Sunday, February 05, 2006

Tykkymänty Rakitsalla - Scots pine with snow burden in Rakitsa hill

Kun tykky peittää tuntureiden lakimännyt yltympäri, lumi myös suojaa puita kylmässä pakkasviimassa. Kuva Rakitsalta koilliseen.

The snow burden is heavy to carry for the Scots pines, but when the coverage is complete, it also protects the trees from desiccating winds

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?