Monday, April 30, 2007

Myrskyn jälkeen / After storm
Aamulla klo 8.30 kuulin saunalla lähestyvän västäräkin äänen. Katsoin taivaalle - keltavatsainen västi - virtavästäräkki. Onpa aikaisessa. Muistin sitten pari päivää sitten tekemäni havainnon - sama lintu. Tämän jälkeen havaitsin linnun vielä aseman pihalla, sitten se häipyi länteen päin, arkana kuten lajille on tyypillistä.

Kotovaarassa oli naarasriekkopari, joilla molemmilla oli vielä puvunvaihto alussa (kuva). Toisin kuin eilisellä Ainikuusikon naaraalla.

Eilisen myrskytuulen jäljiltä löysin useita katkenneita puita, jopa rungoltaan terveitä (kuva). Pari saulaista poromiestä tapasin Kynsikurulla etsimässä, olisiko poroaidan päälle kaatunut puita. Löysinkin myöhemmin tällaisen tapauksen. TH

Sunday, April 29, 2007

Sauoivan valloitus / Trip to Sauoiva


Kuvat: Niku Kivekäs

Asemalla on meneillään Arctic Air Pollution kurssi, jolla kymmenen suomalaista ja kaksi ulkomaalaista opiskelijaa tutustuu ilmakehän arktisiin erikoispiirteisiin. Tänään sunnuntaina oli kurssilla vapaapäivä, joten ryhmä kurssilaisia lähti tuulisesta sääennusteesta huolimatta valloittamaan Sauoivaa. Aamulla vielä paistoi aurinko, mutta Sauoivan huippua lähestyttäessä tuuli ja lumisade yltyivät myrskylukemiin. Paluumatkalla Hirvasjoen Petäjärinteessä havaittiin, että tuuli oli Sauoivalla käynnin aikana katkonut useita isoja puita.


Kuvat: Niku Kivekäs

There is a field course on Arctic Air Pollution going on at the station. The twelve students on the course had no lectures on sunday, so four of the course students decided to use the free day for a trip to the top of Sauoiva. In the morning the weather was good an sunny, but when they reached the top there was a full snow storm blowing. On the way back the students found several high trees that had been blown down during the trip.

MetsänkylvöAamulla pohjoistuuli voimistui ja heti lämpötila putosi -0.5:stä -3.5:een. Nousi kunnon pohjoismyrsky kovan lumisateen säestämänä (kuva Ainikuusikosta). Sanovat "mettänkylyvöksi". Tämä oli toinen laatuaan tälle keväälle (puiden siemenkylvö). Myrskyn jälkeen löytyi muutamia katkenneita puita (kuva Nuorttiaavan eteläpuolelta).

Riekkopariskunta riijusteli Ainikuusikossa (kuvassa naaras). Pitivät myrskyä katajikossa. TH

Saturday, April 28, 2007

Virtavästäräkki saapui / Grey Wagtail (Motacilla cinerea) arrived

Aamulla 7:n jälkeen näin huoneeni ikkunasta vilahtavan linnun. Avasin ikkunaluukun kuunnellakseni mahdollista ääntelyä. Kuului "si-si-si" kaksi kertaa. Virtavästäräkin ääni. Epäilin kuitenkin tavalliseksi västäräkiksi (totuus paljastui 30.4. aamulla, jolloin näin ja kuulin linnun paremmin). TH

Itäpuolen havaintoja / Observations from the E-side

Tuuli kääntyi luoteeseen, yön aikana satoi viitisen senttiä lunta. Päivä oli aika kolea.Saapuneet muuttolinnut (mm. punakyljet) etsivät suojaa tuulelta kurujen pälvipaikoilta.

Kämppäharjun maastossa hiiripöllö karkasi kelkkaa pesästä (kuva hautovasta paluumatkalla). Tuntsajoen reviirillä oli myös naaras hautomassa. Vaikka eilen totesin, että palokärjen (sopivat) kolot eivät ole pöllöjen käytössä, kuitenkin hiiripöllöt pesivät avoimemmissa koloissa.

Telkkiä oli Tuntsajoella toistakymmentä (kuva) ja joutsenia yksi pari. Karhun vanhemmat jäljet löytyivät matkan varrelta. Hirvasjoen itäpuolella näin koppelon, jolla oli lähetin kaulassa (kuva). TH

The wind turned to NW and it snowed about 5 cm at night. This day was cold. Migratory birds (Redwings etc.) were searching shelter from wind on snowless places of gullies.

On the area of Kämppäharju Hawk Owl escaped the snow-scooter from the nest (photo about the bird sitting on eggs, when I returned). On the nesting territory of Tuntsajoki there was also a bird sitting on the nest. Although I verified yesterday, that holes made by Black Woodpecker (suitable) are not used by owls, still the Hawk Owls are nesting in more open holes.
On Tuntsajoki-river there were more than ten Goldeneyes (photo) and one pair of Swans. Older tracks of bear were seen by the trip. To the E from Hirvasjoki I saw female Capercaillie with radio transmitter (photo).

Ветер вернулся на северо-запад и выпало см 5 снега ночью. День был холодный. Прилетавшие птицы (белобровики и др.) искали защиту от ветра на проталинах в ущельях.

У Камппахарю (сопка) ястребиная сова убежала мотосани с гнезда (фото о насижывающей птице в обратном пути). На ревире Тунтсайоки была тоже птица (сова) на гнезде. Хотя я утвердил вчера, что дупла, сделаны желной (подходящие), не ползуются совами и сычами, то все-таки ястребиные совы гнездятся в больше открытых дуплах и углублениях.

На реке Тунтсайоки были больше десяти гоголев (фото) и 1 пара лебеда. Видны и старые следы медведя. На восток от Хирвасйоки я видел глухарку с радиопередатчиком (фото).

Friday, April 27, 2007

Räntäsadepäivän ajatuksia / Thoughts of rainy day


"Lintu hautoo pesässään synkkiä ajatuksia..." - näin aloitti antologian Sallan Eero Väänänen 70-luvun alussa. Liekö näin pessimistisesti suhtautuu vallitsevaan tilanteeseen kuukkelivaimo pesässään Pitkänjängän korvessa. Vettä ja räntää sataa ja pesäkin on paljastunut.

Hautova kuukkeli kannattaa jättää rauhaan (kuvasin vier. puusta).
Vaikka kuukkeli onkin kesy lintu, se voi melko helposti tulla "synkkiin ajatuksiin" ja hylätä pesänsä.

Värriön pöllötilanne näyttää heikommalta kuin odotinkaan. Olen tarkastanut 13 sopivaa pesäkoloa ja tulos on 0 pesivää. Etelä-Sallassa tarkastin suurin piirtein saman verran telkänpönttöjä ja tulos oli 2 pesivää helmipöllöä. TH

Thursday, April 26, 2007

Kevät etenee / The spring goes on


Tänään tuli koko joukko uusia lajeja ja havaintoja. Aamulla klo 7.30 aikoihin asemalla kuului järripeipon, punakylkirastaan ja rautiaisen ääniä. Punakylkirastas lauleli myöhemmin Hirvasjoella. 6 yks. tilhiparvi matkalla koilliseen ohitti aseman klo 9.15. Värriöojalla kuului taivaanvuohen ääntä. Siellä oli myös muutama järri sekä naaraspeippo (kuva).
Pommituskukkuloilla kuului ylilentävän lapinsirkun ääntä. Tarmokas metso oli siellä myös soitimella (kuva). Aseman länsipuolella kuulin myös pohjoiseen ylilentävän pulmusen ääntä. Näköjään niiden muutto ei ole vielä päättynyt.

Petri Piisilä ilmoitti päivän seuraavat havainnot: Aamupäivällä Peuratunturin maastossa 2 pajusirkkua, niittykirvinen, 4 kurkea matkalla pohjoiseen, piekana ja 5 hanhiparvea puolen tunnin sisällä myös matkalla pohjoiseen.

Kurjen ääntä kuulin myös Värriö 1:n itäpuolelta. Päivän huipentumana saunareissulla havaitsin arvokkaan merikotkan lennossa pohojoseen klo 17.58. TH

Wednesday, April 25, 2007

Kurkipari Lattunassa / A pair of Cranes


Käväisin tullessa Arvospuolenjoella. Lumet olivat sulaneet aika paljon ja tulva noussut. Hanhia oli paikalla viitisenkymmentä, ynnä muut.

Rovalassa Kemijoen sulassa oli 2 koirasisokoskeloa. Lattunassa oli kurkipari aavalla klo 19 (kuva). Lunta siellä oli selvasti enemmän kuin Pelkosenniemellä - Nuorttiaavalla vielä enemmän. Ainijärvi-Tulppio-tie oli paikoin "pottumaata". TH
Tuesday, April 24, 2007

Kevään ensimmäisiä, tunturivihvilä - First plants of spring


Kevään ensimmäisenä tunturissa paljastuvia kasveja on tunturivihvilä

Sunday, April 22, 2007

Hyvien hiukkasten päivä - Day of good aerosols

Koko päivän pilvetön, huhtikuun aurinkoa porottava sunnuntai oli hyvien hiukkasten päivä. Kotovaaran männikkö alkoi työntämään metsikköilmaan aerosoleja puolilta päivin. Se näkyy tyypillisenä, punaisena iltapäivän banaanikuvana Smear-aseman mittauksissa (edellisen päivän vastaava kuva on aina näkyvissä verkossa; kuva vaihtuu seuraavana aamuna) .

The whole Sunday of late April was sunny, mild and cloudless throughout the day. It was a very good day for the formation of good aerosols. The event was on inside the Kotovaara Scots pine forests especially in the afternoon. It can be seen as typical banana - graph in the Smear measurements (corresponding previous day graph is seen in the web; the new graph is automatically loaded in the following morning).

Kuusi nousee tunturiin - Norway spruce climbs to Sauoiva fell

Perinteisen käsityksen mukaan metsänrajaa vetävä puu on Suomen Lapissa tunturikoivu. Seuraavaksi tulee mänty ja lopuksi kuusi.

Sauoivalla järjestys on muuttunut. Länsi- ja etelärinteellä metsänrajalla on ylimpänä puuna kuusi. Toki tunturikoivujakin on, mutta ne ovat vähemmistönä. Ilmeisesti maaperäsyistä johtuen mäntyjä ei ole näillä Sauoivan etelä- ja länsirinteillä ollenkaan.

Vasemmanpuoleinen kuva Sauoivasta länteen. Keskimmäinen kuva Sauoivan juurelta , länsilaidalta. Oikeanpuoleinen kuva Sauoivan rinteeltä Sauoivan Muristan suuntaan, etäisyydessä näkyy Värriötuntuntureiden ketjun eteläpää.


According to traditional belief the last tree in Lappish tree line is the Mountain birch. The next is Scots pine and the last climber is Norway spruce.


On the foothills of Sauoiva fell the order is different. For some reason Norway spruce draws the timberline. Mountain birches are there, but as minority. On the southern and western foothills of Sauoiva there are no Scots pines at all, perhaps due to to soil type reasons.

The photo on the left has been taken west of Sauoiva, behind a small peat bog. The photo in the center shows the uppermost Norway spruces, in surprisingly good growth vigour. The photo to the right shows a smaller fell of Sauoiva Murista, with an invasion of Norway spruces from south west. In the distance the southernmost edge of Varrio fells chain is seen.

Saturday, April 21, 2007

Lumirännän päivä - Day of wet snow


Lauantai oli vaihteeksi lumirännän päivä. Havumetsän puut ovat silti keväisen puhtaat lumesta. Kuva Rakitsalta itä-koilliseen, etäisyydessä häämöttää Pulkkatunturin rinne.

On Saturday the weather changed. Wet snow was coming from the clouds. The conifers stayed free of snow which is typical to the spring weather. The photo is north-east of Rakitsa, in the horizon the slope of Pulkka fell is seen.

Friday, April 20, 2007

Piekana kiikarissa - Rough-legged Buzzard in the binocular

Kevään ensimmäinen piekana kaarteli Nuorttitunturin eteläpuolella. Se osui Petri Piisilän kiikariin Kynsivaaran tähystyspaikalla. Myös yksinäinen pulmunen lensi Kynsivaaran yli.

The first Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) flew over Nuortti fell. Mr. Petri Piisilä wacthes through binoculars on Kynsivaara hill. Also a single Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) flew over the watching place.

Västäräkki Ainijärvellä - White Wagtail in Ainijärvi

Kevään ensimmäinen västäräkki, näillä kairoilla, keikutteli pyrstöään Ainijärven rajavartioaseman parkkipaikalla. Ylinuorttin maantiesillan yllä kaarteli piekana. Havainnot teki Teuvo Hietajärvi.

The first White Wagtail (Motacilla alba) of Varrio and surroundings was seen in Ainijarvi parking area. Rough-legged buzzard (Buteo lagopus) was flying above the Ylinuortti bridge. Observation by Teuvo Hietajarvi.

Värriön puulajeja / Wood species of Värriö

Yhdessä puun kiipijöitten kanssa sopii esitellä Värriön puulajeja - mitä kiivetä. Nämä yksilöt ovat koristeellisimmasta päästä. Mäntyä ja raitaa. TH

Puukiipijöiden rakennusprojekti / Building project of Tree creepersPommituskukkuloilla tapasin pesää rakentavan puukiipijäparin aamusella. Paikka oli männyn rungolla kaarnan halkeamassa reilun puolentoista metrin korkeudella. Kuvassa näkyy kuivia oksia tms. pistävän halkeamasta linnun yläpuolella. Linnulla on myös rakennustarvikkeita nokassa (oik.).

Päivän uusi muuttolaji (puukiipijöitten ohella) on piekana. Petri Piisilä näki Kynsivaarassa kaksi kertaa piekanan, ehkä saman yksilön. TH


Thursday, April 19, 2007

Fotosynteesin mittaus alkoi - Photosynthesis measurement is on

Kotovaaran Smear-asemalla käynnistettiin vuoden 2007 fotosynteesin mittaus, viikkoa aikaisemmin kuin edellisenä vuonna. Vaikka metsässä on lunta vielä 60-70 cm, lumesta puhdistuneet männyt sieppaavat runsaassa kevään valossa jo ilman hiilidioksidia. Lämpötila on 2-5 astetta nollan yläpuolella. Kuvan kyvetin taustalla näkyy Sauoiva (615 m).

Photosynthesis measurements of 2007 were initiated in Kotovaara Smear station, one week earlier than in 2006. Although there is a snow cover of 60-70 cm in the forest, the trees are free from snow. As there is plenty of spring light available and the temperature is above zero (typically 2-5 degrees), carbon dioxide capture in the cuvettes is already clearly measurable. The fell far behind the cuvette is Sauoiva (615 meters above sea level).

Havaintoja Hauhosta / Observations from Hauho
Olin Petri Piisilän kanssa liikkeellä rajan varrella. Hauhon jängän eteläpuolella männikössä tarkastin tikankoloja. Yhdestä kolosta pisti esiin naavaa, ja myös oravan pää lähestyessäni keloa. Kello oli n. 11.07. Myöhemmin palatessamme klo 15. maissa, jängän yli koilliseen lensi muuttava naaras varpushaukka. TH

Wednesday, April 18, 2007

Päivän tulokkaat / Newcomers of today
Iltapäivällä ajoimme kelkalla Yli-Nuortin vartta siltojen välin, n. 3 km. Sieltä löytyi heinäsorsapari (kuva vas.), telkkäpari, joutsenpari (kuva oik.) ja lapinharakka (uusina lajeina siis heinäsorsa ja lapinharakka). Muutama päivä sitten alueeella ei vielä ollut mitään näistä. TH

Tarmon metso / Capercaillie of Tarmo


Puolenpäivän maissa Tarmo Kylli soitti lumilinjalta kertoen metsosta, joka oli hänestä puolen metrin päässä. Pitihän sitä päästä katsomaan. Päästyäni paikalle, metso siirtyi kauemmas. Menin kuitenkin lähemmäs, jolloin metso lähestyi minua, kävi jopa päälle. Aikansa uhkailtuaan metso jäykistyi paikalleen katsoen taivaalle. En huomannut, mutta jälkeenpäin päättelin taivaalla olleen petolinnun, koska ne saavat kanalinnut hiljenemään. Tämän jälkeen metso lopetti soimisen ja nousi puuhun. Sieltä se lähti lopulta lentoon. TH

Tuesday, April 17, 2007

Loitsanlammilla / On the lake Loitsanlampi


Kävin tänään paikallisella hyvällä lintupaikalla - Soklin Loitsanlammilla - tarkastamassa, mikä siellä on tilanne. Joutsenpari, metsähanhi (kuva vas.)ja kurki (kesk.) oli tulos klo 11.30. Lammella oli sulaa vasta vähän. N. 1 km päässä sieltä Sokliojan ja Yli-Nuortin yhtymäkohdassa oli telkkäpari (kuva oik.). Näille kaikille tuli aikaisuusennätys kevätmuutossa. Lähistöllä oli myös harakka, joka siirtyi jokivartta länteen. Yksinäiset joutsenet näin lisäksi Sokliaavan laidalla ja Ainijärvellä. Kevään ensi tilhet täällä tapasin Ainikuusikossa (1 yks.) ja asemalla (ääntä). TH

Monday, April 16, 2007

Keltasirkkuja ym. / Yellowhammers etc.

Ainijärven vartion pihakuuseen istahti keltasirkku-koiras klo 13.15 (kuva vas.). Aseman ruokintapaikalla oli myös keltasirkku-koiras klo 14., ilm. nuorehko yksilö (kuva oik.). Vanha kanahaukka lensi aseman ohitse kaakon suuntaan, muutaman minuutin päästä samalla paikalla oli taas haukka, kaarteleva yksilö. Ilmeisesti sekin oli kanahaukka, ehkä sama. Vihervarpusen ääntä kuului myös paikalla. Värriö 1:n lounaisrinteen yläpuolella kaarteli maakotka klo 14.20. TH
Male Yellowhammer (Emberiza citrinella) sat on the top of yard spruce at 13.15 (photo on the left). On the feeding place of the station was also male Yellowhammer at 14., obviously young bird. (photo on the right). Old Goshawk flew through the station to SE, after a few minutes on the same place was again hawk, hovering bird. Obviously he was also Goshawk, perhaps the same. I heard voice of Siskin (Garduelis spinus), too. Above the SW-slope of Värriö 1. was hovering Golden Eagle at 14.20.
Самец обыкновенной овсянки сел на вершине ели на дворе заставы Аиниярви в 13.15 (фото слево). У кормилища станций был тоже самец овсянки в 14. (фото справо). Старый ястреб-тетеревятник летел мимо станций на юго-восток тогда. Через несколько минут на том же месте была тоже жищная птица, парящая. Наверно она тоже ястреб, может тот же. Я слышал и звук чижа. Над юго-западным склоном Вярриё 1. парил беркут в 14.20.

Arvospuolenjoki / The river Arvospuolenjoki


Poikkesin aamulla töihin tullessa katsomaan, mitä kevät on tuonut Pelkosenniemen Arvospuolenjoelle. Laskin paikalta lintutornista n. 30 joutsenta, n. 20 heinäsorsaa, n. 20 telkkää, laulavan punakylkirastaan, 4 sepelkyyhkyä, 2 närheä. Lisäksi joella pulahteli 2 saukkoa, mitkä saivat vesilinnut hätäilemään. Paikalla oli havaintokirjan mukaan havaittu jo pari päivää sitten metsähanhia ja kurkia.

Saturday, April 14, 2007

Peipot tulivat laulamaan - Chaffinches singing


Peipot tulivat laulamaan + 8 asteen aurinkoisessa säässä tutkimusaseman pihapuihin. Kaksi urosta ruokaili välillä lintulaudan alla hangella. Naaraita ei näkynyt.

Hirvasjoen latvalla, Syväkurun lammen alapuolella oli kolme vihervarpusta jokilaakson vanhassa kuusikossa.

Chaffinches (Fringilla coelebs) came to sing in the trees around Varrio research station yard. The weather was sunny, temperature + 8 C. Two males (in the photo) came to eat on the feeding site. No females were seen.

Three Eurasian Siskins (Carduela spinus) were feeding in the tops of old spruces in the Hirvas river valley.

Pyyt ja orava / Hazel Hens and Squirrel


Ylimmäisen Papuhaaran kurulla seuratessani
pyyparia kuulin ääntä kuusista. Orava sieltä tuli ja meni kuusessa 10 m korkeudella olevaan pesään klo 13.15. Se oli punahäntäinen, pohjoista rotua. Orava meni pesään puittamalla monen kuusen kautta. Pyyt saattoivat vain todeta tilanteen.

Lähistöllä korppipari oli reviirillään aloittelemassa pesintää, kuulin myös vihervarpusen ääntä. Saun kuruilla oli yksinäinen koiraspulmunen. Vedenjakajan kaakkoispuolelta löytyi liikkeessä oleva hiiripöllö klo 10.30. TH


Friday, April 13, 2007

Ikikorven kukot / Cocks of the eternal wildHirvasjoen itäpuolen soitimella oli jo toimintaa. Ilmeisesti vanhimmat korven kukot ovat jo avanneet pelin. 3-4 vanhaa, ja yksi nuori metso ainakin olivat paikalla aamulla, nuori vasta kuunteluoppilaana.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vielä soitimilla. Vedenjakajan itäpuolen tunturisekametsässä 4 ukkometson parvi oli maassa iltapäivällä oltuaan männyissä hakomassa.
Myös Saukuusikossa oli tuoreita metsonjälkiä, sekä riekkopari soidintunnelmissa. TH
On the mating place of E-side of Hirvasjoki there was already activity. Obviously the oldest Capercaillie cocks have opened the game. 3-4 old and one young were there in the morning, the young one only listening.
All Capercaillies are not on mating places. On the mixed fell woods to the E from Vedenjakaja flock of 4 male Capercaillies were on the ground after eating on pines in the afternoon.
Also in Saukuusikko-forest there were fresh tracks of Capercaillie, and a pair of Willow Grouses mating.
На токовище восточной стороны Хирвасйоки было уже действие. Наверно самые старые петухы уже открыли игры. 3-4 старых и один молодой были там утром, молодой только слушал.
Не все глухары на токовищах. На смешанном горном лесу на восток от Веденякая (водораздел) стая 4:х глухарей были на земле после завтрака на соснах.
Тоже в лесу Саукуусикко были свежие следы глухаря и пара белых куропаток на токовище.

Hiiripöllön reviiri /A territory of Hawk Owl


Löysin hiiripöllön reviirin Tuntsajokivarresta. Lintu kähisi kolopuun lähistöllä. Kauempana parin-kolmensadan metrin päässä saalisteli ilm. toinen pöllö myyriä.

Reviirille ilmestyi myös peippo-koiras klo 12.05. Istahti koivuun ja jatkoi sitten itään päin. Myös asemalle oli tullut peippo-koiras päivän aikana.

Joet ovat nyt enemmän jäässä kuin talvella. Yli-Nuortissa ja Tuntsajoessa on vain harvoja sulapaikkoja. TH

I found a nesting territory of Hawk Owl by the river Tuntsajoki. The bird was wheezing by a hole tree. 2-300 m from there obviously other owl was catching voles.

To the area became also male Chaffinch at 12.05. He sat on birch and went on to the E. Also to our station had become a male Chaffinch during the day.

The rivers Yli-Nuortti and Tuntsajoki are more icy than in winter. There are only a few places of open water.

Я нашел ревир ястребиной совы у реки Тунтсайоки. Птица хрипела у дерева дупла. Дальше 2-300 м оттуда охотилась вероятно другая сова на полевки.

На ревире появился и зяблик в 12.05. Он сел на березу и потом продолжал на восток. Тоже на станций появился зяблик в течении дня.

Реки сейчас больше ледовые чем зимой. Юли-Нуортти и Тунтсайоки имеют только мало свободных ото льда мест.


Ne tulivat takaisin - They came back

Kolme laulujoutsenta lensi leudossa lounaistuulessa - laulaen - Härkätunturin suunnasta yli Värriö kakkosen laen, kohti koillista, Nuorttitunturin eteläpuolitse Venäjälle. Maastossa on kauttaaltaan vielä noin metri lunta, mutta Nuorttijoen koskipaikoissa täytyy olla jo sulaa lintujen levähtää.

Three Whooper Swans (Cygnus cygnus) flew from southwest to northeast over Varrio peak two. While flying in the mild southwesterly wind, they were singing (Finnish name literally "singing swan"). The overland sites are still covered by snow of about one meter deep. On the lower valley of Nuorttiriver bigger rapids must have free water, where the birds were apparently flying to.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?