Monday, June 30, 2008

Keltavästäräkin kanta vakaa - Population of yellow wagtail is stabile

Keltavästäräkki on Lapin soiden tunnusomaisia lintuja. Värriön luonnonpuiston vähäisillä soillakin sen tapaa vuodesta toiseen.

Västäräkin arvioitu koko kanta piste- ja sarkalaskentojen yhteisestä aineistosta 1989-2008 Värriön luonnonpuiston alueella on 282 paria.

Pistelaskennoista 1985-2008 laskettu kannanvaihtelu (kuva oikealla, havaintoja vuodessa) kertoo, että keltavästäräkin kanta Värriön luonnonpuistossa on vakaa.

Population of Yellow wagtail (Motacilla flava) is stabile in Varrio Nature Reserve. The graph is based on point count 1985-2008 (observed birds per year). Based on combined point and block counts from 1989-2008 the estimated population of Yellow wagtail in Varrio Nature Reserve, is 282 pairs. 

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?