Saturday, March 03, 2007

Kevät on alkanut / The spring at the beginning


Tänään löytyivät erämaan ensimmäiset muuttolinnut. Klo 11.25 ilmestyi aseman ruokintapaikalle viherpeippo-koiras (kuva vas.). Petäjärinteellä lensi yksinäinen taviokuurna lounaaseen klo 13.10. Asutuskeskuksissa nämä lajit voivat talvehtia, mutta tänne erämaihin ilmestyvät helmi-maaliskuussa.

Muutenkin luonto tuntuu hieman heränneen. Pikkukäpylinnut (3 yks.) ovat alkaneet käydä jyrsimässä aseman savupiippua. Lapintiaiset (kuva oik.) ja kuukkelit käyvät entistä vilkkaammin ruokintapaikalla. TH

Today we saw the first migratory birds of our wilderness. At 11.25 became male Greenfinch (photo left) to feeding place. In Petäjärinne-woods flew lonely Grosbeak to SW at 13.10. In villages and towns these species may live through winter, but they come to wild areas in february-march.

In general the nature seems to be waking. Crossbills (3 birds) started to come to nibble the smokestack of station. Siberian Tits (photo right) and Siberian Jays visite more lively the feeding place.

Сегодня мы видели ппервые прилетающие птицы нашей глухомани. В 11.35 появилась зеленушка у кормилища. В лесу Петаяринне летел щурь на юго-запад в 13.10. Вед в населенных пунктах эти виды могут обитать всю зиму, но они прилетают к диким территориям только в февралье-марте.
Вообще кажется, что природа немного ожила. Клести-еловики (3 птицы) начали грызть дымовую трубку станций. Сероголовые гаички (фото справо) и кукши сейчас больше оживленно прилетают на кормилище.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?