontopäiväkirjan merkintä 4.11.2005

The winter track to Varrio goes through the Pitkajanka mire. In the back you can see the top of Varrio one and the link tower there. - For comparison, see the Nature Diary post of 4 November 2005.

Wednesday, February 22, 2006

Nuorttitunturi helmiauringossa - Nuortti fell in February sun

Helmikuun Värriökuvia: Nuorttitunturi

February photos in Varrio: Nuortti fell

Tuesday, February 21, 2006

Sauoiva helmiauringossa - Sauoiva fell in February sun

Helmikuun Värriökuvia: Sauoiva

February photos in Varrio: Sauoiva fell

Monday, February 20, 2006

Härkätunturi helmiauringossa - Harkatunturi fell in February sun

Helmikuun Värriökuvia: Härkätunturi

February photos in Varrio: Harkatunturi fell

Sunday, February 19, 2006

Kiirunan syöntistrategia - Browsing strategy of Rock ptarmigan

Kun tunturissa kaikki varvut ovat lumen peitossa ja puut yltä päältä tykyssä, kiirunoilla on tilanteeseen erikoinen ruokailustrategia. Kiirunat ravistelevat tykkyisten tunturikoivujen alaoksat ensin vapaaksi lumesta ja alkavat syödä sen jälkeen koivuista silmuja. Kiirunat syövät koivuja tunturissa puurajalla, kun taas riekot ruokailevat alempana tunturin rinteen metsävyöhykkeessä. Ilmeisesti kiirunoiden lumesta ravistelemia tunturikoivuja on löytynyt Värriö II:n puurajalta, mutta itse kiirunoita ei ole vielä näkynyt. - Tämä kiirunapari on kuvattu 6.2.2005.

When all the fell herbs are covered by snow and the birches also covered by deposited snow, rock ptarmigans have developed a special browsing strategy. They first shake the trees and free the lower branches from snow. The the birds start to eat the buds. Rock ptarmigans (Lagopus mutus) browse on the tree line whereas willow ptarmigans (Lagopus lagopus) stay lower on the forested slopes. Traces of rock ptarmingan browsing have been found on the peak two of Varrio fells, but the birds themselves we have not seen yet. - These rock ptarmigans have been photographed on 6 February 2005.

Saturday, February 18, 2006

Helmikuussa tuiskuaa - Strong snowy winds in February

Helmikuussa on usein kovia tuulia, jotka tuiskuttavat lunta tunturissa - vaikka aurinko paistaisi keväisen kirkkaasti. Värriö III:lta otetussa kuvassa lumi pöllyää Värriö IV:n laen yli.

In February the strong winds drfit the snow on the fell topss - even if sun is shining and the weather looks springly. Here Varrio peak IV has been photographed from Varrio peak III.

Friday, February 17, 2006

Lisää kanalintusaaliita - More killed fowls

Rakitsan itäpuolelta löytyi aamupäivällä jo toinen petolinnun tappama koppelo. Kelkkapolanteella oli ilmeisesti eilen tapettu koppelo, jonka 2 näätää olivat yöllä löytäneet. Tappopaikalla oli isohkoja siivenjälkiä, joten ilmeisesti kanahaukka oli ollut tässäkin asialla.

Värriö I:n lounaispuolella oli taas riekko menettänyt henkensä. Näätä oli yllättänyt sen kieppiin, totesi Tarmo Kylli jäljittäessään. Kävimme yhdessä tarkastamassa tapauksen, ja saatoin vain todeta näin tapahtuneen. Tapaus on muuten erittäin harvinainen, liekö ainoa todettu riekontappo näädänjäljityksemme historiassa. Niin, että aina löytyy uutta ja erikoista, vaikka näätää on täällä jäljitetty jo 30 vuotta. TH

On the eastern side of the fell Rakitsa I found another female capercaillie, killed by a hawk. On the snow mobile track there were remains of a bird, obviously killed yesterday, which 2 pine martens had found at night. At the killing site there were quite big traces of the wings, hence it seems that a Goshawk has striken again.

On the southwestern side of Värriö I a willow trarmigan had lost its life. Pine marten had catched him sleeping in the snow, verified by Tarmo Kylli, following the tracks. We confirmed the case together, and I could only agree with Tarmo. This is very rare case, perhaps the only one in the history of our marten research. As we can see, there is always something new and special in the wilderness, though we have followed martens already for 30 years.


На восточной стороне сопки Ракитса нашел я уже вторую убитую хищней птицой глухарку на первой половине дня. На снегоходной трассе были остатки глухарки, убитую наверно вчера. 2 лесных куниц нашли их ночью. На месте были видны довольно большие следы крыльев, значит наверно ястреб-тетеревятник опять сбил.

На западной стороне вершины Вярриё I белая куропатка потеряла свою жизнь. Лесная куница схватила ее, спящую под снегом жертву, установил Тармо Кюлли, когда следовал за куницу. Мы вместе проверили этот случай, и я смог только согласиться с ним. Это очень редкий случай, может быть единственный случай в историй наших исследовании по кунице. Значит, всегда можно найти что-нибудь новое и специальное, хотя мы следуем за куницу уже 30 лет.

Thursday, February 16, 2006

Missä ovat kiirunat? - Where are the rock ptarmigans?

Tasan vuosi sitten Värriö kakkosen kaakkoisrinteessä, ja väliin kolmosen pohjoisrinteessä asusti kiirunapari. Sama pari pesi ilmeisesti Värriö ykkösellä kesällä 2005. Monista etsinnöistä huolimatta kiirunoita ei ole talvella 2006 ainakaan Värriötuntureiden pohjoispäästä löytynyt. Lieneekö ollut haukka asialla? - Tämä kiirunapari on kuvattu 6.2.2005.

Just a year ago a couple of rock ptarmigans (Lagopus mutus) resided in Varrio II, and sometimes in Varrio III. Despite several searches the rock ptarmigans have not been found in winter 2006, at least not in the northern part of Varrio fells. Has the falcon found them? - This couple was photographed on 6 February 2005.

Wednesday, February 15, 2006

Kanahaukan päivällinen - Goshawk had a dinner

Hiihdellessäni lumilinjaa Värriöojan itäpuolella kuusikossa puolenpäivän aikaan lähti kanahaukka kuusesta läheltä keppiä 66. Vanha, iso lintu, luultavasti naaras hävisi metsän taa. Mielenkiinnolla menin lähemmäksi lähtöpaikkaa - monesti löytyy vielä jotain petojen jäljiltä.

Näin jo matkan päästä höyheniä parikymmentä metriä haukan lähtöpaikasta. Koppelohan siellä oli päätynyt haukan ateriaksi. Haukka oli iskenyt ilmasta kiinni ja tappanut koppelon heti. Kyninyt vain vähän, ja syönyt jonkin verran täkkää. Sitten mennyt ruokalevolle.

Kävin vielä reilun parin tunnin päästä paikalla, ja tällöin haukka oli käynyt syömässä taas jonkin verran. Kuukkelit olivat myös löytäneet raadon.

Yli-Nuortissa saukot olivat taas nousseet vastavirtaan viime yönä, tällä kertaa jäljet näkyivät kesäsillan alapuolella. TH

When I was measuring snow depths on the snow line I saw an escaping Goshawk (Accipiter gentilis) from the spruce in the middle of the day to the east of the creek Värriöoja. An old bird, probably female, disappeared behind the forest. With interest I went nearer - many times there can be still something more on the tracks of the birds of prey.

From a distance I saw feathers on the snow. A female capercaillie had become a meal of
Goshawk. The hawk had striken from the air and killed the victim at once. Then he had eaten a little from the breast, and then he had gone to have a nap after dinner.

After a couple of hours I returned to the place, and saw that the hawk had eaten a little more. Siberian jays had also found the carrion.

On the river Yli-Nuortti otters had gone up by the river again last night on the west side of the summer bridge.


Когда я измерял снег на линий измерения снега в ельнике на восток от ручея Вярриёойа в середине дня, я увидел ястреба-тетеревятника улетевши из елки. Старая большая птица, наверно самка изчесла за лес. С интересом я шел ближе - ведь иногда возможно найти еще что-нибудь по следам хищников.

Уже издалека я увидел перья на снеге. Это же глухарка, кто попала обедом ястреба. Ястреб ударил в свою жертву в воздухе и убил ее сразу. Потом он покушал немножко в груди, и стал отдыхать после кушанье.

Я пошел на то место еще через пару часов, и заметил, что ястреб покушал еще немного. Даже кукши нашли падаль.

На реке Юли-Нуортти выдры опять шли вверх по реке на западной стороне летнего моста в прошлую ночь.

Tuesday, February 14, 2006

Kevään ensimmäinen muuttolintu -The first migratory bird of the spring

Kevään ensimmäinen muuttolintu - taviokuurna luritteli Hirvasjoen itäpuolella puolenpäivän aikaan kauniissa auringonpaisteessa. Havainto on Värriön aikaisimpia taviokuurnalle. TH

The first migratory bird of the spring - Pine grosbeak (Pinicola enucleator) trilled on the eastern side of Hirvas river in the middle of the day, in beautiful sunshine. This is one of the earliest of our Pine grosbeak observations.

Самая первая прилетная птица весны - щур рассыпался трелями сегодня в полдень на красивом солнце на восточной стороне реки Гирвасйоки. Это наблюдение - одно из самих ранных наблюдении щура у нас.

Aurinkoinen Ystävänpäivä Värriössä - Sunny Valentine's Day in Varrio

Ystävänpäivä (14.2.) oli vuoden 2006 tähän mennessä aurinkoisin päivä. Kuva Värriö kakkosen itälaidalta Rakitsan vaaran yli itään. Horisontissa Venäjän puolen tuntureita, jotka kuuluvat Lapin luonnonpuiston länsiosaan.

Valentine's day (14 February) was so far the most sunny day of the year 2006. This photo has been taken on the eastern slope of Varrio III towards east over the Rakitsa hill. The remote fells in the horizon belong to Russia.

Monday, February 13, 2006

Värriö ykkösen masto - Link tower in Varrio one

Värriö ykkösen laella oleva GSM- ja datasiirtomasto on tutkimusaseman yhteys ulkomaailmaan (mukaanlukien tämän luontopäiväkirjan havainnot).

The link tower on top of Varrio one is the connection from the wilderness to the outside world (including the posting of this blogger message).

Sunday, February 12, 2006

Siintävät vuoret - Shining mountains in the horizon

Hyvän näkyvyyden vallitessa Rakitsan vaaralta itään siintävät hohtavat vuoret. Ne ovat Venäjän puolen tuntureita. Pyöreälakista tunturia kutsutaan Sotatunturiksi, aivan kuin Kemihaaran varressa Suomen puolellakin olevaa tunturia.

At good visibility it is possible to see shining mountains east of Rakitsa hill. Those fells shine far in the Russian territory.

Saturday, February 11, 2006

Porot tolvaavat kolmosella - Reindeers on Varrio III

Värriötuntureilla laiduntava porotokka on siirtynyt Värriö III:n koillisrinteelle.

Reindeers grazing over the winter on Varrio fells, have moved to Varrio III.

Friday, February 10, 2006

Uutta huurretta Värriötunturissa - New freezing mist in Varrio fells

Viime viikkojen tuulet ovat varistelleet osan lakipuiden tykystä. Uutta huurretta ja sitä myöten uutta tykkyä alkaa muodostua heti, kun alijäähtynyttä vettä sisältäviä pilviä saapuu tunturiin.

Strong winds have shaked the fell top trees and part of the heavy snow has fallen down. New freezing mist, however, is coming in the supercool clouds and starts to form a second burden in the trees.

Huurreiteitä tykkypuussa - Needles of freezing mist in Scots pine


Tästä tykkypuusta otetusta kuvasta näkyy, että lakipuiden huurre ja siitä kertyvä tykky ei ole lunta. Alijäähtynyt vesi tiivistyy tuntureiden laella jääkiteiksi, joista tykky syntyy. Suksisauvan pää antaa mittakaavan.

This photo shows that the heavy burden in the hill and fell top trees is not made of ordinary snow. Supercool water in the clouds condenses into crystals which deposit on the branches of the trees. The handles of the skiing stick gives the scale.

Thursday, February 09, 2006

Metson yömaja Kotovaarassa - Night shelter of capercaillie in Kotovaara hill

Metso - mahdollisesti sama uros kuin luontopäiväkirjan kuvassa 31. tammikuuta - oli pudottaunut kieppiin Kotovaarassa. Menoaukko on kuvan keskellä, siitä metrin mittainen tunneli hangen alla, ja lähtöaukko kuva alalaidassa.

Capercaillie - possibly the male as in the Nature Diary photo of 31 January - had dived to the snow (in the middle), dug the tunnel of one meter under the snow, slept over night there, and left the shelter in the morning (below).

Wednesday, February 08, 2006

Riekon ateria Kotovaarassa - Lunch site of willow ptarmigan on Kotovaara hill


Raskaasta tykystä on riekoille se etu, että ne pääsevät syömään tunturikoivujen latvasilmuja. Tässä riekon aterioinnin merkit Kotovaarassa.

The heavy snow burden has one advantage to the willow ptarmigans (Lagopus lagopus). They can eat the top buds of bended mountain birches. These buds are otherwise out of reach to ptarmigans.

Tuesday, February 07, 2006

Hirvasjoen petäjärinne - Even Scots pine forest in Hirvas river valley


Rakitsalta koilliseen avautuu maisema laajaan vanhaan metsään, Hirvasjoen petäjärinteeseen.

North-east of Rakitsa hill there is an old, rather even old Scots pine forest. No forest operations ever, have been have been practiced here.

Monday, February 06, 2006

Vasta-aurinkoon Rakitsalla - Against the sun in Rakitsa hill

Pakkaspäivänä aurinko paistaa jo kirkkaasti, mutta matalalta. Kuva Rakitsalta etelään, keskell Värriö III ja sen edessä Värriö II.

At noon on clear (but cold) day the sun is already shining brightly, but low. The photo is taken south of Rakitsa hill; in the middle the top of Varrio III, in front of it, Varrio II.

Sunday, February 05, 2006

Tykkymänty Rakitsalla - Scots pine with snow burden in Rakitsa hill

Kun tykky peittää tuntureiden lakimännyt yltympäri, lumi myös suojaa puita kylmässä pakkasviimassa. Kuva Rakitsalta koilliseen.

The snow burden is heavy to carry for the Scots pines, but when the coverage is complete, it also protects the trees from desiccating winds

Saturday, February 04, 2006

Talven toinen pakkaskausi tulossa - The second cold period

Talven toinen pakkaskausi on tulossa.

The second cold period of thye winter is coming

Friday, February 03, 2006

Aurinko Rakitsan kurussa - The sun in Rakitsa valley

Aurinko paistaa jo Rakitsan kuruun, puolelta päivin, suoraan etelästä.

The sun is already shining into Rakitsa valley, at noon, directly from the south.

Thursday, February 02, 2006

Talvisillan havaintoja / Observations from the bridge Talvisilta

Hiiripöllö (Surnia ulula) istuskeli kuusen latvaoksalla Yli-Nuortin Talvisillan NW-puolella klo 14. Kaksi saukkoa oli mennyt viime yönä Talvisillan alitse jokea alaspäin. TH

Hawk Owl (Surnia ulula) was sitting on the top branch of spruce to the NW from the bridge Talvisilta of the river Yli-Nuortti at 14. o'clock. Two otters had gone down by the river under the bridge last night.

Ястребиная сова сидел на ветке вершины елки на северозападной стороне моста Талвисилта реки Юли-Нуортти в 14. часов. Две выдры шли ночью вниз по реке под мост.

Saukkojen kotijoki - Otters' home river

Saukot kalastavat Ylinuortissa, joka on lähes umpijäässä, mutta virtapaikoissa on pieniä avantoja. Näkymä talvisillalta ylävirtaan.

The otters fish in the river Ylinuortti that is almost completely covered by ice. Where the water flows more rapidly, small holes in the ice give diving route the otters. The photo has been taken upstream from the winter bridge.

Saukkojen kulkuavanto - Otters through the ice

Saukot kulkivat Ylinuortin jään läpi tästä pienestä avainnosta.

The otters went through a small hole in the ice of Ylinuortti river.

Wednesday, February 01, 2006

Jyppyrävaaran susireitti - Wolf route in Jyppyravaara hill

Myöhäinen susihavainto: yksinäinen, jäljistä päätellen isokokoinen susi oli juosta jolkottanut 21.12.2005 Värriö ykköseltä läpi Jyppyrävaaran männikön (kuvassa) kohti pohjoista. Tämä, kuten muutkin suurpetohavainnot kirjataan luontopäiväkirjaan vasta kun tilanne on ohi.

Late wolf observation: a lonesome wolf, a big one based on the size of footsteps, had run from Varrio one over Jyppyravaara Scots pine forest (in the picture) straight towards north.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?