Sunday, June 04, 2006

Kevätpiippo kukkii heinistä ensimmäisenä - Luzula pilosa flowers first

Kevätpiippo (Luzula pilosa) kukkii lähellä metsänrajaakin heinistä, ellei kaikista putkilokasveista, ensimmäisenä. Kuvan yksilö on kukassa Nuortinahossa, pitkospuureitin varressa.

Luzula pilosa flowers first of all grasses, if not of all flowering plants, near to the timber line in the north. This specimen was in flower in Nuortinaho, by the summer track to the station.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?