Friday, April 13, 2007

Ikikorven kukot / Cocks of the eternal wildHirvasjoen itäpuolen soitimella oli jo toimintaa. Ilmeisesti vanhimmat korven kukot ovat jo avanneet pelin. 3-4 vanhaa, ja yksi nuori metso ainakin olivat paikalla aamulla, nuori vasta kuunteluoppilaana.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vielä soitimilla. Vedenjakajan itäpuolen tunturisekametsässä 4 ukkometson parvi oli maassa iltapäivällä oltuaan männyissä hakomassa.
Myös Saukuusikossa oli tuoreita metsonjälkiä, sekä riekkopari soidintunnelmissa. TH
On the mating place of E-side of Hirvasjoki there was already activity. Obviously the oldest Capercaillie cocks have opened the game. 3-4 old and one young were there in the morning, the young one only listening.
All Capercaillies are not on mating places. On the mixed fell woods to the E from Vedenjakaja flock of 4 male Capercaillies were on the ground after eating on pines in the afternoon.
Also in Saukuusikko-forest there were fresh tracks of Capercaillie, and a pair of Willow Grouses mating.
На токовище восточной стороны Хирвасйоки было уже действие. Наверно самые старые петухы уже открыли игры. 3-4 старых и один молодой были там утром, молодой только слушал.
Не все глухары на токовищах. На смешанном горном лесу на восток от Веденякая (водораздел) стая 4:х глухарей были на земле после завтрака на соснах.
Тоже в лесу Саукуусикко были свежие следы глухаря и пара белых куропаток на токовище.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?