Tuesday, June 24, 2008

Leppälintu runsastuu Värriön luonnonpuistossa

Leppälinnun kanta ilmeisesti runsastuu Värriön luonnonpuistossa. Erityisesti tämä havainto tulee ilmi pistelaskentalinjojen yhdistetyssä aineistossa (kuva oikealla), johon lasketaan mukaan sekä sisäpisteet että ulkopisteet (ulkopisteiltä hyväksytään myös lauluäänet).  Havaintojen nouseva suunta on tilastomatemaattisesti merkitsevä (yli 99 prosentin todennäköisyydellä).

Jos mukaan otetaan vain sisäpisteeltä (ympyrän säde 25 metriä) tehdyt näköhavainnot, tilstollinen merkitsevyys on alempi 93.5 prosenttia.

Sen sijaan vuosien 1989-2008 yhdistetyssä piste- ja sarkalaskennan aineistossa leppälinnun kanta on pysynyt keskimäärin samana, mutta vuotuinen vaihtelu on suurta. Värriön luonnonpuiston alueella on keskimäärin 306 pesivää leppälintuparia.




M

Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?