Friday, July 06, 2007

Väheneekö riekko - Is Lagopus lagopus diminishing?

Riekon tapaaminen Värriön luonnonpuistossa on ollut parin viime vuoden aikana verraten harvinaista. Etenkin teerestä poiketen myös riekon metsästyskannat luonnonpuiston ulkopuolella ovat heikot, niin heikot että riekko on rauhoitettu metsästyskaudeksi 2007-2008 Itä-Lapissa.

Värriön tutkimusaseman 40-vuotisesta lumilinja-aineistosta saadaan tietoa myös riekkokantojen vaihtelusta. Vuoden 2001 kannan huipun jälkeen riekkokannat ovat olleet laskussa, nyt jo kuuden vuoden ajan. Riekon jälkiä kuitenkin tavattiin lumilinjalla myös viime talvikaudella, yhteensä 126 kertaa.

Riekkokannat ovat vaihdelleet ennenkin. Aallonpohjasta toipuminen on vienyt jälkiaineiston mukaan 4-6 vuotta. Tämän mukaan voisi ennustaa, että riekkokanta on vuoden, parin sisälle toipumassa.

Jälkiaineiston merkittävin havainto kuitenkin on, että pitkäaikaisessa tarkastelussa Värriön riekkokanta on nousevalla trendisuoralla. Keskimäärin riekonjälkiä tavataan pitkällä lumilinjalla nyt 10 kertaa useammin kuin 40 vuotta sitten.

Lagopus lagopus (Willow Ptarmigan) has been rather rare in Varrio Nature Reserve during past few years. This has been the case in the hunting areas of Eastern Lapland, as well. Therefore the species has been be restricted from hunting for the coming hunting season 2007 in Eastern Lapland.

Track observations from long snowline give information also on fluctuations in Willow Ptarmigan population. As the graph shows, it has been down from the trend line for a couple of years. Quite a number of tracks, however, were counted during the winter 2006/2007, altogether 126 times.

Fluctuations in Willow Ptarmigan populations do exist and the recovery from low values has usually taken 4-6 years. Thus, it may be predicted that within a year or two the Willow Ptarmigan populations start to rise in Varrio again.

The most important observation from the snowlines, however, is that in the long run the Willow Ptarmigan population in Varrio is on a rising trend. On average the tracks are now seen 10 times as often than 40 years ago.

****

Kuva - photo by: Teuvo Hietajärvi

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?