Monday, February 05, 2007

Sotatunturi helmipakkasessa - Sotatunturi fell in February sun

Sotatunturi on ensimmäinen tunturi matkalla Värriön luonnonpuistoon. Helmikuun alussa tunturin kivirakka on tyystin jo peittynyt lumeen.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?