Saturday, July 28, 2007

Panoraama Värriötunturista - Panorama over Varrio fells

360 asteen panoraama Värriötunturin kakkoslaen päältä kuvaa vedenjakajaseudun autiutta ja avaruutta. Kierros myötäpäivään lähtee pohjoisessa olevasta Värriö I:stä, huomaa koivun vasemmalla puolella näkyvä gsm-masto (klikkaa kuvaa suuremmaksi).

Panorama of 360 degrees over Varrio fells describes the feeling of Eastern Lapland highlands. The full circle is shown clock-wise; the starrting point is in the north, in Varrio peak one. See the gsm-tower left to the Mountain birch in the smaller photo (click for bigger view).

Friday, July 27, 2007

Liron kanta nousee - Tringa glareola population rising

Liron kanta nousee Värriön luonnonpuistossa, ehkä nopeimmin kaikista linnuista. Tarkimmat havainnot saadaan vuosittain juhannuksen alla havainnoiduilta lintujen pistelaskentalinjoilta. Niistä kaksi pitkäaikaisinta, linjat 1 ja 2, on havainnoitu 24 vuoden ajan.

Liron kanta on pitkäaikaisessa nousussa. Kun liro havaittiin ykkös- ja kakkoslinjoilla 1980-luvun alussa yhteensä vain kerran, nyt se tavataan keskimäärin kahdeksan kertaa. Oheisessa kuvassa olevan muutossuoran noususuunta on myös tilastotieteen puolesta merkitsevä (todennkäisyystason on yli 99,9 prosenttia).Wood sandpiper (Tringa glareola) population in Varrio Nature Reserve is in rise. The rise is apparently faster than with any other bird species in the reserve.


The most accurate information is collected from point count (spot count) monitoring. Two oldest tracks, numbers one and two, are now 24 years old.

In the beginning of the observations (early 1980s) Wood sandpiper was observed only once, but nowadays it recorded on average eight time s in a year. The rising slope of the trend line is statistically significant (probabality level over 99.9. per cent).

Thursday, July 26, 2007

Pulkkatunturin Karhukurun puro - A small creek north of Pulkkatunturi fell

Vuodenajan kuvia ja ääniä: Pulkkatunturin Karhukurun puro.

Photos and voices of the season: A small creek north of Pulkkatunturi fell.

Wednesday, July 25, 2007

Maskaselän riekoista - Willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in Maskaselka

Värriön tutkimusasemalla on useita kanalintujen havainnointilinjoja. Luotettavin ja pitkäaikaisin aineisto on kerätty viikottaiselta lumilinjojen hiihdosta.

Lintulaskentojen piste- ja sarkalaskennoissa havainnoidaan kanalinnut muiden lajien ohessa. Värriön luonnonpuistossa on myös yksi riistakolmio.

Syksyisin (elokuu-lokakuu) havainnoidaan erikseen, vain kanalintujen osalta, kahta Maskaselän linjaa (A ja B) Värriön luonnonpuiston pohjoispuolella sekä niille vertailuksi ns. Aseman linjaa luonnonpuiston sisällä.

Syksyiset linjat havainnoi yksi henkilö kävelemällä linjat päästä päähän ja kirjaamalla kanalinnuista näköhavainnot. Linjoja on kävelty vuosittain jaksolla 1985-2006, vaihtelevia määriä kunakin vuonna: vähintäin kerran, enintään viisi kertaa syksyssä. Jokaiselle vuodelle on laskettu lajilleen havaittujen kanalintujen määrä yhtä kävelyä kohti.

Maskaselän linjat (A ja B) on havainnoitu yhteensä 21 vuonna (1. vuosi 1986) ja Aseman linja 22 kertaa (1. vuosi 1985).

Ylimmässä kuvassa on riekkohavainnot Maskaselän A-reitille, keskimmäisessä B-reitille ja alimmassa vertailuksi Aseman reitille luonnonpuiston sisällä.

Maskaselän A-reitillä riekon kanta näyttäisi olevan pitkäaikaisessa nousussa. Nousu ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkittävä. Maskaselän B-reitillä riekot taas näyttäisivät vähenevän, mutta tämäkään suunta ei ole tilastollisesti merkittävä. Luonnonpuiston (Aseman) reitillä riekkokanta näyttää pysyvän ennallaan, mutta hajonta vuosien välillä on melkoinen.

Vuodet 2005 ja 2006 ovat olleet riekolle katovuosia; Maskaselän A-reitillä yhtä huonoja vuosia on tosin ollut kahdeksan, Maskaselän B-reitillä seitsemän ja Aseman reitillä kuusi.

Maskaselän reittien ja Aseman reitin riekkohavainnoista ei voi tehdä niin pitäviä päätelmiä kuin lumilinjoilta kahdesta syystä. Kanalintureittin aikasarja on vielä liian lyhyt; se on puolet lyhyempi kuin lumilinjoilla. Toisekseen, kanalintureitit havainnoidaan niin harvoin, että mukaan tulee pakosta nollahavaintoja, mikä vääristää tuloksia (nollapopulaatio on mahdoton, koska riekko olisi hävinnyt viimeistä yksilöä myöten luonnonpuistosta ja sen ympäristöstä). Kerran viikossa hiihdettäville lumilinjoille saadaan joka vuosi ainakin jokunen jälkihavainto.

Tuesday, July 24, 2007

Idän kalvaspaju tähkii - Salix hastata ssp. subintegrifolia shreds seeds

Värriöojan varressa kasvava idänkalvaspaju tähkii, ja siemenet ovat jo osaksi lentäneet. Kyseessä on nykykäsityksen mukaan kalvaspajun (Salix hastata) alalaji subintegrifolia.

Kaikkien kalvaspajujen levinneisyys Suomessa on pohjoinen.

The northern willow by its distribution, Salix hastata ssp. subintegrifolia that grows at Varrio-oja creek, is mature and has already shred most of its seeds.

Monday, July 23, 2007

Ruostevillaa Lattuna-aavalla - Eriophorum russeolum on Lattuna-aapa


Heinäkuun kesän kauneimpia suokasveja ("kukkia") on ruostevilla (Eriophporum russeolum) . Se on tyypillisesti Pohjolan villa. Tämä kasvusto löytyi Lattuna-aavalta.

Valkoinen villa ei ole kasvitieteellisesti enää kukka, vaan kyseessä on hedelmän lenninkarvojen eli kehäsukasten muodostama pallo.

One of the most beautiful July plants of Lapland aapa mires is Eriophorum russeolum (literally from Finnish: "rusty cottongrass"). Its distribution is typically northern. These plants grow on Lattuna aapa mire.

Sunday, July 22, 2007

Ylinuortti heinäkuussa - River Ylinuortti in July

Vuodenajan kuvia ja ääniä: Ylinuortti heinäkuussa

Photos and voices of the season: River Ylinuortti in July.Saturday, July 21, 2007

Punakylkirastas mustalupossa - Redwing in Speckled horsehair


Punakylkirastaalla oli poikue Kuntaskurun kuusikossa, ja emo asettui auliisti valokuvattavaksi mustaluppoiseen kuuseen. Molemmat ruosteenpunaiset kylkilaikut pilkottavat linnulta.

Redwing (Turdus iliacus) had chics in the Kuntas river valley, and the parents posed openly in the nearby spruces to lead the wanderers eye away from the young ones. Speckled horsehair (Bryoria fuscescens) grows well in the young spruce tree.

Both red spots in the flanks of the bird are well seen.

Ampuhaukkoja Raippavaarassa - Merlins (Falco columbarius) on Raippavaara hill

Ampuhaukka (Falco columbarius) on Värriön luonnonpuiston vakituisia kesäpetolintuja. Se pesinee vuosittain puistossa. Pesimisen toteaa viimeistää, kun poikaset ovat lähteneet pesästä. Emojen kimittävä ääntely paljastaa pesueen.

Raippavaarassa, Värriön tukikohdan itäpuolella oli kaksi tällaista kimittävää emoa. Ne hyökkäilivät rohkeasti kulkijan yläpuolella. En kuitenkaan onnistunut löytämään poikasia.

Merlin (Falco columbarius) is one of the basic birds of prey in Varrio Nature Reserve. It is typically northern species and thrives in the coniferous forests of Varrio. It seems to prefer Scots pine dominated forests.

Merlin is nesting apparently every year in the reserve. The nesting is confirmed finally, if not earlier, by the nervous, somewhat monotonous calling voices of the parent birds. On Raippavaara hill two such Merlins were calling inside old Scots pine forest. I did not manage to find the chics, however.


Friday, July 20, 2007

Kypsyvä riekonmarja - Ripening mountain bearberry

Kypsyvää marjasatoa Värriötunturissa: riekonmarja


Maturing yield of Varrio fells: Mountain bearberry (Arctostaphylos alpinus)

Thursday, July 19, 2007

Tunturikeltano koleassa - Hieracium alpinus in cold breeze

Tunturikeltano ( Hieracium L. sect. Alpina (Griseb.) Gremli ) pyristelee Nuortinahossa koleassa pohjoistuulessa. Lämpötila oli tänään + 7 astetta.


A lonely Hieracium alpinum shivers in cold northern breeze on Ylinuortti moor. The temperature today was + 7 degrees.


The nomenclature of this species is somewhat complicated as the proper name for the species is Hieracium L. sect. Alpina (Griseb.) Gremli.

Wednesday, July 18, 2007

Villapääluikkaa Lattuna-aavalla - Trichophorum alpinum on Lattuna-aapa mire

Vuodenajan kuvia: Villapääluikkaa Lattuna-aavalla


Photos of the season: Cotton deergrass (Trichophorum alpinum) on Lattuna-aapa mire.

Tuesday, July 17, 2007

Luontopäiväkirjalla yli 50,000 lukukertaa - Varrio Nature Diary exceeded 50,000 pageloads


Värriön luontopäiväkirja avattiin 1.7.2005. Siitä lähtien luontopäiväkirjan sivuja on luettu (avattu) jo yli 50,000 kertaa. Eilen illalla (16.7.2007) tarkka avausten määrä oli 50,029 kertaa.

Luontopäiväkirjan suosio on edelleen nousussa. Oheisessa graafissa on kuvattu neljännesvuosittain sivujen avausten kehittyminen (esim. Q3 2005 = 1.7.2005 - 30.9.2005).

Kiitos kaikille luontopäiväkirjan lukijoille! Veli Pohjonen

Varrio Nature Diary was opened on 1 July 2005. Since then the total number of page loads has been over 50,000 times. Yesterday evening (16.7.2007) the exact number of page loads was 50,029.

The popularity of the Nature Dairy is in rise. In the attached graph you will see the development of page load, as per quarters of the year.

Humble thanks to all readers of the Nature Diary, for your interest. Veli Pohjonen

Monday, July 16, 2007

Mesimarjan maa - Land of Arctic Bramble, Rubus arcticus

Vaikka mesimarja ei järin yleinen ole Värriön luonnonpuiston vanhoissa metsissä, sitä kyllä löytyy sopivista paikoista. Kun myrsky on romauttanut vanhoja kuusia juuriltaan, maata paljastuu sopivasti mesimarjan kasvaa. Tällaisissa paikoissa se kukkii myöhään, eikä marjasatokaan kaksinen ole. Kuva Hirvasjoen petäjärinteen kuusivaltaisesta itäosasta.

Arctic Bramble (Rubus arcticus) is not very common in the old forests of Varrio Nature Reserve. Its distribution is typically arctic and it is found on suitable sites in Varrio, when the moist soil is revealed. This happens when old Norway spruces are fallen down in storms. In such places the Arctic Bramble flowers pretty late. The berry yield is not anything remarkable either.

These brambles grow on a large Scots pine forest of Hirvas river valley, in the moist spruce dominated eastern edge.

Sunday, July 15, 2007

Kypsyvää hillaa - Maturing cloudberries

Puolivälinjängällä, lähellä pitkospuureittiä on viisi hillakoealaa, joilla hillan kukintaa ja marjomista seurataan vuosittain. Tällä neliömetrin ruudulla kypsyy yksi hillanraakile. Ennuste vuoden 2007 ei ole Puolivälinjängän koealojen perusteella hääppöinen.


On Puolivalinjanka aapa mire we have five cloudberry (Rubus chamaemorus) monitoring plots. On this plot of one square meter only one berry is maturing. The prognosis for cloudberry yielf of 2007, based on these plots, is pretty poor.

Saturday, July 14, 2007

Fenologisia laskentoja: Rentukka kukkii - Phenological computations: Marsh-manigold (Caltha palustris) in flower

Rentukka on Värriössä fenologisten havaintojen kannalta hieman pulmallinen seurattava. Varsinaisella fenologiareitillä se ei ole runsas, eivätkä reitillä kasvavat yksilöt näytä kukkivan kovin säännöllisesti. Niinpä rentukasta on saatu Värriön fenologiahavainnoista merkilliseltä tuntuva tulos: se kukkii nyt keskimäärin 8 päivää myöhemmin kuin 1980-luvun alussa.

Havainto voi olla sattuman satoa - tai voihan se tottakin olla. Rentukan kukintaa olisi pitänyt selvittää laajemmalla aineistolla kuin Värriön tukikohdan ympäristöstä löytyy, parhaiten Ylinuortin jokivarressa. Seurantaa kuitenkin jatketaan Värriön vähäisellä aineistolla.

Kukinnan (alun) ennuste ensi kesälle on 15. kesäkuuta.By phenological observations Marsh-manigold (Caltha palustris) is a puzzling plant in Varrio. The occurrence of Marsh-manigold in the phenological track is scarce, and the few plants seem to behave irregularly. Based on observations 1981-2007 the onset of flowering seems to be delayed in the course of years. The average delay is as much as 8 days. This may be due to randomized error based on too few plants; or the observation may tell the truth as well.

Now it is understood that the observation series for Marsh-manigold ought to have been gathered in the Ylinuortti river valley where the occurrence of the plant is more frequent and regular than in the forest areas of Varrio. We will continue the observations of Marsh-manigold in the standard route, however.

The prediction for the next onset of flowering is 15 June 2008.

Friday, July 13, 2007

Fenologisia laskentoja, hieskoivun tulo lehteen - Phenological computations, bud burst of Betula pubescens

Värriön tutkimusaseman tärkeimpiä kasvikuntaan kuuluvia havaintoja ovat fenologiset sarjat, joilla seurataan kasvien elämän kesäisiä kalenterihetkiä, esimerkiksi lehteentuloa tai kukkimista. Kasvien ajatellaan lopullisesti varmentavan, onko ilmasto muuttumassa lämpimämpään suuntaan.

Eräs hartaimmin seurattuja fenologian hetkiä on kouvun tilo hiirenkorvalle. Se tapahtui Värriössä tänä kesänä 3.6.2007. Se tapahtui juuri aikaisemmasta havaintosarjasta ennustettuna päivänä. Verrattuna vuoden 1981 tasoon, jolloin havainnointi alkoi, hieskoivu tulee nyt hiirenkorvalle keskimäärin kuusi päivää aikaisemmin. Tämän mukaisesti Värriön ilmasto olisi muuttunut jo lämpimämmäksi tai ainakin kesän tulo aikaistunut. Aikaistuminen ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkittävä.

Vuosien 1981-2007 aineiston perusteella voi ennustaa, että hieskoivu tulee ensi keväänä hiirenkorvalle kesäkuun 2. päivä.Some of the most important observation series for Plant Kingdom in Varrio, are the phenological observation series. It is thought that the nature herself, in the case the plants finally verify the climate change. The hypothesis of course is that now the plants flower or their buds burst, earlier than before.

A popular phenological observation is the bud burst of Downy birch (Betula pubescens). In Varrio it happened this year on the 3rd of June. It was the exact date that was predicted last year, based on earlier observations from 1981-2006.

The bud burst takes nowadays place on average six days earlier than in 1981 when the observations were initiated. The sinking trend in the trend line is, however, not statistically significant (F=0.314).

The prediction for the next spring bud burst is 2 June.

Hirvasjoki heinäkuussa - Hirvas river in July

Vuodenajan kuvia ja ääniä: Hirvasjoki heinäkuussa.

Photos, videos and voices of the season: Hirvas river in July.

Thursday, July 12, 2007

Kanalintujen yhteismäärä selvässä nousussa - Total number of fowl species in clear rise

Kun kaikkien lumilinjalla havaittujen kanalintulajien jäljet yhdistetään, lajien välisten mahdollisten virhemääritysten vaikutus häviää. Neljänkymmenen vuoden aikana pitkältä lumilinjalta on havainnoitu kanalintujen jälkiä yhteensä 8842 kertaa, eniten (957 kertaa) vuonna 2001 (talvikautena 2000/01). Koko kanalintupopulaatio on Värriön luonnonpuistossa - jälkihavaintojen perusteella - selvässä nousussa. Nousu on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (99.9 prosentin todennäköisyystasolla).When the tracks for all the fowl species are combined the possible effect of misidentification (between fowl species) disappears. During 40 years of observations fowl tracks tracks have been recorded altogether 8842 times. The best year has been 2001 (winter season 2000/01), when 957 tracks were counted. The overall Varrio population of fowl species is in clear rise - based on the tracks. The rising trend is statistically significant (F=0.0008).

Wednesday, July 11, 2007

Pyy lisääntyy Värriön luonnonpuistossa - Hazel Grouse is increasing in Varrio Nature Reserve

Pyy ei ole varsinainen lumijälkien jättäjä, mutta kyllä siitäkin saadaan muutamia havaintoja vuosittain. Esimerkiksi talvikaudella 2006/2007 pyy ylitti pitkän lumilinjan neljä kertaa. Vähäisistäkin havainnoista paljastuu mielenkiintoinen seikka: pyy on lumihavaintojen perusteella lisääntymässä Värriön luonnonpuistossa. Nouseva suunta on tilastitieteen puolestakin merkitsevä. Ensimmäiset jälkihavainnot saatiin 1977-1981. Varsinaisesti pyyn aika alkoi kuitenkin vasta 1990-luvulla, siis jaksolla jolloin luonnonpuiston metsästysrauhoitus alkoi vaikuttaa.


Hazel Grouse is not very active in leaving tracks to the snow. Besides, it is rather rare as far in the north as Varrio is situated. A few Hazel Grouse tracks are recorded annually though, for instance four time in the season 2006/2007 altogether four times. Even if the observations are few they reveal in interesting fact: the population seems to be on a rising trend. The trend is also statistically significant (F=0.0014). The Hazel Grouse tracks were observed 1997-1981. The true era of Haze Grouse did not, however, start until 1990s. It must again be remembered that Varrio Nature Reserve was conserved from bird hunting in two stages, the partial conservation in 1981 and the complete conservation in 1995.

Tuesday, July 10, 2007

Teeren jälkien kertomaa - Tracks of Black Grouse (Lyrurus tetrix) in Varrio

Myös Värriön luonnonpuiston teerikanta on hienoisessa nousussa pitkän lumilinjan jälkihavaintojen mukaan. Nouseva trendi ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Teeri vaeltelee talvisin luontaisesti metsoa enemmän ja siksi jälkihavainnoissakin on enemmän hajontaa. Poikkeuksellisen hyvä vuosi oli 1987 (kausi 1986/87), jolloin teeren jäljet laskettiin 421 kertaa. Vuonna 2007 (kaudellla 2006/07) ne laskettiin vain 14 kertaa.

Teeren havainnointi on metsoa ongelmallisempi. Silloin kun näköhavaintoa ei ole urosteeren ja koppelon jäljet voivat kooltaan sekoittua toisiinsa, samoin naarasteeren ja riekon jäljet. Riittävän pitkäaikaisissa sarjoissa nämä virheet kuitenkin tasoittuvat sarjoissa.Also the Black Grouse (Lyrurus tetrix) population in Varrio Nature Reserve seems to be on a slight rising trend. The trend is, however, not statistically significant (F = 0.362). Black Grouses move (locally) in wintertime more than capercaillies, and consequently the variation between the yearly track numbers is bigger. Exceptionally good year was the season 1986/87 when altogether 421 tracks were counted. In the last season, 2006/07 the number of tracks was only 14.


Monitoring of Black Grouse, based on winter track counts is more difficult than is the case with Capercaillie. If no visual obervation of the bird is made the track of male Black Grouse and female Capercaillie can be mixed. The same may happen with female Black Grouse and male Willow Ptarmigan. When the observation series is long enough, the effect of this error variation gets smaller.

Monday, July 09, 2007

Metson kanta hienoisessa nousussa - The population of Capercaillie (Tetrao urogallus) in slight rising trend

Tarkin ja pitkäaikaisin tieto metson kannanvaihtelusta Värriön luonnonpuistossa saadaan pitkältä lumilinjalta. Talvikautena 2006-2007 linjalla laskettiin metson ylityksiä yhteensä 9 kertaa.

Metson kanta on jälkilaskentojen perusteella hienoisessa nousussa. Nousu on mahdollisesti merkitsevä (nousun tilastollinen todennäköisyys 93 %).


The most accurate and longstanding data on population changes of Capercaillie (Tetrao urogallus) is obtained from weekly monitoring of long snow line. During the winter season 2006-2007 altogether nine Capercaillie tracks were counted, which is a little below long-term average. The stock is on a slight rising trend, however. The statistical significance of the trend is 93 per cent (F = 0,072).

Sunday, July 08, 2007

Värriössä havaittu 138 lintulajia - Varrio Nature Reserve has 138 bird species

Värriön luonnonpuiston rajojen sisäpuolella on vuodesta 1967 lähtien havaittu yhteensä 138 lintulajia. Pääosa niistä on tuiki tavallisia Itä-Lapin (ja koko Metsä-Lapin) lintuja. Lajeista 107 on tavattu useammin kuin kerran; toistaiseksi vain kertaalleen havaittuja lajeja on 31.

Vuoden 2007 aikana (8. heinäkuuta mennessä) lintulajeista on havaittu 76 kpl. Niistä viimeisin on Ville Vakkarin havainto kiirunasta 5. heinäkuuta Sauoivan laella. Kiirunan kanta on ollut riekon tapaan laskussa; edellinen kiirunahavainto on kahden vuoden takaa (sekin Sauoivalla).

Since 1967 altogether 138 bird species have been observed inside Varrio Nature Reserve boundaries. Most of them are just common birds species in Finnish Lapland. Of the bird species 107 have been observed repeatedly, and 31 species only once.

During 2007 the number of observed bird species is so far 76. The latest of them is Rock Ptarmigan (Lagopus mutus) observed by Villa Vakkari on top of Sauoiva. The population of Rock Ptarmigan has recently been low, like for Willow Ptarmigan (Lagopus lagopus) as well. The previous Rock Ptarmigan was seen on 21 August 2005, also on top of Sauoiva fell.

Havaintoja Tuntsalta 30.6.-4.7.

Teimme 30.6. - 4.7. pienen kierroksen Tuntsalla reittiä Kaunisoiva - Sorsatunturi - Takkaselkä - Nuolusoiva - Värriötunturit. Alla muutamia havaintoja matkan varrelta.

Below are some observations and a few pictures from a tour south of Värriö conservation area.

Sorsatunturi 30.6.
Pari ensimmäistä päivää olivat varsin sumuisia ja ajoittain sateisia, niin kuin viereisestä kuvasta voi arvella. Puolessa välissä Sorsan rinnettä meitä kävi kivikon keskellä ilahduttamassa kiirunapoikue, emo ja kolme untuvikkoa.

First couple of days were rather foggy and at times rainy, as can be seen from the picture of the top of Sorstunturi. A rock ptarmigan with three youngs was halfway up the slope.


Sumun keskeltä löytyi myös keräkurmitsa, kaikkiaan näimme kaksi aikuista ja yhden poikasen.

In the middle of fog there was also a dotterel, altogether we saw two adults and one young.
Koko matkan avotunturissa kapustarintoja ja pikkukuoveja näkyi vähän väliä, Nuoluskurun kodan lähistöllä myös punakuirit - pariskunta ja yksittäinen uros - kävivät varoittelemassa meitä. Nuolusoivan laelta näimme myös vanhan maakotkapariskunnan kaartelemassa itärinteessä.

Golden plovers and whimbrels were abundant throughout the walk, near Nuoluskuru were also some bar-tailed godwits. From the top of Nuolusoiva we saw even a pair of golden eagles circling.

Sauoiva 3.7.
Loppupuoli matkasta sujuikin varsin aurinkoisissa merkeissä, kengätkin sai tauolla kuivateltua.

For the rest of the hike the weather was getting sunnier day by day.

Kävelemässä - Walking : Frans Flander, Lari Karreinen ja Ville Vakkari
Kuvat - Photos : Lari Karreinen

Saturday, July 07, 2007

Värriön linnuista pesii 78 lajia - 78 nesting bird species in Varrio

Kun Teuvo Hietajärvi löysi Hirvasjoen kurusta kesäkuussa virtavästäräkin pesän, se nosti Värriössä pesiviksi todettuejn lajien lukumäärän 78:aan (oheinen taulukko, klikkaa suuremmaksi)

When Teuvo Hietajarvi found the nest of Grey Wagtail (Motacilla cinerea) in the Hirvas river valley, the number of nesting birds in Varrio Nature Reserve rose to 78 (click the table to the left for a bigger view).

Friday, July 06, 2007

Tunturin pienimpiä: Sielikkö - Small beauty of the fells: Trailing Azalea (Loiseleuria procumbens)

Myös keskikesän tunturikukista pienimpiä, sielikkö (Loiseleuria procumbens) on kukassa. Muutamia sielikkömättäitä kasvaa Värriö III:lla

One of the smallest beauties of the northern fells, Trailing Azalea (Loiseleuria procumbens) is in flower. These plants are growing on Varrio III.

Väheneekö riekko - Is Lagopus lagopus diminishing?

Riekon tapaaminen Värriön luonnonpuistossa on ollut parin viime vuoden aikana verraten harvinaista. Etenkin teerestä poiketen myös riekon metsästyskannat luonnonpuiston ulkopuolella ovat heikot, niin heikot että riekko on rauhoitettu metsästyskaudeksi 2007-2008 Itä-Lapissa.

Värriön tutkimusaseman 40-vuotisesta lumilinja-aineistosta saadaan tietoa myös riekkokantojen vaihtelusta. Vuoden 2001 kannan huipun jälkeen riekkokannat ovat olleet laskussa, nyt jo kuuden vuoden ajan. Riekon jälkiä kuitenkin tavattiin lumilinjalla myös viime talvikaudella, yhteensä 126 kertaa.

Riekkokannat ovat vaihdelleet ennenkin. Aallonpohjasta toipuminen on vienyt jälkiaineiston mukaan 4-6 vuotta. Tämän mukaan voisi ennustaa, että riekkokanta on vuoden, parin sisälle toipumassa.

Jälkiaineiston merkittävin havainto kuitenkin on, että pitkäaikaisessa tarkastelussa Värriön riekkokanta on nousevalla trendisuoralla. Keskimäärin riekonjälkiä tavataan pitkällä lumilinjalla nyt 10 kertaa useammin kuin 40 vuotta sitten.

Lagopus lagopus (Willow Ptarmigan) has been rather rare in Varrio Nature Reserve during past few years. This has been the case in the hunting areas of Eastern Lapland, as well. Therefore the species has been be restricted from hunting for the coming hunting season 2007 in Eastern Lapland.

Track observations from long snowline give information also on fluctuations in Willow Ptarmigan population. As the graph shows, it has been down from the trend line for a couple of years. Quite a number of tracks, however, were counted during the winter 2006/2007, altogether 126 times.

Fluctuations in Willow Ptarmigan populations do exist and the recovery from low values has usually taken 4-6 years. Thus, it may be predicted that within a year or two the Willow Ptarmigan populations start to rise in Varrio again.

The most important observation from the snowlines, however, is that in the long run the Willow Ptarmigan population in Varrio is on a rising trend. On average the tracks are now seen 10 times as often than 40 years ago.

****

Kuva - photo by: Teuvo Hietajärvi

Thursday, July 05, 2007

Ilmoja pitelee / It's a beautiful dayKävin katsomassa niittykirvisen pesää, jossa oli käenpoikanen. Poikanen oli jo iso, aukoi nokkaa ja iski nokallaan, jos sille tarjosi sormea (kuva kesk.). Jos tarina jatkuu normaalisti, poikanen lähtee muutaman päivän kuluttua pesästä. Se alkoikin olla jo liian iso kiven alle.

Polulla Kuutsjärven sivulla oli osaksi syöty päästäinen (kuva oik.).

Muuten päivä oli lämmin, enimmillään 23 astetta lämmintä, aurinkoista, itätuulta. Maisemakuva Rakitsanjängän länsipuolelta.
Vakkarin Ville seuralaisineen (Lari Karreinen, Frans Flander) näkivät Saun laella yksinäisen kiirunan, ensi havainto puistosta tälle vuodelle. TH

Wednesday, July 04, 2007

Kesä on tänään / This is Summer todayKun monien lintulajien poikaset lähtivät pesästä, tuntui siltä, että kesä on jo mennyt. Mutta ei sentään - kesähän on vasta nyt alkanut. Maisemat ovat muuttuneet vihreiksi ja ilmakin lämpesi, tänään oli jo yli 20 astetta plussalla.

Jokikuvat ovat Kemijoen latvoilta Lipakasta. Kala - ilm. harjus - näytti olevan syönnillään, koska otti hyönteistä pinnasta. Hyönteisiä oli muutenkin paljon liikkeellä, jopa paarmoja oli aika paljon. Kolmas kuva on Ainijärvenharjulta, missä hyönteistä oli ilma sakeanaan. Vartiolle olivat muuten ilmestyneet pääskyset aivan viime päivinä. Niillä oli nyt pesänrakennus menossa.

Nuortinahon lirolampareella oli tavinpoikia 5 kpl, mutta emoa ei näkynyt. TH

Tuesday, July 03, 2007

Tunturisara - Stiff sedge (Carex bigelowii)

Keskikesän kasveja Värriötunturissa: tunturisara (Carex bigelowii) nelosella. Laji on Värriössä levinneisyytensä etelärajalla.

Midsummer plants on Varrio fells: Stiff sedge (Carex bigelowii) on peak IV. In Varrio it grows on its southern edge of distribution.

Monday, July 02, 2007

Kurjenkanervien kokous - Where the Blue Heaths meet

Kurjenkanerva (Phyllodoce caerulea) on Värriötunturissa levinneisyytensä etelärajalla. Nämä kellokkaat pitivät kokoustaan Värriö kolmosen pohjoisrinteessä.

Blue Heath (Phyllodoce caerulea) grown on Varrio fells at her southernmost limit of distribution in Finland. These plants had their meeting on the northern slope of Varrio peak three.

Sunday, July 01, 2007

Kynttiläkuusia Rakitsan rinteessä - Picea abies ssp. obovata on the foothills of Rakitsa hill


Rakitsan rinteessä, Kuntasjoen takana kasvaa joukko Värriössä tuiki tavallisia kynttiläkuusia. Nykykäsityksen mukaan (mm. Väre ja Kiuru 2006) kyseessä on metsäkuusen alalaji nimeltään Siperian metsäkuusi (Picea abies ssp. obovata).

On the foothills of Rakitsa hill, behinds Kuntas river we can see a few candle spruces that are rather common in Varrio Nature Reserve. According to the present systematics (e.g. Väre and Kiuru 2006) it is a subspecies of Norway spruce, that is: Picea abies ssp. obovata.

Reference: Väre, H. & Kiuru, H. 2006. Suomen puut ja pensaat. Metsäkustannus. 249 s.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?