Thursday, July 12, 2007

Kanalintujen yhteismäärä selvässä nousussa - Total number of fowl species in clear rise

Kun kaikkien lumilinjalla havaittujen kanalintulajien jäljet yhdistetään, lajien välisten mahdollisten virhemääritysten vaikutus häviää. Neljänkymmenen vuoden aikana pitkältä lumilinjalta on havainnoitu kanalintujen jälkiä yhteensä 8842 kertaa, eniten (957 kertaa) vuonna 2001 (talvikautena 2000/01). Koko kanalintupopulaatio on Värriön luonnonpuistossa - jälkihavaintojen perusteella - selvässä nousussa. Nousu on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä (99.9 prosentin todennäköisyystasolla).When the tracks for all the fowl species are combined the possible effect of misidentification (between fowl species) disappears. During 40 years of observations fowl tracks tracks have been recorded altogether 8842 times. The best year has been 2001 (winter season 2000/01), when 957 tracks were counted. The overall Varrio population of fowl species is in clear rise - based on the tracks. The rising trend is statistically significant (F=0.0008).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?