Friday, June 16, 2006

Poikasia jo maastossa / Young birds already on the field

Tänään 16.6. tuli vastaan ensimmäinen koppelopoikue Pitkänjängän E-puolella aamuviideltä laskiessani lintuja. Poikasia oli ilm. 5. Vähän myöhemmin suo-ojalla piipitti 9-poikainen tavi-
poikue. Laulurastaalla oli viisi 3-4 päivän ikäistä poikasta (punakyljellä jo 14.6. poikaset lennossa samoilla seuduin Nuorttiaavan S-laidalla). Pikkukäpylintu hätäili Puolivälinjängän laidan kuusikossa ampuhaukan takia - pesähän sielläkin oli, 11.5 m kork. kuusen latvassa. Poikanen tai useampi lähti heti kiivettäessä, ja lensi hyvin. Lähistön tilhen pesässä kuusessa 5 m:ssä oli viikon ikäiset poikaset.
Eilen löytyi Väliojan kuusista kesän ensimmäiset hippiäiset - pari, joka varmaan pesiikin siellä.

Korpiorvokit kukkivat jo monetta päivää ja juhannuskullerotkin alkoivat seurata esimerkkiä. TH

Today 16.6. I met the first capercaillie brood to the E from Pitkäjänkä early in the morning, when I was counting birds. There were 5 youngs. A little later on the creek of mire there were peeping a brood of Teal - 9 youngs. Song Thrush had 5 youngs - 3-4 days old (Redwing-youngs were flying 14.6. on the S-side of Nuorttiaapa). Crossbills were alarming because of a Merlin - there was nest on the top of a spruce, 11.5 m from the ground. Young one or more youngs flew away, when I started to climb. On the neighbourhood Waxwing had 4 youngs, on the age of a week.
Yesterday I met the first Goldcrests (Regulus regulus), a pair on spruces of creek Välioja. Probably they will nest there.

A violet (Viola epipsila) is in blossom and globeflower (Trollius europaeus) just started to be.

Сегодня 16.6. я встретил первый выводок глухарья, когда считал птиц. В нем были 5
птенцов. Через минутку на болотном ручее пищал выводок чирка-свистунка - 9 птенцов.
У певчего дрозда были 4 птенца на гнезде на южной стороне Нуорттиаапа (птенцы дрозда-белобровика летали уже 14.6. на близости этого места). На восток от болота Пуоливалинянка пара еловиков тревожилась из-за дербника, и гнездо же там было на вершине ели на высоте 11.5. м. Птенцы улетели сразу, когда я стал карабкатья на него - хорошо летели. Не далеко от того места потом нашел гнездо свиристеля. Оно тоже на ели, но только 5 м от земли. На нем 4 птенца, возраст их ок. недели.
По ручею Вялиоя увидел вчера первые королки этого лета - пару на месте, способное гнездованию.

Фиалка (Viola epipsila) цветет уже много дней и купальница (Trollius) только начинает следовать за примером.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?