Sunday, March 04, 2007

Häirintää / Interruption


Sauojan varrella oli hiiripöllö puolenpäivän maissa, istuen kuusten latvoissa. Käpylinnut hätäilivät sen ympärillä. Niillä oli siis pesintä alkamassa tai meneillään, muuten ne eivät pöllöstä niin välittäisi. Pöllö vaihtoi välissä puunlatvaa, mutta häiriköt seurasivat perässä (kuvissa pöllö ja kirjosiipikäpylintuja). Parin kilometrin päässä Hirvasjoella oli toinen pöllö samaan aikaan. Sillä myös oli häirintä päällä.

Taviokuurnia löytyi tänään 4 yks. Kaikki yksinäisiä lintuja. Näistä yksi ruokaili hiiripöllön vieressä olevassa kuusessa, eikä välittänyt pöllöstä. Saukon vanhemmat jäljet Hirvasjoella ja Kotkakurunojalla. TH

By the creek Sauoja there was a Hawk Owl in the middle of the day on tops of spruces. Crossbills were alarming around him. It means that they was starting to nest or were already nesting. In other case they wouldn't alarm so much. The owl changed tops of trees, but interruptors followed (in photos owl and White-barried Crossbills). A couple of kilometres from this, there was another Hawk Owl by Hirvasjoki-river, also with interruption.
I found 4 Grospeaks today, lonely birds all. One of them was feeding on spruce, next to the tree of the owl. He wasn't interested in the owl. I saw also older tracks of otter on Hirvasjoki and Kotkakurunoja-creek.

Ястребиная сова была у ручья Сауоя в середине дня. Сидела на вершинах елей. Клесты тревожились вокруг нее, значит они начинали гнездиться или уже гнездились. Иначе они не так тревожились из-за совы. Сова меняла деревья, но преследователи не оставили ее (на фотографиях сова и белокрылые клесты). Пару километра отсюда была другая сова у Хирвасйоки, тоже с помехой.
Сегодня я нашел 4 щурей, одинокие птицы. Один из них кормился на соседней от совы ели, но сова его не интересовала. Я видел сегодня и следы выдры на реке Хирвасйоки и ручье Коткакуруноя.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?