Monday, March 19, 2007

Lumisadepäivä / Snowfall today


Tänään satoi lunta koko päivän, haittasi meneillään olevaa käpyjenkeruuta - käpysavottaa. Koppelo hakoili männyssä sateessa jo monetta päivää samassa puussa Värriö 1. luoteispuolella (kuva). Ainijärven vartion tuntumassa pörräsi toistakymmentä teertä, pääasiassa koiraita.


Helmipöllöhavaintoja on tullut lisää: Tulppiossa yöpyneet geologivieraamme Akseli Torppa ym. kuulivat siellä illalla 16.3. klo 23. puputusta. Metsäekologivieraamme Henrik Lindberg ym. kuulivat taas seuraavana iltana asemalle hiihdellessään samaa ääntä Ainikuusikossa idän suunnasta n. klo 18. aikoihin. TH

It was snowing the whole day today, and it disturbed us collecting cones. Female Capercaillie (photo) ate in snowfall on the same pine already many days to the NW from Värriö 1. Near by the boarder guard station Ainijärvi there were flying over 10 Black Grouses.

We have got more observations of Tengmalm's Owl: our guest-geologist A. Torppa etc., who stayed over night at Tulppio tourist center 16.3., heard voice of the owl after sauna at 23. On the following day our guest-ecologist H. Lindberg etc. heard this voice in Ainikuusikko from the E about 18. o'clock, when they were skiing to the station.

Сегодня шел снег весь день, это мешало нас собирать шишки. Глухарка кормилась в снегопаде уже много дней на той же сосне на северо-запад от Вярриё 1. (фото). Стайка тетеревов больше десяти особей летали не далеко от пограничной заставы Аиниярви.

Получили еще наблюдения о мохноногих сычей: наш гост геолог Аксели Торппа и др. слышали звуки его в турбазе Тулппио 16.3. в 23. ч. после сауны. Они там ночевали. Наш другой гост лесной еколог Х. Линдберг и др. слышали те же звуки в Аиникуусикко 17.3. в 18. ч., когда они ходили на лыжах к станции.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?