Sunday, April 22, 2007

Kuusi nousee tunturiin - Norway spruce climbs to Sauoiva fell

Perinteisen käsityksen mukaan metsänrajaa vetävä puu on Suomen Lapissa tunturikoivu. Seuraavaksi tulee mänty ja lopuksi kuusi.

Sauoivalla järjestys on muuttunut. Länsi- ja etelärinteellä metsänrajalla on ylimpänä puuna kuusi. Toki tunturikoivujakin on, mutta ne ovat vähemmistönä. Ilmeisesti maaperäsyistä johtuen mäntyjä ei ole näillä Sauoivan etelä- ja länsirinteillä ollenkaan.

Vasemmanpuoleinen kuva Sauoivasta länteen. Keskimmäinen kuva Sauoivan juurelta , länsilaidalta. Oikeanpuoleinen kuva Sauoivan rinteeltä Sauoivan Muristan suuntaan, etäisyydessä näkyy Värriötuntuntureiden ketjun eteläpää.


According to traditional belief the last tree in Lappish tree line is the Mountain birch. The next is Scots pine and the last climber is Norway spruce.


On the foothills of Sauoiva fell the order is different. For some reason Norway spruce draws the timberline. Mountain birches are there, but as minority. On the southern and western foothills of Sauoiva there are no Scots pines at all, perhaps due to to soil type reasons.

The photo on the left has been taken west of Sauoiva, behind a small peat bog. The photo in the center shows the uppermost Norway spruces, in surprisingly good growth vigour. The photo to the right shows a smaller fell of Sauoiva Murista, with an invasion of Norway spruces from south west. In the distance the southernmost edge of Varrio fells chain is seen.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?