Friday, March 30, 2007

Riekkoja ja vanhaa metsää / Willow Grouses and old forestTänään kävin Kotkakurunojan varrella. Siellä on vanhaa, naavaista mänty-ja sekametsää (kuva). Naava (tai luppo) on korkealla, muuten porot olisivat jo syöneet sen. Tällaiset metsät ovat kohta harvinaisia Suomessa. Ennen pitkää niitä löytyy vain pohjoisilta suojelualueilta.

Alueella tapasin myös riekkoparven, 4 yksilöä. Myös eilen tapasin yhden koirasriekon Saumuristan länsipuolelta (kuva). Vaikka riekot ovat vähissä, täällä niitä aina joskus tapaa. TH

Today I was on the creek Kotkakurunoja. There is old pine and mixed forest with beard moss (photo). Beard moss is high, otherwise reindeers had already eated it. Forests of this kind will be rare in Finland. Then they can be found only in northern nature reserves.

On this territory I met a flock of Willow Grouses, 4 birds. Also yesterday I met one Willow Grouse to the W from Saumurista (photo). Though Willow Grouses are quite rare nowadays, we can meet them here sometimes.

Сегодня я был у ручея Коткакуруноя. Там есть старый сосновой и смешанный лес с лишайником (фото). Лишайники находятся высоко, иначе олени съели бы его. Леса такого типа будут редкие в будущем в Финляндии. Тогда их можно найти только на северных охраняемых территориях.

На этой территории я встретил стаю белой куропатки, 4 птиц. Тоже вчера я встретил одну белую куропатку (фото), самца на запад от Саумуриста. Хотя белая куропатка ныне довольно редкая, тут их можно иногда видеть.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?