Friday, April 13, 2007

Hiiripöllön reviiri /A territory of Hawk Owl


Löysin hiiripöllön reviirin Tuntsajokivarresta. Lintu kähisi kolopuun lähistöllä. Kauempana parin-kolmensadan metrin päässä saalisteli ilm. toinen pöllö myyriä.

Reviirille ilmestyi myös peippo-koiras klo 12.05. Istahti koivuun ja jatkoi sitten itään päin. Myös asemalle oli tullut peippo-koiras päivän aikana.

Joet ovat nyt enemmän jäässä kuin talvella. Yli-Nuortissa ja Tuntsajoessa on vain harvoja sulapaikkoja. TH

I found a nesting territory of Hawk Owl by the river Tuntsajoki. The bird was wheezing by a hole tree. 2-300 m from there obviously other owl was catching voles.

To the area became also male Chaffinch at 12.05. He sat on birch and went on to the E. Also to our station had become a male Chaffinch during the day.

The rivers Yli-Nuortti and Tuntsajoki are more icy than in winter. There are only a few places of open water.

Я нашел ревир ястребиной совы у реки Тунтсайоки. Птица хрипела у дерева дупла. Дальше 2-300 м оттуда охотилась вероятно другая сова на полевки.

На ревире появился и зяблик в 12.05. Он сел на березу и потом продолжал на восток. Тоже на станций появился зяблик в течении дня.

Реки сейчас больше ледовые чем зимой. Юли-Нуортти и Тунтсайоки имеют только мало свободных ото льда мест.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?