Friday, February 10, 2006

Uutta huurretta Värriötunturissa - New freezing mist in Varrio fells

Viime viikkojen tuulet ovat varistelleet osan lakipuiden tykystä. Uutta huurretta ja sitä myöten uutta tykkyä alkaa muodostua heti, kun alijäähtynyttä vettä sisältäviä pilviä saapuu tunturiin.

Strong winds have shaked the fell top trees and part of the heavy snow has fallen down. New freezing mist, however, is coming in the supercool clouds and starts to form a second burden in the trees.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?