Thursday, March 08, 2007

Lisää käpylinnunpesiä / More nests of crossbills
Kävin tutkimassa eilistä mahdollista isokäpylinnunpesää. Arvio osoittautui oikeaksi. Koiras (kuva kesk.vas.) kävi ruokkimassa naarasta pesässä, joka on kuusen latvassa 14 m korkeudella (kuva vas.). Löysin tänään myös kirjosiiven (kuva kesk.oik.) ja pikkukäpylinnun pesät. Nyt on siis koko sarja, kolme lajia käppäreitä pesimässä samalla kankaalla, kauimmaiset 400 m toisistaan. Kaikki näyttävät hautovan. Kirjosiiven pesä on kuusessa 9 m korkeudella (kuvassa koiras lentää pesältä) ja toisen pikkukäppärin kuusen latvapuolessa 8 m korkeudella. Kaikki ovat hyvin vaikeasti huomattavissa maahan. Pesän löytäminen onnistuu vain emoja seuraamalla. TH

I went to investigate yesterdays possible nest of Parrot Crossbill. Supposition was right. The male (photo on the middle-left) feeded the female on the nest, which is on the top of spruce, 14 m from the ground (photo on the left). I also found nests of White-barried Crossbill (photo on the middle-right) and common Crossbill today. We have now the whole serie of crossbills nesting in the same woods, in the area of 400 m. All seem to have eggs. The nest of White-barried is on spruce, at 9 meters (in photo male is coming from the nest). The nest of other Crossbill is at 8 meters, on the top of spruce. All the nests are very difficult to see, and they can be found only by following birds.

Я пошел изучать вчерашное возможное гнездо сосновика. Моя оценка была правильная. Самец (фото средне-cлева) кормил самку на гнезде, которое находится на вершине ели, в высоте 14 м (фото слева). Еще я нашел гнезда белокрылого клеста (фото средне-справа) и еловика сегодня. Сейчас у нас есть полная серия клестов - 3 вида -, которые гнездятся на том же бору, самые дальные 400 м дгуг от друга. Все насиживают. Гнездо белокрылого находится на ели, 9 м от земли (на фото самец улетает с гнезда) и гнездо второго еловика на вершине ели, 8 м от земли. Все гнезда очень трудно заметить на земле, и найти их можно только следовая взрослых.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?