Thursday, February 08, 2007

Huurremetson mailla / On the winter lands of Capercaillie
Urosmetsot asuvat varsinkin keskitalvella lakimaissa, mistä löytyy kitukasvuisia mäntyjä. Nämä maastot vastaavat rämeitä (joita täällä ei juuri ole), joilla myös kasvaa kitupiikkisiä mäntyjä. Nämä kitupiikit näyttävät olevan metson vatsalle ruokaisampia kuin tavalliset neulaset. Tällaisia metson suosimia alueita ovat mm. Saumuristan länsipuoli (kuvat), Väliojan itäpuoli, Pulkan koillispuolen laet ja myös Rakitsan rinteet. Näiltä alueilta voi löytää jopa kymmenen yksilön parvia. TH

Male Capercaillies live in wintertime on high areas, where they find stunted pines. These areas correspond the swamps (which is rare here), where stunted pines grow, too. Needles of these pines seems to be better for digestive organs of capercaillie, than needles of usual pines. This kind of areas are here for ex. on the W-side of Saumurista fell (photos), E-side of Välioja creek, NE-side of Pulkkatunturi and also slopes of Rakitsa. On these areas we can find even flocks of 10 birds.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?