Wednesday, February 15, 2006

Kanahaukan päivällinen - Goshawk had a dinner

Hiihdellessäni lumilinjaa Värriöojan itäpuolella kuusikossa puolenpäivän aikaan lähti kanahaukka kuusesta läheltä keppiä 66. Vanha, iso lintu, luultavasti naaras hävisi metsän taa. Mielenkiinnolla menin lähemmäksi lähtöpaikkaa - monesti löytyy vielä jotain petojen jäljiltä.

Näin jo matkan päästä höyheniä parikymmentä metriä haukan lähtöpaikasta. Koppelohan siellä oli päätynyt haukan ateriaksi. Haukka oli iskenyt ilmasta kiinni ja tappanut koppelon heti. Kyninyt vain vähän, ja syönyt jonkin verran täkkää. Sitten mennyt ruokalevolle.

Kävin vielä reilun parin tunnin päästä paikalla, ja tällöin haukka oli käynyt syömässä taas jonkin verran. Kuukkelit olivat myös löytäneet raadon.

Yli-Nuortissa saukot olivat taas nousseet vastavirtaan viime yönä, tällä kertaa jäljet näkyivät kesäsillan alapuolella. TH

When I was measuring snow depths on the snow line I saw an escaping Goshawk (Accipiter gentilis) from the spruce in the middle of the day to the east of the creek Värriöoja. An old bird, probably female, disappeared behind the forest. With interest I went nearer - many times there can be still something more on the tracks of the birds of prey.

From a distance I saw feathers on the snow. A female capercaillie had become a meal of
Goshawk. The hawk had striken from the air and killed the victim at once. Then he had eaten a little from the breast, and then he had gone to have a nap after dinner.

After a couple of hours I returned to the place, and saw that the hawk had eaten a little more. Siberian jays had also found the carrion.

On the river Yli-Nuortti otters had gone up by the river again last night on the west side of the summer bridge.


Когда я измерял снег на линий измерения снега в ельнике на восток от ручея Вярриёойа в середине дня, я увидел ястреба-тетеревятника улетевши из елки. Старая большая птица, наверно самка изчесла за лес. С интересом я шел ближе - ведь иногда возможно найти еще что-нибудь по следам хищников.

Уже издалека я увидел перья на снеге. Это же глухарка, кто попала обедом ястреба. Ястреб ударил в свою жертву в воздухе и убил ее сразу. Потом он покушал немножко в груди, и стал отдыхать после кушанье.

Я пошел на то место еще через пару часов, и заметил, что ястреб покушал еще немного. Даже кукши нашли падаль.

На реке Юли-Нуортти выдры опять шли вверх по реке на западной стороне летнего моста в прошлую ночь.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?