Wednesday, February 28, 2007

Värriöstä länteen - West of Varrio


Vuodenajan kuvia: huurteinen metsä Värriötunturista länteen

Photos of the season: Snowy forest west of Varrio fells

Tuesday, February 27, 2007

Syväkuru puolivarjossa - Deep gorge in semi-shade


Vuodenajan kuvia: Huurteinen Syväkuru puolivarjossa

Photos of the season: Deep gorge in semi-shade

Monday, February 26, 2007

Poron kaivuu - Reindeer digging for lichens

Helmikuun lopussa Värriötunturissa on jo lunta paksulti poron kaivaa, paikoitellen lähes metri. Kaivaminen on niin työlästä, että kuvaaja pääsee yllättämään poron. Hangen alta paljastuu varvikkoa, ja yleensä vain vähän jäkälää.

At the end of February the snow depth on Varrio fells is about one meter. It is har for reindeers to dig. Under the snow it finds some herbs, and usually only thin layer of lichens. It is normal in Finnish Lapland that reindeer lichensare heavyly grazed.


Sunday, February 25, 2007

Helmiaurinko Värriössä - Late February sun in Varrio


Vuodenajan kuvia: Helmiaurinko Värriössä

Photos of the season: Late February sun in Varrio

Saturday, February 24, 2007

Poronpolku Varrio kakkosella - Reindeer track on Varrio two


Vuodenajan kuvia: helmikuinen poronpolku Varrio kakkosen länsilaidalla

Friday, February 23, 2007

Rakitsan vaara - Rakitsa hill


Vuodenajan kuvia: Rakitsan vaara, Värriö kakkoselta koilliseen

Photos of the season: Rakitsa hill, north-east of Varrio peak two

Thursday, February 22, 2007

Kynttiläkuusia Syväkurun päässä - Candle spruces at Deep gorge


Vuodenajan kuvia: Kynttiläkuusia Syväkurun päässä

Photos of the season: Candle spruces at the end of Deep Gorge

Wednesday, February 21, 2007

Värriö kolmosen murista - Small hill of Varrio three


Vuodenajan kuvia: Värriö kolmosen murista

Photos of the season: Small hill of Varrio peak number three.

Tuesday, February 20, 2007

Hirvasjoen laakso - Valley of Hirvasjoki river


Vuodenajan kuvia: Hirvasjoen laakso Rakitsalta

Photos of the season: Valley of Hirvasjoki river, east of Rakitsa hill

Monday, February 19, 2007

Rakitsan kuusikkoa helmiauringossa - Rakitsa spruces in February sun


Vuodenajan kuvia: Rakitsan kuusikko helmiauringossa

Photos of the season: Rakitsa spruces in February sun

Sunday, February 18, 2007

Saariselkä Rakitsalta - Saariselka fells from Rakitsa hill

Vuodenajan kuvia: Saariselkä Rakitsalta

Photos of the season: Saariselka fells from Rakitsa hill

Saturday, February 17, 2007

Sauoiva helmikuussa - Sauoiva fell in February


Vuodenajan kuvia: Sauoiva helmikuussa

Photos of the season: Sauoiva fell in February

Friday, February 16, 2007

Näätä ei saa metsoa / Pine marten can't catch Capercaillie

Seurasin tänään näätää Petäjärinteellä. Se oli yrittänyt pyytää metsoja ja koppeloita kiepeistä muutaman kerran, mutta epäonnistunut. Tämä on normaalia. Olemme seuranneet näätiä täällä kymmeniä tuhansia kilometrejä, eikä näätä ole vielä kertaakaan ainakaan niin, että minä tietäisin, saanut metsoa kiepistä. Yleensäkään se ei saa kanalintuja kiinni. Sellaiset tapaukset ovat täällä harvinaisia. Tosin muutama kanalinnun tappo on todettu, mutta siinäpä ne ovatkin.

Metsästäjien kertomukset siitä, kuinka näätä on yllättänyt metson kiepistä, ovat varmaankin tosia. Kukapa sitä alkaa näköhavaintoja kiistää, jos kerrotaan nähdyn näätä-terroristin lentäneen Metso Airlinesilla ja poistuneen laskun jälkeen kyydistä. Mutta Värriön olosuhteissa me emme ole todenneet sellaista kolmenkymmenen vuoden aikana. TH

I followed pine marten in Petäjärinne-woods today. He tried to catch capercaillies in the snow a few times, but didn't succeed. This is normal. We have followen martens many tens of thousands kilometres, and not once, that I knew, had not catched capercaillie under the snow. Usually he does not catch grouses and capercaillies. Cases of that kind are very rare. It is true, that a few cases of killing them has happened, but they are all.

The stories of hunters about it, that marten has overtaken capercaillie in snow, are probably true. Who can deny, if somebody tells, how he saw terrorist-marten flying on Capercaillie Airlines and going away after descending. But we have not noticed that kind of cases in a period of 30 years.
Я следовал куницу в лесу Петаяринне сегодня. Куница старалась настичь глухарья под снегом, но не удалось. Это нормально. Мы следуем за куницами уже десятки тысячи километров, но я не знаю ни одного раза, что куница поймала бы глухарья под снегом. Она вообще не поймает тетеревянных птиц. Такие удачные случаи очень редкие. Их есть некоторые, но это все.
Рассказы охотников о том, что куница поймал глухарья, наверно правильные. Кто может отрицать, если кто-нибудь рассказывает, как он видел куницу-террориста летать на Глухарь-Аэрофлоте и уйти после посадки. Но мы не заметили таких случаев за 30 лет.

Thursday, February 15, 2007

Teeret menivät taas kieppiin / Black Grouses went under the snow again


Tänään löysin teeriparven (4-5 naarasta, 1 koiras) Hirvasjokilaaksosta, jotka myös menivät kelkan edessä kieppiin klo 10.30. Ehkä sattumaa, mutta voi olla, että teeret pakkasella käyvät aamulla koivuissa ruokailemassa, ja menevät kieppiin sulattelemaan juuri 10.30 aikoihin. Seurataanpa tilannetta.


Yksinäinen riekko löytyi Saumuristan länsipuolen koivikoista. Vähän pohjoisempana oli 3 ukkometsoa puissa ja maassa. Iso parvi oli hajonnut tai lähtenyt muualle. TH
Today I saw a flock of Black Grouses (4-5 females, 1 male) on the valley of Hirvasjoki, which also went under the snow in front of snow-scooter at 10.30. Perhaps it is only by change, but be can be so, that Black Grouses go to eat on birche in the morning, and they go to digest the food under the snow at the time of 10.30. We'll follow the situation.
I found lonely Willow Grouse in birch woods to the W from Saumurista. A little distance to the N there were 3 male Capercaillies on trees and on the ground. The big flock had fallen to pieces or changed the place.
Сегодня я видел стаю тетеревов (4-5 самок, 1 самец), которые тоже шли под снег перед снегоходом в 10.30. Может быть только случайно, но может быть и так, что тетерева кормятся утром на березах, и потом идут переварывать пищу под снегом именно часов в 10.30. Будем следовать ситуацию.
Я нашел одинокую белую куропатку в березняке на запад от Саумуриста-сопку. Немного на север оттуда были 3 глухарья и на деревьях и на земле. Большая стая рассеялась или поменяла место.

Wednesday, February 14, 2007

Lumimies tunturissa / Snowman on the fell


Tänään mitattiin lumensyvyyksiä ja laskettiin eläinten jälkiä 6 km pitkällä lumilinjalla. Lunta on 60-70 cm, jopa metri löytyi paikoin. Eläinten jälkihavaintoja tehtiin seuraavista lajeista: poro, riekko, teeri, kärppä, lumikko, näätä, saukko, kettu, jänis ja myyrät. Näköhavaintoja tuli teeristä, koppelosta, käpytikasta, kuukkelista, tiaisista, pikku- ja kirjosiipikäpylinnusta ja porosta. Pakkasta oli Yli-Nuortilla vielä klo 14.30 - 28 astetta. TH


Today we measured depths of snow and counted tracks of animals on the line of 6 km. There is 60-70 cm, even 1 m snow. Track observations we got about these species: reindeer, Willow Grouse, Black grouse, ermine, weasel, pine marten, otter, fox, squirrel, hare and voles. We saw Black Grouses, female Capercaillie, Great spotted Woodpecker, Siberian Jays, tits, Crossbills and White-barried Crossbills, reindeers. There was - 28 degrees on Yli-Nuortti even at 14.30.


Сегодня мы меряли снег и считали следы животных на линии 6 км. Снега 60-70 см, даже 1 м. Наблюдения о следов следующих видов: олень, тетерев, горностай, ласка, лесная куница, выдра, лиса, белка, заяц и полевки. Видели тетерки, глухарку, большой пестрый дятел, кукши, гаички, клесты - еловики и белокрылые, олены. Мороза было еще 14.30 у Юли-Нуортти - 28 градусов.

Teeren kolo / A hole of Black Grouse
Tänään lumilinjalla oli pari akkateertä kiepissä Värriö 1. länsipuolella. Kuvassa kieppi, jossa on teeri sisällä, toisessa lintu lennossa. (kuvat eivät ole tältä päivältä) Pakkassäällä teeret viettävät paljon aikaa kiepissä, koska teeri on herkkä kylmälle. Lumipeite kuitenkin mahdollistaa teeren pärjäämisen Lapinkin olosuhteissa. TH

Today on the snow measuring line there were 2 female Black Grouses sleeping in snow to the W from Värriö 1. In the picture the hole, where is grouse inside, in the other bird has left. (pictures are not from today) In cold weather Black Grouses spend a lot of time under the snow, because they feel cold easily. Snow cover makes possible for Black Grouses to live in conditions of Lapland.

Сегодня на снеговой линий были две тетерки под снегом на западной стороне Вярриё 1. На фото ямка, в которой тетерка внутри, на другом она взлетела. (фотографированы не сегодня) В морозе тетерева проводят много времени под снего, т.к. тетерев легко мерзает. Снежный покров все-таки делает тетеревам возможно жить и в условиях Лапландий.Tuesday, February 13, 2007

Helmikuun valoja - Light phenomena of February


Useamman päivän poutajakson ja kirkkaan pakkassään jälkeen taivas vetäytyi tänään puolipilveen. Lounainen taivas sai uuden kirjailun. Kuva Rakitsalta kohti Värriö ykköstä.

Huurre alkaa irtaantua puista. Vastavalossa se näkyi Kuutsjärven yli tukikohdan pihalta. Ikäänkuin timantteja satoi rannan puussa olevan telkänpöntön yllä.

After the period of several days of bright sky and bitterly cold weather some clouds came today from the southwest. The sky got new colors. The photo has been taken southeast of Rakitsa hill.

The rime from the trees is starting to fall. It can be seen by looking towards the sun, like in the photo taken south of Varrio research station, over the Kuutsjarvi lake. It looks like small diamonds are pouring above the box nest of Goldeneye.Teeriparvia / Flocks of Black Grouses
Tullessani aamulla töihin näin teeriparvia monin paikoin. Tulppiossa n. 15 yks. parvi sukelteli lumikieppiin suoraan koivuista klo 10.30 aikaan. Pakkasta oli muuten n. 20 astetta. TH

When I came to work in the morning, I saw flocks of Black Grouses in many places. In Tulppio about 15 Grouses dived to snow directly from birches at 10.30. By the way, there were about - 20 degrees.

Когда я приехал утром на работу, я видел стаи тетеревов во многих местах. В Тулппио около 15 птиц ныряли в снег прямо с берез в 10.30. Кстати, было ок. 20 градусов мороза.

Itä-Lapin tilhet / Waxwings of eastern Lapland


Savukoskella oli ainakin 2 tilheä aamulla ruokailemassa pihlajissa. Kemijärvellä tilhet ovat syöneet pihlajanmarjat vähiin, ja lentelevät etsimässä, olisiko vielä johonkin jäänyt (kuva). Parhaimmillaan tilhiä oli ilmeisesti parin tuhannen yksilön luokkaa, mutta nyt määrä on vähentynyt muutamaan sataan. Värriön maisemissa tilhiä ei ole nähty sitten loppusyksyn.


11.2. oli Kemijärvellä männyissä ruokailemassa 4 taviokuurnaa, jotka luultavasti olivat paluumuuttajia. Näin ollen Värriönkin maisemiin voidaan odottaa lähipäivinä ensimmäisiä muuttajia. TH


In Savukoski there were at least 2 Waxwings in the morning eating on rowans. In Kemijärvi Waxwings have eaten rowan berries so that they must fly to find, if there is berries somewhere (picture). Obviously there were Waxwings in Kemijärvi 2 thousands or more; but the amount has sinked to few hundreds. On Värriö territory there have been no Waxwings after late autumn.


11.2. I saw 4 Pine Grosbeaks eating on pines. Probably they were migrating birds. If it is so, we can expect to see the first Grospeaks also here in following days.


Я видел по крайней мере 2 свиристели утром. Они кормились на рябинах. В Кемиярви свиристели ели столько ягоди рябины, что им надо летать туда сюда и искать, если остались ягоды где-нибудь (фото). Вероятно там были 2 тысячи или больше свиристелей как максимум, но сейчас численность их сократилась на несколько сот птиц. На Вярриё территорий свиристелей не встретили после поздной осени.


11.2. я видел 4 щурей, которые кормились на соснах, наверно прилетающие птицы. Если так, то мы можем ожидать, чтобы встретили первые прилетающие и в Вярриё в ближайжие дни.

Monday, February 12, 2007

Hirvasjoen metsä - Forest of Hirvas river


Vuodenajan kuvia: Hirvasjoen metsä

Photos of the season: Forest of Hirvas river

Valon palatessa Pohjolaan - Light returns to Arctic


Helmikuun puolivälissä Värriötunturin päivä pitenee nopeasti; viikossa auringon paistamisen päivittäiseen kestoon saadaan lisää noin tunti. Vasta-aurinkoon hiihtäjälle alkaa aurinkolasien aika. - Kuvassa kynttiläkuusia Värriö ykkösen ja kakkosen välisessä kurussa.

In the middle of February the length of the Arctic day is prolonging fast. Nest Monday the sun is shining about one hour longer than today. When skiing towards sun you need sunglasses already now - in the photo some candle spruces in the valley between Varrio fells peaks one and two.

Sunday, February 11, 2007

Mikä ajoi metson tunturiin? What drove capercaillie to the fell?

Värriötunturit ovat kauttaaltaan sankan huurteen peitossa. Kuva Värriö kakkosen etelälaidalta, taustalla Syväkuru.

Mikä ajoi urosmetson korkealle tunturiin, koivuvyöhykkeeseen?

Yksinäinen metso oli taapertanut hangessa tunturin länsipuolelta huurteisten tunturikoivujen sekaan. Se nousi edestäni lentoon, ja totesin sen hyvän kokoiseksi urosmetsoksi.

Tarkemmin jälkiä seurattuani totesin metson syöneen alaoksien neulasia niistä koivuvyöhykkeessä kasvavista harvoista männyistä, joita tunturiin on levinnyt lounais- ja länsirinteeseen.

Mikä metsoa kiehtoo lakimännyissä. Ovatko alamaiden männyt niin paksun huurteen ja tykyn peitossa, että metsolla on helpompaa etsiä neulasia pienistä lakimännyistä, joiden oksat ulottuvat maahan (hangelle) saakka.

Vai onko lakimäntyjen maussa, siis kemiallisessa koostumuksessa keskitalven aikaan jotakin, mikä metsoa puoleensa?

Saturday, February 10, 2007

Korppi paljasti porohaaverin

Sitkeästi hiihtäjän yläpuolella kiertelevä ja kronkkuva korppi kertoi, että Rakitsan laaksossa on jotakin outoa. Hetken vielä hiihdettyäni näin hangesta pilkottavan poron ruhon. Se oli lähes hautaantunut edellisenä yönä tuiskunneeseen lumeen.

Hiihdin ensin kierroksen ruhon ympäri, ja totesin, että hangesta ei löydy ainakaan tuoreita suurpetojen jälkiä. Soitin sitten tukikohtaan ja pyysin paikalle tutkimusasemalla työskentelevää Toivo Eteläahoa, joka on "siviiliammatiltaan" poromies.

Toivo saapui, penkaisi lunta ja totesi, että täällähän on kaksi poroa. Ja sarvistaan kiinni toisissaan (alempi kuva oikealla). Selvä tapaus: kaksi vaadinta olivat kiistelleet ilmeisesti ruokapaikasta, tarttuneet kiinni sarvistaan, juuttuneet sitten tuppuroidessan syvään lumeen, uupuneet siihen, ja korpit olivat saapuneet paikalle.

Isompi, enemmän näkyvillä oleva poro oli jo kuollut, ja korpit olivat hakanneet ruhoa jo pahoin. Pienempi, lähes hankeen hautatunut poro eli vielä, mutta sitäkin korpit olivat nokkineet kylkeen niin, että se jouduttiin lopettamaan.

Toivo tarkasti porojen korvat ja totesi porojen kuuluvan Sallan pohjoiseen paliskuntaan. Hän leikkasi lopuksi porojen korvat (vasen kuva alhaalla) talteen toimitettavaksi porojen omistajalle. Muuta ei ollutkaan tehtävissä. Korppien jo nokkimat ruhot oli jätettävä petojen haaskaksi.

Porojen, etenkin naarasporojen (vaatimien) tarttuminen toistensa sarviin näin kohtalokkain seurauksien on verraten harvinaista, mutta sitä tapahtuu silloin tällöin paksun lumen aikana.


Friday, February 09, 2007

Metsot hakovat hangella

Värriön luonnonpuiston puissa on nyt niin paksu ja sitkeä huurre, että metsot hakovat mäntyjä mieluummin suoraan hangelta, semminkin kun maassa on lunta niin paksulti (60-70 cm), että linnut ulottuvat alaoksille. Metsot joutuvat ravistamaan oksia ensin niin, että neulaset paljastuvat. Se näyttää olevan helpompaa alaoksille, hangesta jaloilla tukien, kuin puun latvaoksien ravistelu.

Kuvan metso oli hakomassa SMEAR-mittausaseman poroaidan takana.

Thursday, February 08, 2007

Hiiripöllöjä / Hawk Owls
Hiiripöllöjä löytyi tänään kaksi. Toinen oli suolla kuivan kuusen latvassa Rakitsan itäpuolella klo 12.20. Se jatkoi matkaansa lounaaseen (kuva). Toinen pöllö oli Hirvasjoella Papulammen polanteen varrella klo 14.35 kuusen latvassa.

I found 2 Hawk Owls today. One was on swamp to the E from Rakitsa on the top of dry spruce at 12.20. He went on to SW (photo). Another was on Hirvasjoki by the snow-scooter road at 14.35 on the top of spruce.

Сегодня я нашел две ястребиной совы. Одна была на болоте на вершине сухой ели на восток от Ракитса 12.20. Она продолжала путь на юго-запад (фото). Другая была на Хирвасйоки возле дорожки снегохода на вершине ели в 14.35.

Huurremetson mailla / On the winter lands of Capercaillie
Urosmetsot asuvat varsinkin keskitalvella lakimaissa, mistä löytyy kitukasvuisia mäntyjä. Nämä maastot vastaavat rämeitä (joita täällä ei juuri ole), joilla myös kasvaa kitupiikkisiä mäntyjä. Nämä kitupiikit näyttävät olevan metson vatsalle ruokaisampia kuin tavalliset neulaset. Tällaisia metson suosimia alueita ovat mm. Saumuristan länsipuoli (kuvat), Väliojan itäpuoli, Pulkan koillispuolen laet ja myös Rakitsan rinteet. Näiltä alueilta voi löytää jopa kymmenen yksilön parvia. TH

Male Capercaillies live in wintertime on high areas, where they find stunted pines. These areas correspond the swamps (which is rare here), where stunted pines grow, too. Needles of these pines seems to be better for digestive organs of capercaillie, than needles of usual pines. This kind of areas are here for ex. on the W-side of Saumurista fell (photos), E-side of Välioja creek, NE-side of Pulkkatunturi and also slopes of Rakitsa. On these areas we can find even flocks of 10 birds.

Jäniksen kolo / A hole of hare


Rakitsan rinteen tunturikoivikosta löytyi jäniksen makuupaikka, johon jänis oli kaivanut n. 1 m syvyisen lumiluolan. Jänis yleensä makaa luolan suulla, mutta pääsee luolaan pakoon esim. kanahaukkaa. Sen sijaan kettua vastaan luola ei auta ja senpä takia jänis makaakin luolan suulla, että voisi huomata lähestyvän pedon. TH
Amongst mountain birches I found a resting spot of hare, where hare had digged a cave in snow, about 1 m deep. Usually hares lay down outside the cave, but he can escape into the cave for ex. goshawk. But against the fox the hole doesn't help, and that's why hares are laying outside to notice the beasts.

Wednesday, February 07, 2007

Kohtaaminen metson kanssa - Meet with Capercaillie (Tetrao urogallus)

Rakitsan vaara on helmikuun alussa täynnään huurretta. Mikä tahansa musta täplä metsässä kiinnittää hiihtäjän huomiota, kuten vasemman puoleisessa kuvassa näkyvä arvoitus.

Kiikari silmille, ja arvelu osoittautui oikeaksi. Urosmetson pää pilkottaa hangelta, tykyn peittämän koivupuskan takaa.

Metson tarkkaavaisuus kasvaa (keskimmäinen kuva), eikä se päästä hiihtäjää aivan likelle, mutta kymmenen metrin päähän kuitenkin (oikea kuva). Sitten se päätti hypätä lentoon. Pakkasta oli keskipäivän kohtaamisessa noin 15 astetta.

On a cold early February day the trees in the Rakitsa hills and fells are covered by thick rime. Any black spot in the white forest will raise attention of the skiier, like the black spot in the leftmost photo.

By looking through binoculars, your quess was right. A male capercaillie is hiding in the snow.

The bird bacame alerted (the photo in the middle) in front of the skiier, and soon was ready to take - off (photo in the right). On a cold day (about -15 degrees) like today, the capercaillies do not want to fly, and they let you come even to a distance of 10 meters, before they jump to the air.

Sateenkaari, lumenkaari vai jäänkaari - Rainbow, snowbow or icebow?

Rakitsalta Kotovaaraan päin katsottuna näkyi tänään erikoinen valoilmiö. Koko pohkoisen taivaankannen yli ulottui ikäänkuin sateenkaari (rainbow), mutta eihän se sateesta (vedestä) yli 20 asteen pakkasessa johtunut, vaan lumesta (jäästä. Oliko kyseessä siis lumenkaari (snowbow) vai jäänkaari (icebow)?

Taivaan näytelmä kuului haloilmiöihin, joissa tässä tapauksessa etelästä päin paistavasta auringosta tuleva valo sirosi ilmakehässä olevista lumikiteistä ja heijastui katsojan silmään kauniina kaarena pohjoisen suunnassa.

Teeri Kuutsjärven koivikossa - Tetrao tetrix behind Kuutsjarvi lake

Naarasteeri pyrähti ruokailemaan Kuutsjärven saunarannan takaiseen koivikkoon, Värriötunturin pohjoisrinteelle klo 10. Linnun hoksasi Teuvo Hietajärvi tutkimusaseman portailta.

Teeri ei ole Värriötunturin ylämaissa ollenkaan jokapäiväinen näky, vaan se on metsoon ja etenkin riekkoon verrattuna harvinaisuus.

Teeriä riittänee nyt tunturiinkin, sillä koko Itäkairassa, ainakin sen alamaissa on parhaillaan vuosikymmenen, ellei vuosisadan teeripaljous. Suurimmat teerikeskittymät on tavattu Sallan eteläosissa, Kuusamossa, Posiolla ja Tailvalkoskella.

Ennätys lienee Taivalkoskella, Mustavaaran kaivosalueen kuonakentällä 20.12.2006 kuvattu valtaisa teeriparvi, jossa videoleikkeestä laskettiin 620 teertä. Osa linnuista jäi vielä otoksen ulkopuolelle. Pohjois-Suomen metsästäjien keskuudessa kulkeva perimätieto tuhatpäisistä teeriparvista (viimeksi vuodelta 1953) ei siis lienekään tarua, vaan silloin tällöin toistuva luonnonilmiö.

(kuvan teeri oli puussa Posiolla, samanlaisessa huurrekoivussa kuin tämän aamuinen Kuutsjärven teeri; se teeri ehti lentoon ennen kuin kuvaaja sai sukset jalkaansa) .

A female Eurasian Black Grouse (Tetrao tetrix) came to browse the downy birch buds in the foothills of Varrio fells, south of our research station, behind Kuutsjarvi lake, around 10 o'clock in the morning.

Black grouse is rather rare visitor in the highlands of Varrio fells. It is more common in the lower altitudes, in the river valleys and south of Varrio fells.

As a matter of fact, the season 2006-2007 is exceptionally rich Black Grouse year, all over eastern Lapland. Several flocks of 100 birds or more have been observed in the late autumn and early winter. The record black grouse flock was seen on 20 December 2006 in the municipality of Taivalkoski. At least 620 birds were counted in a video clip photo, and some of the birds were still outside the scope.

There have been legends amongst the hunters in Northern Finland, that during the good old days, black grouses were seen in flocks of 1000 birds; one of the latest legendary year was 1954. Now it seems that these old legends do base on natural phenomena.

Labels: , , , , ,


Tuesday, February 06, 2007

Lähetinmetso parvessa / Radio-capercaillie in flockSaumuristan länsipuolella on viime päivinä ollut koirasmetsoparvi, enimmillään 9 yksilöä. Maasto on harvaa, matalaa tunturisekametsää, joka on yleensäkin metsolle mieleen. Koppelot eivät sinne juuri eksy.

Tässä parvessa oli myös radiolähetinlintu (lennossa), jonka lähetin ei enää toimi.

Viime yönä tehtiin muuten Naruskalla Suomen talven pakkasennätys, 39.9 astetta. Ainijärvellä on ollut - 38. TH

Metso käy hakomassa / Capercaillie eats on pines

Pakkasella metso lepää kiepissä tai kuusen alla. Sieltä se käy männyssä hakomassa. Ja sitten takaisin piiloon sulattelemaan. TH

Monday, February 05, 2007

Sotatunturi helmipakkasessa - Sotatunturi fell in February sun

Sotatunturi on ensimmäinen tunturi matkalla Värriön luonnonpuistoon. Helmikuun alussa tunturin kivirakka on tyystin jo peittynyt lumeen.

Sunday, February 04, 2007

Metson yömaja - Night shelter of capercaillie

Värriötuntureiden maastossa on nyt niin paljon lunta (yli 60 cm), että metson on helppo kaivautua yöksi kieppiin.

Kuvassa metso oli haukannut illalliseksi kuvan ylälaidan männyn alaoksien neulasi. Lintu sitten taapertanut muutaman metrin ja päättänyt kaivautua hankeen kieppiin (kuvan oikeassa alalaidassa menoaukko).

Aamulla metso oli ponnistanut kiepistä suoraan lentoon (kuvan keskellä tuloaukko ja sen vasemmalla puolella siiven iskun jälki).

Saturday, February 03, 2007

Riekko / Willow Grouse


Käväisin puolenpäivän jälkeen tunturissa. Sillä matkalla hoksasin riekon tunturikoivikossa. Riekkolainen oli melko luottavainen kuvaajaa kohtaan, ja näin lopulta riekkokin tuli ikuistetuksi. Tänä talvenahan riekot ovat olleet vähissä, eikä tässäkään ollut kuin yksi lintu. TH

I went to fells in afternoon. There I saw a Willow Grouse in mountain birch woods. This grouse was trusting to photographer, and was photographed. In this winter Willow Grouses have been very rare, and even here was only one bird.

Я посетил горку во второй половине дня. На дороге я заметил белую куропатку. Она была довольно доверчива к фотографу, и так и белая куропатка попала на фотографию. Этой зимой куропатки редко видны, и тоже здесь была только одна птица.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?