Friday, July 13, 2007

Fenologisia laskentoja, hieskoivun tulo lehteen - Phenological computations, bud burst of Betula pubescens

Värriön tutkimusaseman tärkeimpiä kasvikuntaan kuuluvia havaintoja ovat fenologiset sarjat, joilla seurataan kasvien elämän kesäisiä kalenterihetkiä, esimerkiksi lehteentuloa tai kukkimista. Kasvien ajatellaan lopullisesti varmentavan, onko ilmasto muuttumassa lämpimämpään suuntaan.

Eräs hartaimmin seurattuja fenologian hetkiä on kouvun tilo hiirenkorvalle. Se tapahtui Värriössä tänä kesänä 3.6.2007. Se tapahtui juuri aikaisemmasta havaintosarjasta ennustettuna päivänä. Verrattuna vuoden 1981 tasoon, jolloin havainnointi alkoi, hieskoivu tulee nyt hiirenkorvalle keskimäärin kuusi päivää aikaisemmin. Tämän mukaisesti Värriön ilmasto olisi muuttunut jo lämpimämmäksi tai ainakin kesän tulo aikaistunut. Aikaistuminen ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkittävä.

Vuosien 1981-2007 aineiston perusteella voi ennustaa, että hieskoivu tulee ensi keväänä hiirenkorvalle kesäkuun 2. päivä.Some of the most important observation series for Plant Kingdom in Varrio, are the phenological observation series. It is thought that the nature herself, in the case the plants finally verify the climate change. The hypothesis of course is that now the plants flower or their buds burst, earlier than before.

A popular phenological observation is the bud burst of Downy birch (Betula pubescens). In Varrio it happened this year on the 3rd of June. It was the exact date that was predicted last year, based on earlier observations from 1981-2006.

The bud burst takes nowadays place on average six days earlier than in 1981 when the observations were initiated. The sinking trend in the trend line is, however, not statistically significant (F=0.314).

The prediction for the next spring bud burst is 2 June.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?