Tuesday, February 13, 2007

Itä-Lapin tilhet / Waxwings of eastern Lapland


Savukoskella oli ainakin 2 tilheä aamulla ruokailemassa pihlajissa. Kemijärvellä tilhet ovat syöneet pihlajanmarjat vähiin, ja lentelevät etsimässä, olisiko vielä johonkin jäänyt (kuva). Parhaimmillaan tilhiä oli ilmeisesti parin tuhannen yksilön luokkaa, mutta nyt määrä on vähentynyt muutamaan sataan. Värriön maisemissa tilhiä ei ole nähty sitten loppusyksyn.


11.2. oli Kemijärvellä männyissä ruokailemassa 4 taviokuurnaa, jotka luultavasti olivat paluumuuttajia. Näin ollen Värriönkin maisemiin voidaan odottaa lähipäivinä ensimmäisiä muuttajia. TH


In Savukoski there were at least 2 Waxwings in the morning eating on rowans. In Kemijärvi Waxwings have eaten rowan berries so that they must fly to find, if there is berries somewhere (picture). Obviously there were Waxwings in Kemijärvi 2 thousands or more; but the amount has sinked to few hundreds. On Värriö territory there have been no Waxwings after late autumn.


11.2. I saw 4 Pine Grosbeaks eating on pines. Probably they were migrating birds. If it is so, we can expect to see the first Grospeaks also here in following days.


Я видел по крайней мере 2 свиристели утром. Они кормились на рябинах. В Кемиярви свиристели ели столько ягоди рябины, что им надо летать туда сюда и искать, если остались ягоды где-нибудь (фото). Вероятно там были 2 тысячи или больше свиристелей как максимум, но сейчас численность их сократилась на несколько сот птиц. На Вярриё территорий свиристелей не встретили после поздной осени.


11.2. я видел 4 щурей, которые кормились на соснах, наверно прилетающие птицы. Если так, то мы можем ожидать, чтобы встретили первые прилетающие и в Вярриё в ближайжие дни.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?