Sunday, February 12, 2006

Siintävät vuoret - Shining mountains in the horizon

Hyvän näkyvyyden vallitessa Rakitsan vaaralta itään siintävät hohtavat vuoret. Ne ovat Venäjän puolen tuntureita. Pyöreälakista tunturia kutsutaan Sotatunturiksi, aivan kuin Kemihaaran varressa Suomen puolellakin olevaa tunturia.

At good visibility it is possible to see shining mountains east of Rakitsa hill. Those fells shine far in the Russian territory.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?