Wednesday, June 13, 2007

Maisemia rajan tuntumasta4.6 klo 12:30
Peuraselän autiotuvan jälkeen Jauru eli Jauri kerää vesiä mm. Talkkunapään ja Rajavaaran rinteiltä. Vesimäärän kasvaessa joki levenee huomattavasti ennen valtakunnanrajaa.
4.6 klo 23:50
Saariselän tunturijono avautuu toisella tavalla Talkkunapään rinteestä. Kuvassa Vongoivan tunturiryhmää. Oikealla kuvassa Kuusikuru.

7.6 klo 15:30
Korvatunturin korvat lännestä katsottuna. Lähin huipuista on Suomen puolella kokonaan. Toisen laen kautta kulkee valtakunnanraja.
7.6 klo 16:30
Korvatunturia peittää osin noin 10 cm:n korkuinen jäkälikkö, mikä koostuu eri jäkälälajeista. Jäkälien kasvun Korvatunturilla mahdollistaa poroaita ja sen takainen maa, mikä rajoittuu valtakunnanrajaan. Tämä alue ei kuulu porojen laidunalueeseen.
Kuvan horisontissa siintää Naltiotunturi.
JK & JS

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?