Friday, April 20, 2007

Värriön puulajeja / Wood species of Värriö

Yhdessä puun kiipijöitten kanssa sopii esitellä Värriön puulajeja - mitä kiivetä. Nämä yksilöt ovat koristeellisimmasta päästä. Mäntyä ja raitaa. TH

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?