Monday, July 09, 2007

Metson kanta hienoisessa nousussa - The population of Capercaillie (Tetrao urogallus) in slight rising trend

Tarkin ja pitkäaikaisin tieto metson kannanvaihtelusta Värriön luonnonpuistossa saadaan pitkältä lumilinjalta. Talvikautena 2006-2007 linjalla laskettiin metson ylityksiä yhteensä 9 kertaa.

Metson kanta on jälkilaskentojen perusteella hienoisessa nousussa. Nousu on mahdollisesti merkitsevä (nousun tilastollinen todennäköisyys 93 %).


The most accurate and longstanding data on population changes of Capercaillie (Tetrao urogallus) is obtained from weekly monitoring of long snow line. During the winter season 2006-2007 altogether nine Capercaillie tracks were counted, which is a little below long-term average. The stock is on a slight rising trend, however. The statistical significance of the trend is 93 per cent (F = 0,072).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?