Wednesday, February 14, 2007

Lumimies tunturissa / Snowman on the fell


Tänään mitattiin lumensyvyyksiä ja laskettiin eläinten jälkiä 6 km pitkällä lumilinjalla. Lunta on 60-70 cm, jopa metri löytyi paikoin. Eläinten jälkihavaintoja tehtiin seuraavista lajeista: poro, riekko, teeri, kärppä, lumikko, näätä, saukko, kettu, jänis ja myyrät. Näköhavaintoja tuli teeristä, koppelosta, käpytikasta, kuukkelista, tiaisista, pikku- ja kirjosiipikäpylinnusta ja porosta. Pakkasta oli Yli-Nuortilla vielä klo 14.30 - 28 astetta. TH


Today we measured depths of snow and counted tracks of animals on the line of 6 km. There is 60-70 cm, even 1 m snow. Track observations we got about these species: reindeer, Willow Grouse, Black grouse, ermine, weasel, pine marten, otter, fox, squirrel, hare and voles. We saw Black Grouses, female Capercaillie, Great spotted Woodpecker, Siberian Jays, tits, Crossbills and White-barried Crossbills, reindeers. There was - 28 degrees on Yli-Nuortti even at 14.30.


Сегодня мы меряли снег и считали следы животных на линии 6 км. Снега 60-70 см, даже 1 м. Наблюдения о следов следующих видов: олень, тетерев, горностай, ласка, лесная куница, выдра, лиса, белка, заяц и полевки. Видели тетерки, глухарку, большой пестрый дятел, кукши, гаички, клесты - еловики и белокрылые, олены. Мороза было еще 14.30 у Юли-Нуортти - 28 градусов.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?