Wednesday, June 27, 2007

Vähäsen vielä virtavästistä / A little about Grey Wagtail

Kävin tänään vielä virtavästäräkin pesäpaikalla tarkastamassa tilanteen. Jos vaikka joku poikasista olisi pässy karkuun kotkalta. Poikasen ääntä ei kuulunut, sen sijaan ainakin naaras oli vielä paikalla (kuva).

Virtavästäräkistä vielä sen verran, että se on harvinainen pesijä Suomessa, pesivien parien määrä tutkijoiden arvion mukaan 0-10 paria vuosittain. Sen pesimäalue ulottuu Etelä-Euroopasta Ruotsin ja Norjan eteläosiin. Sitten taas Siperiassa on toinen levinneisyysalue, joka ulottuu lännessä Uralille asti. Suomessa tavataan vuosittain muutamia yksilöitä etelä-Suomessa ja hieman enemmän koillis-Suomessa. Nämä koillisen linnut ovat ilmeisesti itäistä kantaa.

Hirvasjokiseudussa oli myös palokärkiä. Laurilan Jorma tapasi koiraan jokivarressa alempana, ja minä tapasin ilm. naaraan ylempänä joen länsipuolella hieman myöhemmin. TH

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?