Saturday, June 30, 2007

Aihkipetäjä Raippavaarassa - An old Scots pine on Raippavaara hill

Vuodenajan kuvia: Aihkipetäjä Raippavaarassa.

Photos of the season: An old Scots pine on Raippavaara hill.

Friday, June 29, 2007

Pirunkurun lampi - Pond of Devil´s creek


Vuodenajan kuvia: Pirunkurun lampi sydänkesällä

Photos of the season: Pond of Devil´s creek at Midsummer

Thursday, June 28, 2007

Keräkurmitsakävely 2007 - Dotterel walk 2007

Vuoden 2007 keräkurmitsakävely tehtiin viiden miehen linjalaskentana, edellisvuosien tapaan. Havainnoijat olivat Teuvo Hietajärvi, Jorma Laurila, Keijo Kotala, Miikka Autti ja Veli Pohjonen. Kuvassa oikealla Jorma Laurila ja keskellä Keijo Kotala.

Aikaisemmista vuosista poiketen Värriötuntureilla oli vielä joitakin lumilaikkuja, pohjoispuolen rinteiden sellaisissa kohdissa mihin lumi oli kinostunut.

Menomatkalla haravoitiin Värriötunturien ketjun länsilaita (11 km) ja paluumatkalla itälaita. Koko sateisen viikon ainut poutapäivä taisi sattua juuri täksi torstaiksi. Eteläkaakosta puhalsi leuto tuuli, ajoittain ehkä niin kovaa, että se haittasi äänihavainnointia.

Aina kun yksi Värriötuntureiden laki oli haravoitu, Teuvo Hietajärvi kokosi havainnot muistikirjaan. Kuvassa vasemmalta Jorma Laurila, Miikka Autti, Teuvo H. ja Keijo Kotala.

Keräkurmitsakävelyn tulos oli seuraava:

Keräkurmitsa 11 kpl + 2 pesintää
Kapustarinta 176 kpl + 3 pesintää
Pikkukuovi 8 kpl

Keräkurmitsoja löytyi täsmälleen sama määrä kuin edellisenä vuonna eli 11 kappaletta. Vuodesta 1990 lähtien keräkurmitsojen määrä on ollut keskimäärin 12-13 lintua. keskimääräinen havaintojen määrä näyttää pysyneen verraten vakana, vaikka vuosien välinen vaihtelu on välillä 3-20 havaintoa.

Kapustarintoja löydettiin poikkeuksellisen paljon. Niitä oli jokaisella Värriötunturin laella. Suurin havaittu parvi oli 15 lintua; lienevätkö olleet jo muuttoaikeissa.

Myös kapustarinnan pesiä löytyi. Kuvassa Jorma Laurila valokuvaa pesää, jossa oli neljä munaa.

Havainnointireitiltä löytyi myös niittykirvisen pesä, jossa oli kaksi jo kuoriutunutta poikasta ja kolme munaa. Alimmassa kuvassa kivenkoloon kätkettyä pesää ihmetellään. Yksinäinen poro (kuvassa alavasemmalla) ihmettelee puolestaan tunturin kulkijoita.

Annual Dotterel walk was carried out today. The team consisted of Jorma Laurila, Miikka Autti, Teuvo Hietajärvi, Keijo Kotala and Veli Pohjonen.

The main observations were:

Dotterel (Charadrius morinellus) 11 birds + 2 nests
Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria) 176 birds + 3 nests
Whimbrel (Numenius phaeopus) 8 birds

The number of observed dotterels was the same as in the previous year: 11 birds. Over the years 1990 - 2007 dotterel population on the fells has been on average 12-13 bird. There is a slight trend downwards, although it is not sgtatistically significant.

While walking some nest were found also, like one of Golden plover (above with 4 eggs) and the other of Meadow Pipit (Anthus pratensis, below with 2 chics and 3 eggs).

In the last photo the team studies the nest of Meadow Pipit. A lonesome reindeer follows from behind.

Wednesday, June 27, 2007

Pesiä tunturissa / Nests on fellsTänään löytyi keräkurmitsan pesä Värriö 1:ltä pitkästä aikaa. Pesässä oli muna ja poikanen (kuva kesk.). Emo (koiras huolehtii tällä lajilla jälkeläisistä) näytteli siipirikkoa (kuva vas.). Värriö 3:lta löytyi kurmitsan maastopoikanen, aivan vasta pesästä lähtenyt.

Värriö 2:lta löysin taas niittykirvisen pesän, jossa oli käenpoikanen (kuva oik.). Se oli siirtänyt kirvisen munat pesän laidalle (etualalla). Edellisen käenpoikasen löysin järripeipon pesästä yli 25 vuotta sitten. TH

Outamaan kalkkarokäärme - Rattling Mistle Thrush of boreal forest

Värriön luonnonpuiston mäntykankaat - outamaat tuntureiden välissä - ovat luontaista kulorastaan maata. Kulorastaan rätisevä varoitus on kuin kalkkarokäärmeen rätinää. Kulorastasta kuvaillaankin äänensä puolesta havumetsien kalkkarokäärmeeksi.

Kulorastaiden rätinä ohjasi minut myös tämän poikasen luo, vaikka lienevät vanhemmat houkutelleet minua pikemminkin maassa jököttävältä poikaselta pois päin kuin sen luo.

The Scots pine dominated forests between Varrio fells are typical environments for Mistle Thrush (Turdus viscivorus). The alarm call of Mistle Thrush resembles the voice of rattle snake. Sometimes the bird is described by its voice as the rattle snake of boreal forests.

Such rattling voice by the parents guided me to the chick of Mistle Thrush, although the parent birds apparently tried to pull me away from the bird instead of letting me to very near to the chick to photograph it.

Vähäsen vielä virtavästistä / A little about Grey Wagtail

Kävin tänään vielä virtavästäräkin pesäpaikalla tarkastamassa tilanteen. Jos vaikka joku poikasista olisi pässy karkuun kotkalta. Poikasen ääntä ei kuulunut, sen sijaan ainakin naaras oli vielä paikalla (kuva).

Virtavästäräkistä vielä sen verran, että se on harvinainen pesijä Suomessa, pesivien parien määrä tutkijoiden arvion mukaan 0-10 paria vuosittain. Sen pesimäalue ulottuu Etelä-Euroopasta Ruotsin ja Norjan eteläosiin. Sitten taas Siperiassa on toinen levinneisyysalue, joka ulottuu lännessä Uralille asti. Suomessa tavataan vuosittain muutamia yksilöitä etelä-Suomessa ja hieman enemmän koillis-Suomessa. Nämä koillisen linnut ovat ilmeisesti itäistä kantaa.

Hirvasjokiseudussa oli myös palokärkiä. Laurilan Jorma tapasi koiraan jokivarressa alempana, ja minä tapasin ilm. naaraan ylempänä joen länsipuolella hieman myöhemmin. TH

Tuesday, June 26, 2007

Kulleroita pitkospuilla - Globeflowers (Trollius europaeus) at Varrio track

Myöhäisiä kulleroita löytää Värriön pitkospuureitin varrelta, Nuortinahon takaa painanteesta, missä kevään lumi viipyy pitkään.

You can find late Globeflowers (Trollius europaeus) at Varrio track in a place behinds Nuortinaho, where the spring snow stays for long.

Kutsumaton vieras / Unexpected guest

Kuvasin iltapäivällä piilokojusta virtavästejä pesällä (kuva vas.). Olin jo lähes poislähdössä klo 15.05, kun kameran etsimeen ilmestyi jotain tummanruskeaa. Tuli mieleen hiirihaukka. Älysin kuitenkin hämmästyksissäni painaa laukaisinta (kuva kesk.). Seuraavassa hetkessä kuvassa näkyi enää kalliota - virtavästin pesä poikasineen oli hävinnyt. Piilokojun reiästä huomasin ison linnun kallion alla, kamerassa tunnistin sen maakotkaksi, ilm. vanha naaras. Se söi västinpoikia maassa, enkä voinut muuta kuin kuvata (kuva oik., kuvassa näkyy poikasen kellertävää rintaa). Syönnin jälkeen kotka tutki vielä tarkkaan, olisiko jokin poikasista päässyt karkuun. Ei näköjään ollut. Sitten jalo, uljas pesärosvo heittäytyi siivilleen ja tilanne oli ohi.

Enpä ole tiennyt, että maakotka harrastaa tällaistakin toimintaa. Ahtisen Jarmo on löytänyt kotkanpesiltä joskus rastaanpesiä. Pesässähän onkin hyvä kantaa poikaset omalle pesälle omien poikasten ruoaksi. Eikä kotkalle ole väliä, onko kysymyksessä harvinainen vai tavallinen laji. TH
P.S. Muuten, tästä tapauksesta voisi sanoa, että oli hyvä tuuria - olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa kuvaamassa (kuvaan harvoin piilokojusta). Minä uskon, että tämä "hyvä tuuri" oli Jumalan johdatusta. Muuten tapaukseen olisi liitetty suuri kysymysmerkki. Ehkäpä korppi olisi saanut syyt niskoilleen.

Monday, June 25, 2007

Linnunpoikasia / Young birds

Maastossa alkaa olla linnunpoikasia, siis syötävää pedoille, esim. varpuspöllölle. Laulurastaan pesässä Petäjärinteellä oli emo lämmittämässä isoja poikasia, mutta lähestyessäni pesää pomppasi koko katras lentoon. Poikaset eivät vaan vielä osanneet kovin hyvin lentää.

Lähistöllä oli järripeipon pesä, minkä laita oli pettänyt. Seurauksena puun oksalta löytyi yksi kuollut poikanen ja maasta kaksi kuollutta ja yksi elävä. Se koetti pysyä hengissä sateessa emojen käydessä sitä ruokkimassa. Sillä oli jo höyhenpeitettä.

Virtavästin pesällä oli 6 poikasta, jotka alkavat olla kohta lentokykyisiä (kuva).

Petäjärinteellä raakkui korppipoikue, 4 poikasta (lentokuva). Niidenkin ravinto koostuu varmaan aika lailla linnunpoikasista. TH

Sunday, June 24, 2007

Minipöllön pesä / A nest of Pygmy Owl
Varpuspöllön pesää ei löytynyt Puolivälinjängänmäeltä, missä pari keväällä piippaili. Pesää ei myöskään ollut Nuortinahossa, missä pöllö pesi parina vuonna peräkkäin samassa kolossa. Sen sijaan varpuspöllöpari opasti minut iltahämärissä pesälleen Värriö 1.:n luoteispuolella, missä niiden koti oli tikankolossa kelossa 3 m korkeudella. Pesäpaikka hyvin tyypillinen, ympäristö tiheähköä sekametsää. Puun alla oli kovasti oksennuspalloja ja ruoanjätettä varpuspöllölle tyypilliseen tapaan.
Vasemmassa kuvassa ilm. koiras saaliineen (linnunpoika) ja oikealla naaras pesäkolossa. TH

Pikkutervakko
Tulppiosta pohjoiseen Maskaselän tien varrella kasvaa pikkutervakko, ja on juuri alkanut kukkia. Se on tunturikasvi, mutta kasvaa myös muualla karuilla ja jopa saastuneilla paikoilla, missä monet muut eivät menesty. Pikkutervakkoa on löytynyt harvinaisena myös Värriön luonnonpuistosta. TH

Saturday, June 23, 2007

Tikankontti Kouvervaarassa - Lady´s slipper in Kouvervaara, Kuusamo


Vuodenajan kuvia: Tikankontti - Juhannuksen kukka (Kouvervaara, Kuusamo)

Photos of the season: Lady´s slipper (Cypripedium calceolus) - flower of the Midsummer day (Kouvervaara, Kuusamo)

Friday, June 22, 2007

Juhannusyön telkät - Goldeneyes of the Midsummer nightVuodenajan kuvia: Juhannusyön telkät Apajalahdella (Kuusamo, Ylikitka)

Photos of the season: Goldeneyes of the Misummer night on Apajalahti Bay (Kuusamo, Ylikitka)

Luona uuden veräjän / By the new gate of reindeer fence


Aamulla klo 6.10 oli taas hirviä veräjällä. Tällä kertaa emä ja vasa karkasivat, mutta jäivät katselemaan taaksepäin parinsadan metrin päähän (kuvassa emä). TH

Sorsayllätys / A duck surprise
Ainijärven lintulaskenta tuottaa usein mielenkiintoisia yllätyksiä, tämän aamun laskenta myös. Laskennan lähestyessä loppuaan ei ollut vielä mitään ihmeellistä. Sitten huopailin veneellä Ainiojan suuhun. Yht'äkkiä alkoi röpistä ilmaan sorsia. Ensimmäisenä nousi 3 lapasorsaa, jotka epävarmasti ehdin tunnistaa, mutta varmistin vasta jälkeenpäin (kuva oik., ensihavainto Ainijärveltä). Jatkoa seurasi: heinäsorsia, taveja ja haapanoita kaikkiaan pari-kolmekymmentä (vas. kuvassa 9 lintua) nousi siivilleen ja lensi ohitseni. Ehdin jotain kuvata, mutta vasta myöhemmin varmistelin laskennan jälkeen soutelemalla, mitä siellä oli (kuvassa keskellä 2 haapanaa ja heinäsorsia). Sorsat olivat aikaisemmin kauempana (jonkin näin kaukaa kiikarilla), mutta lähestyessäni ne pakkautuivat ojansuuhun, kunnes niillä hermot pettivät.

Järvellä oli myös 7 mustalintua, tukkasotkia, telkkiä ja tukkakoskelo, sekä yksi lapintiira pikkulintujen lisäksi. TH
P.S. Pitää jälkeenpäin korjata - lapasorsanaaras on nähty Ainijärvellä 14.6.1995 / Itä-Lapin linnut. Koiraita ei ole nähty.

Thursday, June 21, 2007

Taivaanmäkättäjä ja huippulaulaja / Snipe and Hedge Sparrow

Taivaanvuohi on saanut nimensä mäkättävästä soidinäänestään. Tämän äänen aiheuttavat reunimmaiset pyrstösulat linnun lennon aaltojen aikana.

Rautiainen laulaa lähes poikkeuksetta puun latvahuipussa, yleensä kuusessa. Se laulaa muutaman säkeen ja sitten se puikahtaa jonnekin kuusikon kätköihin. Jonkin ajan päästä se ilmestyy taas laulamaan johonkin latvaan. TH

Wednesday, June 20, 2007

Lentopoikasia / Flying youngs

Tänään näkyi jo lentopoikasia monin paikoin. Vihervarpusella, urpiaisella ja hömötiaisella oli vasta pesän jättäneitä poikasia Nuorttiaavan laidalla. Puolivälinjängänmäen länsipuolen kuusikossa oli lapinharakkapoikue (kuva). Lähistöltä löytyi myös kulorastaan pesä kuusesta 4.5 m korkeudelta (kuva). Tämä oli eka kerta ainakin minulle havaita, että kulorastas tekee pesän kuuseen. Sillä oli viikon ikäiset poikaset. Poikasia oli pesissä myös muilla rastailla, käpytikalla, lapintiaisella ja pikkukäpylinnullakin, joka jatkaa edelleen pesintää.

Poroaidan veräjältä lähti kovaa kyytiä pohjoiseen päin ylivuotinen hirvi klo 13. jälkeen.
Kukista suopursu on aloittamassa kukintaa suokukkien seuraksi. Tuomi on myös jo kukassa. TH

Tuesday, June 19, 2007

Poikaspesiä / Nests with youngs

Västäräkki asuu yleensä ihmisen tuntumassa ja pesii erilaisiin rakennelmiin. Mutta löytyy niitä västinpesiä aivan erämaaluonnostakin. Saun kuruilla oli pesä kymmenen metrin korkeudella korkeassa kallioseinämässä. Alapuolella oli laaja kieleke, josta pääsi tutkimaan pesää. Siellä oli kuusi pientä poikasta.

Hirvasjoella löytyi kannon päästä punakylkirastaan pesä, jossa oli 3 isoa poikasta (kuva).

Tuntureilla on vielä lumiläikkiä. Kuva Pikku Saulta.
Petri Piisilä oli tavannut 18.6. 3 laulavaa lapinuunilintua Puitsin pohjoispuolella. Myös riekkopoikue osui hänen tielleen. TH

Monday, June 18, 2007

Tienvarsikuvia / Pictures by the road

Tuntureiden kurjenherne (kuva vas.) on levittäytynyt teitä pitkin kauas etelämmäksi. Tässä kuva Pelkosenniemeltä Savukosken tienhaarasta. Kemijärvelle ja ilmeisesti Sallaankin se on jo ehtinyt. Minne ehtiikin vielä?

Lunkkauksessa oli sepelkyyhkyjä eräällä pellolla toistakymmentä. Sepelkyyhky taas on levittäytynyt etelästä pohjoiseen viljelysmaille.

Sateita on tullut viime aikoina, lähinnä kuuroluonteisesti. Pohjoisesta päin on tuuleskellut ja ollut aika viileää. Sateenkaarikuva on Ponnipalon seudulta. TH

Saturday, June 16, 2007

Kutsan suojelualue / The nature reserve of Kutsa

Kutsan alue Sallassa rauhoitettiin aikoinaan luonnonpuistoksi. Sotien jälkeisessä rauhanteossa se jäi Venäjän puolelle. Venäläiset ovat sitten yhdessä suomalaisten kanssa rauhoittaneet alueen. Nykyään alueen matkailua ollaan kehittämässä ja myös tutkimusasemamme osallistuu hankkeeseen tutkijan roolissa.

Kävin tutustumassa alueeseen 14-16.6. yhdessä muiden hankkeeseen osallistujien kanssa. Kuvat ovat Jäniskönkäältä ja Vuorijärveltä, joka on liitetty suojelualueeseen vasta nykyään. Puiston ydinosan muodostaa vuorimaisten maastojen ja kurujen läpi virtaava Kutsajoki. Puistoon kuuluu myös muita kuruja. Näissä kuruissa kasvaa monia harvinaisia ja vaateliaita kasveja.

Vuorijärvellä oli toistakymmentä pilkkasiipeä, joita näkyy kuvassa. Näin myös allin.
Vuorijärven rannoilla kuulin punavarpusen, lehtokertun ja ruokokerttusen laulua. Nämä lajit ovat kevätmuuttajista viimeisten joukossa. TH

Wednesday, June 13, 2007

Maisemia rajan tuntumasta4.6 klo 12:30
Peuraselän autiotuvan jälkeen Jauru eli Jauri kerää vesiä mm. Talkkunapään ja Rajavaaran rinteiltä. Vesimäärän kasvaessa joki levenee huomattavasti ennen valtakunnanrajaa.
4.6 klo 23:50
Saariselän tunturijono avautuu toisella tavalla Talkkunapään rinteestä. Kuvassa Vongoivan tunturiryhmää. Oikealla kuvassa Kuusikuru.

7.6 klo 15:30
Korvatunturin korvat lännestä katsottuna. Lähin huipuista on Suomen puolella kokonaan. Toisen laen kautta kulkee valtakunnanraja.
7.6 klo 16:30
Korvatunturia peittää osin noin 10 cm:n korkuinen jäkälikkö, mikä koostuu eri jäkälälajeista. Jäkälien kasvun Korvatunturilla mahdollistaa poroaita ja sen takainen maa, mikä rajoittuu valtakunnanrajaan. Tämä alue ei kuulu porojen laidunalueeseen.
Kuvan horisontissa siintää Naltiotunturi.
JK & JS

Rajavyöhykkeellä kohdattuaKävimme kesäkuun alussa keräämässä havaintoja Värriön luonnonpuiston pohjois puolelta.

Maasto oli osittain vielä kosteaa, joten karhukin oli joutunut jättämään jälkensä meidän löydettäväksi. Yleensä karhu yrittää välttää jättämästä itsestään liikoja merkkejä.

Hiiripöllö ilmoitti itsestään 10.6.2007 klo 2:45 ohi kävellessämme. Tässä tapauksessa se paljasti meille myös pesänsä. Pesä sijaitsi kelossa, palokärjen vanhassa kolossa, noin 4 metrin korkeudella maasta.
Hiiripöllöistä osa käyttäytyy erittäin agressiivisesti pesänsä läheisyydessä. Tämä yksilö tyytyi kuitenkin seuraamaan toimiamme etäämmältä kiertelemällä ympärillämme.
JK & JS

Puluja Saukirkolla / Pigeons at Savukoski


Iltapäivällä etsi syötävää pulupari Savukosken keskustan tuntumassa. Olisiko pulu kotiutumassa Savukoskelle ja muualle Itä-Lappiin, koska viime aikoina niistä on tullut enemmän havaintoja? Venäjän puolella niitä on joka paikkakunnalla. TH

This page is powered by Blogger. Isn't yours?