Friday, July 27, 2007

Liron kanta nousee - Tringa glareola population rising

Liron kanta nousee Värriön luonnonpuistossa, ehkä nopeimmin kaikista linnuista. Tarkimmat havainnot saadaan vuosittain juhannuksen alla havainnoiduilta lintujen pistelaskentalinjoilta. Niistä kaksi pitkäaikaisinta, linjat 1 ja 2, on havainnoitu 24 vuoden ajan.

Liron kanta on pitkäaikaisessa nousussa. Kun liro havaittiin ykkös- ja kakkoslinjoilla 1980-luvun alussa yhteensä vain kerran, nyt se tavataan keskimäärin kahdeksan kertaa. Oheisessa kuvassa olevan muutossuoran noususuunta on myös tilastotieteen puolesta merkitsevä (todennkäisyystason on yli 99,9 prosenttia).Wood sandpiper (Tringa glareola) population in Varrio Nature Reserve is in rise. The rise is apparently faster than with any other bird species in the reserve.


The most accurate information is collected from point count (spot count) monitoring. Two oldest tracks, numbers one and two, are now 24 years old.

In the beginning of the observations (early 1980s) Wood sandpiper was observed only once, but nowadays it recorded on average eight time s in a year. The rising slope of the trend line is statistically significant (probabality level over 99.9. per cent).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?