Wednesday, March 07, 2007

Käpylinnun pesä / The nest of Crossbill


Kävin tänään kevättalven lintulaskennan, jonka aikana löysin pikkukäpylinnun pesän Puolivälinjängänmäen lounaispuolelta. Pesä sijaitsi hoikassa kuusessa n. 8 m korkeudella vähän puolivälin yläpuolella (kuva vas., keskellä oleva kuusi, pesä vier. kuusen latvan alapuol.) Pesässä oli naaras hautomassa (kuva ylh.) ja koiras kävi ruokkimassa sitä (kuva oik. pesä linnun oik. puol.).

Löysin myös mahdollisen isokäpylinnun pesän lähiseudulta, mutta se jäi varmistamatta tällä kertaa. Lisäksi alueella oli varoittelevia kirjosiipiä.

Kevättalven lintulaskennan tulokset:
- pikkukäpylintu 5 yks.
- isokäpylintu 2 "
- kirjosiipikäpylintu 2 "
- käpylintu sp. 6 "
- käpytikka 7 "
- hömötiainen 1 yks.
- viherpeippo 1 "
- riekko 3 "

Lisäksi näin hankikärpäsen Ainijärven ampumaradan laidalla lumella. Pakkasta - 3.5 astetta klo 14. Pilvistä, heikkoa tuulta. Lunta n. 70 cm. TH

Today I made the spring-winter counting of birds and I found a nest of Crossbill to the SW from Puolivälinjängänmäki-hill. It was on spruce, above the middle of the tree, 8 m from the ground (photo on the left, nest on spruce in the middle, nest down from the top of shorter spruce). Female was sitting on the nest (photo above) and male became to feed her (photo on the right). Possibly I also found a nest of Parrot Crossbill also on this area, but this time I couldn't make sure. Yet I saw there alarming White-barried Crossbills.

Results of counting:

- Crossbill 5 birds
- Parrot Crossbill 2 "
- White-barried Crossbill 2 "
- Crossbill sp. 6 "
- Great-spotted Woodpecker 7 "
- Williow Tit 1 "
- Greenfinch 1 "
- Willow Grouse 3 "

I saw a snow fly by the shooting place of Ainijärvi. Weather: - 3.5 degrees at 14. Cloudy, slow wind. About 70 cm snow.

Сегодня я провел весенно-зимное вычисление птиц. Тогда нашел и гнездо клеста-еловика на юго-запад от сопки Пуоливалинянганмаки. Гнездо было на ели в высоте 8 м, немного вверх от половины ели (фото слева, гнездо на средней ели, вниз от вершины корочей ели). Самка насиживала на гнезде (фото сверху) и самец кормил ее (фото справа, гнездо направо от самца). Может быть я нашел и гнездо сосновика, но мне не удалось проверить ситуацию в этот раз. Еще я видел тревожные белокрылые клесты на той же местности.

Ресультаты вычисления:

- клест-еловик 5 особей
- клест-сосновик 2 "
- белокрылый клест 2 "
- вид клеста 6 "
- большой пестрый дятел 7 "
- буроголовая гаичка 1 "
- зеленушка 1 "
- белая куропатка 3 "

Еще я видел зимную муху на снегу недалеко от Аиниярви. Погода: - 3.5 градусов в 14. Облачно, слабый ветер. Ок. 70 см снега.-

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?