Sunday, June 29, 2008

Tutkielmia tikankontista - Essays on Lady's slipper (Cypripedium calceolus)

Juhannuksen jälkeinen viikko on tikankontin (Cypripedium calceolus) kukkimisen aikaa. Tikankonttia ei ole löytynyt Värriön luonnonpuistosta.

Lajin esiintyminen Suomessa on hyvin laikuttaista, sillä se vaatii erikoisen kalkkipitoisen maaperän. Tämä yksilö (ja kasvusto) kasvaa Kuusamossa, Kouvervaaran rinteessä , Yli-Kitkajärven itärannalla.

Tikankontti on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, uhanalainen, Suomessa vaarantuneeksi arvioitu laji. Se kuuluu EU:n tärkeinä pitämiin kasvilajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua (luontodirektiivin liite IV).

The week after Midsummer is the best time to photograph Lady's slipper (Cypripedium calceolus). Its distribution in Finland is very patchy, and so far it has not been found in Varrio Nature Reserve. This specimen (several tens of them) grows in western Kuusamo.

The lady's slipper is protected under Finland's Nature Conservation Act, and listed within the classification of threatened species as vulnerable on the national level. It is also listed by the EU as important species requiring strict protection (in Annex IV of the Habitats Directive).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?