Thursday, June 29, 2006

Peukaloisen metsä - Forest of Winter wren

Peukaloinen lauloi soidinlauluaan Hirvasjoen latvoilla (kuvassa), mikä kesäkuun lopussa saattaisi tarkoittaa valmistautumista toiseen pesintään. Toista pesintää ei ole kuitenkaan Värriön luonnonpuistossa vielä todettu. Lisäkuvaa peukaloisen metsästä alla olevassa videossa.

Rautiainen (2 koirasta) lauloi samoin keskikesän soidinlauluaan, Kuntasjoen yläjuoksun kuusikossa.

Molemmat kuulohavainnot teki päätoimittaja Jorma Laurila (Suomen Luonnosta), joka vierailee parhaillaan Värriön tutkimusasemalla.

Winter wren (Troglodytes troglodytes) was singing its mating song upstream Hirvasriver, near to the river sources (in the photo). At the end of June such passionate singing could mean preparations for the second nesting. This, however, has not yet been verified in Varrio Nature Reserve. More about the forest of Winter wren in the video below.

Dunnock (Prunella modularis) was in similar mating mood (2 singing males) in spruce dominated upper Kuntasriver valley.

Both observations were done by Mr. Jorma Laurila, Editor in Chief of Finnish Nature Magazine who is currently visiting Varrio Research Station.

Ellei video avaudu - If the video does not open ("click to play"),
lataa uusin Flash Player täältä - Download newest Flash Player here.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?