Friday, June 23, 2006

Värriön luonnonpuiston yleisimmät linnut - Top 10 bird species in Varrio nature reserve

Värriön luonnonpuiston yleisin lintu on pajulintu. Värriön tutkimusaseman lintulaskennoissa (sarkalaskennat ja pistelaskennat) se havaitaan säännöllisesti lähes kaksi kertaa niin usein kuin lajien selvä kakkonen: järripeippo.

Suomen lintuatlaksen mukaan pajulinnun esiintymistiheys Värriön luonnonpuistossa ja sitä ympäröivillä Itä-Lapin alueilla on haarukassa 16 - 32 paria neliökilometrillä. Tästä laskettu pajulintujen kokonaisarvio 125 neliökilometrin laajuiseen Värriön luonnonpuistoon on 3000 paria. Lukemasta voi johtaa suhteelliset muiden lajien kannat vuotuisten linjalaskentojen lajikohtaisten runsaushavaintojen perusteella.

Värriön luonnonpuiston sarkalaskentojen alustavien tulosten (3 laskentasarkaa, 17 vuoden tulokset) perusteella 10 yleisintä lintulajia ovat seuraavat:
 1. Pajulintu 3000 paria
 2. Järripeippo 1740 paria
 3. Urpiainen 329 paria
 4. Punakylkirastas 284 paria
 5. Vihervarpunen 240 paria
 6. Niittykirvinen 237 paria
 7. Keltavästäräkki 229 paria
 8. Leppälintu 223 paria
 9. Pikkukäpylintu 217 paria
 10. Kirjosieppo 151 paria
*****

Most common bird species in Varrio nature reserve is Willow warbler (Phylloscopus trochilus). In the blockwise and spotwise bird monitoring it is regularly observed almost twice as often as the clear number two in the top 10 list: Brambling (Frincilla montifrincilla).

According to the official Finnish Bird Inventory ("Atlas count") the density of willow warbler in Eastern Lapland, enclosing Varrio Nature Reserve, is in the range 16 - 32 pairs per square kilometer. This gives an average total population of 3000 Willow warbler pairs to Varrio nature reserve, bearing in mind that the total reserve area is 125 square kilometers. Using as reference the systematic bird monitoring data of Varrio research station for Willow warbler, the population number for other bird species can be estimated.

Based on blockwise bird monitoring data, over standard 3 blocks and over 17 years, the provisional top 10 list for bird species in Varrio nature reserve is as follows:

 1. Willow warbler (Phylloscopus trochilus) 3000 pairs
 2. Brambling (Frincilla montifrincilla) 1740 pairs
 3. Common redpoll (Carduelis flammea) 329 pairs
 4. Redwing (Turdus iliacus) 284 pairs
 5. Eurasian siskin (Carduelis spinus) 240 pairs
 6. Meadow pipit (Anhus pratensis) 237 pairs
 7. Yellow wagtail (Motacilla flava) 229 pairs
 8. Common redstart (Phoenicurus phoenicurus) 223 pairs
 9. Common crossbill (Loxia curvirostra) 217 pairs
 10. European pied flycatcher (Fidecula hypoleuca) 156 pairs

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?