Tuesday, March 06, 2007

Kotka tuli haaskalle / Golden Eagle became to carrion
Aamulla klo 8.45 lensi kotka aseman länsipuolitse kaakon suuntaan, missä on poronhaaska (kts. luontop.k. 10.2.! ) Kävimme reilun tunnin päästä tarkastamassa haaskan. Kotkaa ei näkynyt, mutta kylläkin sen jäljet (kuva). Paikalla oli muutama korppi. Poronraadot oli syöty jo aika vähiin vajaassa kuukaudessa (kuva). Kari näki sitten kotkan lentävän haaskan suunnasta päin aseman itäpuolitse koilliseen klo 11.15.


Kävimme kiertämässä Tarmon kanssa tänään Tarmon päivänä riistakolmion. Havainnot:

- riekko 1 yks.
- korppi 1 yks.
- kettu 12 jälkeä
- kärppä 2 "
- näätä 11 "
- jänis 15 "
- orava 4 "
yht. 46 havaintoa. TH

In the morning at 8.45 flew Golden Eagle (Aquila chrysaetos) by the station on the W-side to the SE, where is the carrion of reindeers (look at the Nature diary 10.2.!). We went to check the carrion after an hour. We didn't see the eagle, but we saw his tracks (photo). There were a couple of Ravens. The reindeers had been eaten almost totally after 3 weeks (photo). Kari saw then the eagle flying by the station to the NE at 11.15.

We went the triangle of game 12 km with Tarmo today on the day of Tarmo. Observations:

- Willow Grouse 1 bird
- Raven 1 bird
- Fox 12 tracks
- Ermine 2 "
- Pine Marten 11 "
- Hare 15 "
- Squirrel 4 "
all together 46 observations. TH

Утром в 8.45 летел орел-беркут через западную сторону на юго-восток, где находится падаль (посм. дневник 10.2. !). Через час мы проверили падаль, но беркута там не было. Зато были следы его (фото). Тоже там были несколько воронов. Почти съели олены за 3 недели (фото). Потом в 11.15 Кари видел беркута летевши на северо-восток через станцию.

Мы с Тармо прошли сегодня в именины Тармо триугольник дичи. Наблюдения:

- белая куропатка 1 птица
- ворон 1 птица
- лиса 12 следов
- горностай 2 следа
- лесная куница 11 следов
- заяц 15 следов
- белка 4 следа
всего 46 наблюдений.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?