Saturday, April 28, 2007

Itäpuolen havaintoja / Observations from the E-side

Tuuli kääntyi luoteeseen, yön aikana satoi viitisen senttiä lunta. Päivä oli aika kolea.Saapuneet muuttolinnut (mm. punakyljet) etsivät suojaa tuulelta kurujen pälvipaikoilta.

Kämppäharjun maastossa hiiripöllö karkasi kelkkaa pesästä (kuva hautovasta paluumatkalla). Tuntsajoen reviirillä oli myös naaras hautomassa. Vaikka eilen totesin, että palokärjen (sopivat) kolot eivät ole pöllöjen käytössä, kuitenkin hiiripöllöt pesivät avoimemmissa koloissa.

Telkkiä oli Tuntsajoella toistakymmentä (kuva) ja joutsenia yksi pari. Karhun vanhemmat jäljet löytyivät matkan varrelta. Hirvasjoen itäpuolella näin koppelon, jolla oli lähetin kaulassa (kuva). TH

The wind turned to NW and it snowed about 5 cm at night. This day was cold. Migratory birds (Redwings etc.) were searching shelter from wind on snowless places of gullies.

On the area of Kämppäharju Hawk Owl escaped the snow-scooter from the nest (photo about the bird sitting on eggs, when I returned). On the nesting territory of Tuntsajoki there was also a bird sitting on the nest. Although I verified yesterday, that holes made by Black Woodpecker (suitable) are not used by owls, still the Hawk Owls are nesting in more open holes.
On Tuntsajoki-river there were more than ten Goldeneyes (photo) and one pair of Swans. Older tracks of bear were seen by the trip. To the E from Hirvasjoki I saw female Capercaillie with radio transmitter (photo).

Ветер вернулся на северо-запад и выпало см 5 снега ночью. День был холодный. Прилетавшие птицы (белобровики и др.) искали защиту от ветра на проталинах в ущельях.

У Камппахарю (сопка) ястребиная сова убежала мотосани с гнезда (фото о насижывающей птице в обратном пути). На ревире Тунтсайоки была тоже птица (сова) на гнезде. Хотя я утвердил вчера, что дупла, сделаны желной (подходящие), не ползуются совами и сычами, то все-таки ястребиные совы гнездятся в больше открытых дуплах и углублениях.

На реке Тунтсайоки были больше десяти гоголев (фото) и 1 пара лебеда. Видны и старые следы медведя. На восток от Хирвасйоки я видел глухарку с радиопередатчиком (фото).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?