Thursday, June 28, 2007

Keräkurmitsakävely 2007 - Dotterel walk 2007

Vuoden 2007 keräkurmitsakävely tehtiin viiden miehen linjalaskentana, edellisvuosien tapaan. Havainnoijat olivat Teuvo Hietajärvi, Jorma Laurila, Keijo Kotala, Miikka Autti ja Veli Pohjonen. Kuvassa oikealla Jorma Laurila ja keskellä Keijo Kotala.

Aikaisemmista vuosista poiketen Värriötuntureilla oli vielä joitakin lumilaikkuja, pohjoispuolen rinteiden sellaisissa kohdissa mihin lumi oli kinostunut.

Menomatkalla haravoitiin Värriötunturien ketjun länsilaita (11 km) ja paluumatkalla itälaita. Koko sateisen viikon ainut poutapäivä taisi sattua juuri täksi torstaiksi. Eteläkaakosta puhalsi leuto tuuli, ajoittain ehkä niin kovaa, että se haittasi äänihavainnointia.

Aina kun yksi Värriötuntureiden laki oli haravoitu, Teuvo Hietajärvi kokosi havainnot muistikirjaan. Kuvassa vasemmalta Jorma Laurila, Miikka Autti, Teuvo H. ja Keijo Kotala.

Keräkurmitsakävelyn tulos oli seuraava:

Keräkurmitsa 11 kpl + 2 pesintää
Kapustarinta 176 kpl + 3 pesintää
Pikkukuovi 8 kpl

Keräkurmitsoja löytyi täsmälleen sama määrä kuin edellisenä vuonna eli 11 kappaletta. Vuodesta 1990 lähtien keräkurmitsojen määrä on ollut keskimäärin 12-13 lintua. keskimääräinen havaintojen määrä näyttää pysyneen verraten vakana, vaikka vuosien välinen vaihtelu on välillä 3-20 havaintoa.

Kapustarintoja löydettiin poikkeuksellisen paljon. Niitä oli jokaisella Värriötunturin laella. Suurin havaittu parvi oli 15 lintua; lienevätkö olleet jo muuttoaikeissa.

Myös kapustarinnan pesiä löytyi. Kuvassa Jorma Laurila valokuvaa pesää, jossa oli neljä munaa.

Havainnointireitiltä löytyi myös niittykirvisen pesä, jossa oli kaksi jo kuoriutunutta poikasta ja kolme munaa. Alimmassa kuvassa kivenkoloon kätkettyä pesää ihmetellään. Yksinäinen poro (kuvassa alavasemmalla) ihmettelee puolestaan tunturin kulkijoita.

Annual Dotterel walk was carried out today. The team consisted of Jorma Laurila, Miikka Autti, Teuvo Hietajärvi, Keijo Kotala and Veli Pohjonen.

The main observations were:

Dotterel (Charadrius morinellus) 11 birds + 2 nests
Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria) 176 birds + 3 nests
Whimbrel (Numenius phaeopus) 8 birds

The number of observed dotterels was the same as in the previous year: 11 birds. Over the years 1990 - 2007 dotterel population on the fells has been on average 12-13 bird. There is a slight trend downwards, although it is not sgtatistically significant.

While walking some nest were found also, like one of Golden plover (above with 4 eggs) and the other of Meadow Pipit (Anthus pratensis, below with 2 chics and 3 eggs).

In the last photo the team studies the nest of Meadow Pipit. A lonesome reindeer follows from behind.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?