Thursday, February 23, 2006

Talvitie Värriöön - Winter track to Varrio

Talvitie Värriöön kulkee Pitkäjängän kautta. Taustalla Värriö ykkösen laki ja siellä oleva linkkimasto. - Vertaa luontopäiväkirjan merkintä 4.11.2005

The winter track to Varrio goes through the Pitkajanka mire. In the back you can see the top of Varrio one and the link tower there. - For comparison, see the Nature Diary post of 4 November 2005.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?