Friday, February 17, 2006

Lisää kanalintusaaliita - More killed fowls

Rakitsan itäpuolelta löytyi aamupäivällä jo toinen petolinnun tappama koppelo. Kelkkapolanteella oli ilmeisesti eilen tapettu koppelo, jonka 2 näätää olivat yöllä löytäneet. Tappopaikalla oli isohkoja siivenjälkiä, joten ilmeisesti kanahaukka oli ollut tässäkin asialla.

Värriö I:n lounaispuolella oli taas riekko menettänyt henkensä. Näätä oli yllättänyt sen kieppiin, totesi Tarmo Kylli jäljittäessään. Kävimme yhdessä tarkastamassa tapauksen, ja saatoin vain todeta näin tapahtuneen. Tapaus on muuten erittäin harvinainen, liekö ainoa todettu riekontappo näädänjäljityksemme historiassa. Niin, että aina löytyy uutta ja erikoista, vaikka näätää on täällä jäljitetty jo 30 vuotta. TH

On the eastern side of the fell Rakitsa I found another female capercaillie, killed by a hawk. On the snow mobile track there were remains of a bird, obviously killed yesterday, which 2 pine martens had found at night. At the killing site there were quite big traces of the wings, hence it seems that a Goshawk has striken again.

On the southwestern side of Värriö I a willow trarmigan had lost its life. Pine marten had catched him sleeping in the snow, verified by Tarmo Kylli, following the tracks. We confirmed the case together, and I could only agree with Tarmo. This is very rare case, perhaps the only one in the history of our marten research. As we can see, there is always something new and special in the wilderness, though we have followed martens already for 30 years.


На восточной стороне сопки Ракитса нашел я уже вторую убитую хищней птицой глухарку на первой половине дня. На снегоходной трассе были остатки глухарки, убитую наверно вчера. 2 лесных куниц нашли их ночью. На месте были видны довольно большие следы крыльев, значит наверно ястреб-тетеревятник опять сбил.

На западной стороне вершины Вярриё I белая куропатка потеряла свою жизнь. Лесная куница схватила ее, спящую под снегом жертву, установил Тармо Кюлли, когда следовал за куницу. Мы вместе проверили этот случай, и я смог только согласиться с ним. Это очень редкий случай, может быть единственный случай в историй наших исследовании по кунице. Значит, всегда можно найти что-нибудь новое и специальное, хотя мы следуем за куницу уже 30 лет.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?