Friday, February 16, 2007

Näätä ei saa metsoa / Pine marten can't catch Capercaillie

Seurasin tänään näätää Petäjärinteellä. Se oli yrittänyt pyytää metsoja ja koppeloita kiepeistä muutaman kerran, mutta epäonnistunut. Tämä on normaalia. Olemme seuranneet näätiä täällä kymmeniä tuhansia kilometrejä, eikä näätä ole vielä kertaakaan ainakaan niin, että minä tietäisin, saanut metsoa kiepistä. Yleensäkään se ei saa kanalintuja kiinni. Sellaiset tapaukset ovat täällä harvinaisia. Tosin muutama kanalinnun tappo on todettu, mutta siinäpä ne ovatkin.

Metsästäjien kertomukset siitä, kuinka näätä on yllättänyt metson kiepistä, ovat varmaankin tosia. Kukapa sitä alkaa näköhavaintoja kiistää, jos kerrotaan nähdyn näätä-terroristin lentäneen Metso Airlinesilla ja poistuneen laskun jälkeen kyydistä. Mutta Värriön olosuhteissa me emme ole todenneet sellaista kolmenkymmenen vuoden aikana. TH

I followed pine marten in Petäjärinne-woods today. He tried to catch capercaillies in the snow a few times, but didn't succeed. This is normal. We have followen martens many tens of thousands kilometres, and not once, that I knew, had not catched capercaillie under the snow. Usually he does not catch grouses and capercaillies. Cases of that kind are very rare. It is true, that a few cases of killing them has happened, but they are all.

The stories of hunters about it, that marten has overtaken capercaillie in snow, are probably true. Who can deny, if somebody tells, how he saw terrorist-marten flying on Capercaillie Airlines and going away after descending. But we have not noticed that kind of cases in a period of 30 years.
Я следовал куницу в лесу Петаяринне сегодня. Куница старалась настичь глухарья под снегом, но не удалось. Это нормально. Мы следуем за куницами уже десятки тысячи километров, но я не знаю ни одного раза, что куница поймала бы глухарья под снегом. Она вообще не поймает тетеревянных птиц. Такие удачные случаи очень редкие. Их есть некоторые, но это все.
Рассказы охотников о том, что куница поймал глухарья, наверно правильные. Кто может отрицать, если кто-нибудь рассказывает, как он видел куницу-террориста летать на Глухарь-Аэрофлоте и уйти после посадки. Но мы не заметили таких случаев за 30 лет.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?