Thursday, February 15, 2007

Teeret menivät taas kieppiin / Black Grouses went under the snow again


Tänään löysin teeriparven (4-5 naarasta, 1 koiras) Hirvasjokilaaksosta, jotka myös menivät kelkan edessä kieppiin klo 10.30. Ehkä sattumaa, mutta voi olla, että teeret pakkasella käyvät aamulla koivuissa ruokailemassa, ja menevät kieppiin sulattelemaan juuri 10.30 aikoihin. Seurataanpa tilannetta.


Yksinäinen riekko löytyi Saumuristan länsipuolen koivikoista. Vähän pohjoisempana oli 3 ukkometsoa puissa ja maassa. Iso parvi oli hajonnut tai lähtenyt muualle. TH
Today I saw a flock of Black Grouses (4-5 females, 1 male) on the valley of Hirvasjoki, which also went under the snow in front of snow-scooter at 10.30. Perhaps it is only by change, but be can be so, that Black Grouses go to eat on birche in the morning, and they go to digest the food under the snow at the time of 10.30. We'll follow the situation.
I found lonely Willow Grouse in birch woods to the W from Saumurista. A little distance to the N there were 3 male Capercaillies on trees and on the ground. The big flock had fallen to pieces or changed the place.
Сегодня я видел стаю тетеревов (4-5 самок, 1 самец), которые тоже шли под снег перед снегоходом в 10.30. Может быть только случайно, но может быть и так, что тетерева кормятся утром на березах, и потом идут переварывать пищу под снегом именно часов в 10.30. Будем следовать ситуацию.
Я нашел одинокую белую куропатку в березняке на запад от Саумуриста-сопку. Немного на север оттуда были 3 глухарья и на деревьях и на земле. Большая стая рассеялась или поменяла место.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?