Tuesday, June 26, 2007

Kulleroita pitkospuilla - Globeflowers (Trollius europaeus) at Varrio track

Myöhäisiä kulleroita löytää Värriön pitkospuureitin varrelta, Nuortinahon takaa painanteesta, missä kevään lumi viipyy pitkään.

You can find late Globeflowers (Trollius europaeus) at Varrio track in a place behinds Nuortinaho, where the spring snow stays for long.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?